Υπάρχουν πολλοί λόγοι που αιτιολογούν την αναγκαιότητα απόκτησης ενός ασφαλιστικού προγράμματος υγείας, μερικούς από τους οποίους είχαμε αναφέρει σχετικό άρθρο για το ιδανικό νοσοκομειακό πακέτο. Ένα καλό συμβόλαιο υγείας μπορεί να λειτουργήσει ως μαξιλαράκι ασφαλείας και ασπίδα έναντι ατυχημάτων και ασθενειών για κάθε ηλικία, από τα βρεφικά χρόνια στην πρώτη νεότητα και από την ωριμότητα στην τρίτη ηλικία, αφού κάθε στάδιο της ζωής μας επιφυλάσσει συνήθως διαφορετικούς κινδύνους.

Στην αγορά υπάρχουν ασφαλιστικά προϊόντα υγείας που καλύπτουν μεγάλο εύρος αναγκών και επιθυμιών και, προς εύρεση του κατάλληλου, είχαμε συστήσει οκτώ SOS κριτήρια που μπορούν να βοηθήσουν στη λήψη απόφασης. Το άρθρο που επεξηγεί όρους όπως χρονική αναμονή, εξαιρέσεις, όριο κάλυψης κ.α. εξυπηρετεί ως ένας οδηγός χρήσιμος ιδίως σε όσους και όσες σκέφτονται να αγοράσουν ασφάλιση online.

Οι απορίες ωστόσο υποψηφίων προς ασφάλιση εκτείνονται συνήθως πέρα από την ασφαλιστική ορολογία, σε ζητήματα πρακτικά όπως ο τρόπος εξόφλησης του ασφαλίστρου ή η ισχύς του συμβολαίου στο εξωτερικό κ.ο.κ.. Συγκεντρώσαμε κάποια από αυτά και, με τη βοήθεια έμπειρων ασφαλιστών, δίνουμε τις απαντήσεις:

1. Υπάρχει ηλικιακό όριο για την απόκτηση ασφαλιστηρίου υγείας;

Ναι. Κάθε ασφαλιστική εταιρεία θέτει τα δικά της ηλικιακά όρια για την είσοδο σε ένα πρόγραμμα περίθαλψης υγείας, τα οποία κυμαίνονται από τις 30-40 ημέρες ζωής έως τα 60, 65 ή και (σπανιότερα) 70 έτη.

2. Ποια είναι η κατάλληλη στιγμή για τη σύναψη συμβολαίου;

Δεδομένου ότι η υφιστάμενη κατάσταση υγείας, προηγούμενα προβλήματα αλλά και οι κίνδυνοι περί αυτήν αποτελούν παράγοντες που θα καθορίσουν το ύψος του ασφαλίστρου, συνάγεται ότι όσο το νωρίτερο, τόσο το καλύτερο. Η απόκτηση ενός ασφαλιστηρίου υγείας σε μεγαλύτερη ηλικία θα είναι ακριβότερο, με περισσότερες ενδεχομένως εξαιρέσεις και περιορισμούς.

3. Τι πληροφορίες για την υγεία μου θα ζητήσει η εταιρεία πριν αποφασίσει αν θα με ασφαλίσει;

Για να προσδιορίσει το ρίσκο (κίνδυνο) που καλείται να αναλάβει η εταιρεία συνάπτοντας ασφαλιστικό συμβόλαιο με τον υποψήφιο, θα τον «υποβάλει» στον ιατρικό έλεγχο ή έλεγχο ασφαλισιμότητας (underwriting). Πρόκειται για τη συλλογή πληροφοριών με ερωτηματολόγια -ηλεκτρονικά είτε μέσω τηλεφωνικής συνέντευξης με ιατρικό συνεργάτη της εταιρείας- σχετικά με την υγεία του αιτούντος και οποιουδήποτε ακόμα μέλους της οικογένειας πρόκειται να ασφαλιστεί, τα οποία περιλαμβάνουν ερωτήσεις σχετικά με το ιατρικό ιστορικό, προηγούμενες και τρέχουσες συνταγές φαρμακευτικής αγωγής, το ύψος, το βάρος, την αρτηριακή πίεση, συνήθειες όπως κάπνισμα και κατανάλωση αλκοόλ κ.α.. (περισσότερα εδώ).

4. Πόσο θα μου κοστίσει και πότε/πώς εξοφλώ τα ασφάλιστρα;

Για τη διαμόρφωση των ασφαλίστρων οι εταιρείες λαμβάνουν υπ’ όψιν συγκεκριμένους παράγοντες τιμολόγησης όπως η ηλικία και το επάγγελμα του ασφαλισμένου, ο τόπος διαμονής του, το εκπιπτόμενο ποσό (απαλλαγή), η μεταβολή των εξόδων των υπηρεσιών υγείας που καλύπτονται από το ασφαλιστήριο, το κόστος των νοσηλειών αναφορικά με τη διάγνωση, τη θεραπεία, την τεχνολογία που χρησιμοποιείται από τα νοσηλευτήρια, τη χρέωση για τιμές δωματίου, φαρμάκων, υλικών, αμοιβές ιατρών και λοιπών παρόχων, τη θέση νοσηλείας, τη συνεχή εξέλιξη των ιατρικών μεθόδων και πρακτικών και την αντίστοιχη επιβάρυνση αυτών στο κόστος του προγράμματος, τη διαχρονική μεταβολή και το ύψος των καλυπτόμενων ποσών αποζημίωσης, τη συχνότητα των περιστατικών που καλύπτονται από το πρόγραμμα και τα γενικότερα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας που συνδέονται με το πρόγραμμα ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της για το σύνολο των ασφαλιστηρίων υγείας.

Έπειτα, οι ασφαλιστικές εταιρείες επιτρέπουν την εξόφληση ασφαλίστρων με διάφορους τρόπους όπως πάγια εντολή μέσω πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικού λογαριασμού, απευθείας στην τράπεζα, στα γραφεία τους, μέσω internet ή ειδικών εφαρμογών, τηλεφωνικά ή μέσω του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Η καταβολή των ασφαλίστρων βασίζεται στην τιμολογιακή/εμπορική πολιτική της κάθε εταιρείας και μπορεί αν γίνεται ανά μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο ή έτος.

5. Σε ποια νοσοκομεία μπορώ να νοσηλευτώ;

Οι ασφαλιστικές εταιρείες δίνουν την ελευθερία επιλογής ως προς το νοσοκομείο εφόσον εμπίπτει στον ορισμό του νοσοκομείου από το συμβόλαιο -π.χ. δεν λογίζονται ως τέτοια οι ψυχιατρικές κλινικές, τα κέντρα απεξάρτησης ή εναλλακτικής ιατρικής κ.ο.κ.. Μπορεί να είναι συμβεβλημένη ή μη ιδιωτική κλινική είτε δημόσιο νοσηλευτήριο, ωστόσο για κάθε τύπο προβλέπεται άλλος τρόπος/όριο αποζημίωσης σύμφωνα με το εκάστοτε συμβόλαιο. Μπορείτε να διαβάσετε εδώ γιατί συμφέρει η νοσηλεία σε νοσοκομείο συνεργαζόμενο με την εταιρεία.

Διαβάστε επίσης: