Είναι αξίωμα πως η υγεία αποτελεί το ύψιστο αγαθό και, σε περιόδους που τα ασφαλιστικά ταμεία δεν μπορούν να παράσχουν τα εχέγγυα ενός μέλλοντος με βεβαιότητα και ασφάλεια, μεγάλο μέρος των πολιτών στρέφεται στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας.

Πολλοί θα διστάσουν στη σκέψη πως ένα επιπλέον οικονομικό βάρος θα προστεθεί στις ήδη αρκετές υποχρεώσεις. Ωστόσο, στην αγορά υπάρχουν προγράμματα υγείας που ασφαλίζουν με μόλις 29€  τον μήνα καθώς και σειρά καλύψεων ώστε ο καθένας να τις προσαρμόσει στις ανάγκες και δυνατότητές τους.

Αν αναρωτιέστε ποιο είναι το ιδανικό συμβόλαιο υγείας, διαβάστε τα οκτώ βασικά κριτήρια που θα σας βοηθήσουν να καταλήξετε στην καταλληλότερη επιλογή:

1. Εξαιρέσεις και αναμονές

Κάθε συμβόλαιο υγείας περιλαμβάνει περιπτώσεις οι οποίες δεν αποζημιώνονται από την εταιρεία. Στις «εξαιρέσεις», όπως αποκαλούνται στην ασφαλιστική διάλεκτο, συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων προϋπάρχοντα ή συγγενή νοσήματα, ψυχιατρικές παθήσεις, παχυσαρκία, οδοντιατρικές πράξεις κ.α.

Έπειτα, υπάρχουν οι «αναμονές», περιπτώσεις δηλαδή που αποζημιώνονται μεν από την ασφαλιστική εταιρεία, πρέπει ωστόσο να παρέλθει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

TIP: Μπορείτε να διαβάσετε τις εξαιρέσεις και αναμονές στους όρους του ασφαλιστικού προγράμματος και ακόμη καλύτερα να ζητήσετε διευκρινίσεις από τον ασφαλιστικό σύμβουλο. Εν γένει, σας συμφέρουν οι λιγότερες εξαιρέσεις και αναμονές.

2. Απαλλαγή (Εκπιπτόμενο ποσό)

Η απαλλαγή αφορά το ύψος των δαπανών που θα κληθεί να καλύψει ο ασφαλισμένος για τη νοσηλεία του προτού αναλάβει η εταιρεία. Μπορεί να είναι είτε ανά περιστατικό είτε ανά έτος και μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε οικονομική δυνατότητα

TIP: Αν και μεγαλύτερη απαλλαγή συνεπάγεται χαμηλότερα ασφάλιστρα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πάντοτε κατά νου το ενδεχόμενο μιας δαπανηρής νοσηλείας. Επιπλέον, σημαντική είναι η συνύπαρξη δημόσιου φορέα ασφάλισης η συμμετοχή του οποίου αφαιρείται από την απαλλαγή. 

3. Ποσοστό κάλυψης (Συνασφάλιση)

Το ποσοστό κάλυψης αφορά τη συμμετοχή του ασφαλισμένου στα έξοδα νοσηλείας μετά την αφαίρεση του εκπιπτόμενου ποσού, επί παραδείγματι 90% κάλυψη σημαίνει 10% συμμετοχή για τον ασφαλισμένο. Το ποσοστό κάλυψης διαφέρει από συμβόλαιο σε συμβόλαιο ανάλογα τη συμφωνία, το κόστος των ασφαλίστρων αλλά και τη χώρα όπου νοσηλεύεται ο ασφαλισμένος. Το σύνηθες είναι να υπάρχει ποσοστό συμμετοχής στα νοσοκομεία του εξωτερικού και τα μη συμβεβλημένα θεραπευτήρια.

TIP: Η κάλυψη 100% είναι η ιδανική ιδίως για περιπτώσεις νοσηλείας στο εξωτερικό που οι δαπάνες είναι υψηλότερες. Βέβαια, τέτοια κάλυψη θα σημάνει τον «ανήφορο» για τα ετήσια ασφάλιστρα, ωστόσο στελέχη του ασφαλιστικού κλάδου την προκρίνουν ως δίχτυ προστασίας σε περίπτωση δαπανηρής νοσηλείας.

4. Κεφάλαιο κάλυψης

Το ύψος κεφαλαίου κάλυψης κατ’ έτος ή κατά περίπτωση νοσηλείας είναι επαρκές στα περισσότερα προγράμματα που προσφέρουν οι ασφαλιστικές εταιρείες σήμερα ώστε να ανταποκρίνεται σε μεγάλες, δαπανηρές και παρατεταμένες νοσηλείες.

5. Αναπροσαρμογές ασφαλίστρων

Αφορούν την ετήσια αύξηση των ασφαλίστρων η οποία προκύπτει από την ηλικία του ασφαλισμένου, τον ιατρικό πληθωρισμό, τη μεταβολή στον δείκτη ζημιών του προγράμματος, το κόστος για την κάλυψη διαγνωστικών – εξωνοσοκομειακών εξετάσεων.

6. Επίδομα μη χρήσης

Σε πολλά ασφαλιστήρια υγείας προβλέπεται ειδικό επίδομα ως επιβράβευση για τον ασφαλισμένο που επέλεξε να νοσηλευτεί σε δημόσιο νοσοκομείο είτε να αξιοποιήσει το ταμείο δημοσίου για κάλυψη μέρους των δαπανών και έτσι δεν επιβάρυνε την ασφαλιστική εταιρεία.

7. Ιατρικές αμοιβές

Ο πίνακας επεμβάσεων ή αμοιβών ιατρών αποτελεί το πλαφόν που θέτει κάθε εταιρεία για τις αμοιβές χειρουργών και αναισθησιολόγων, οι οποίες καθορίζονται από τη σοβαρότητα της επέμβασης.

TIP: Για χειρουργική επέμβαση στο εξωτερικό (ΗΠΑ-Καναδάς) ενδεχομένως να προβλέπονται υψηλότερες αμοιβές
ενώ η ετήσια αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων συνήθως αυξάνει τα όρια.

9. Προέγκριση νοσηλείας

Σε πολλά νοσοκομειακά προγράμματα θα κριθεί αναγκαία η προέγκριση νοσηλείας προκειμένου να προβούν στην αποζημίωσή της. Πρόκειται για μία διαδικασία η οποία καλό θα ήταν να κοινοποιείται πριν από το συμβάν, έτσι ώστε να αποφεύγονται τυχόν προστριβές.

TIP: Είναι πιο συμφέρον για τον ασφαλισμένο να μην απαιτείται προέγκριση, εντούτοις σημειώνεται ότι αυτό δεν αφορά τα επείγοντα περιστατικά.

Διαβάστε επίσης

Θέλετε να ασφαλιστείτε ή να αλλάξετε εταιρία; Όλα όσα θα σας ρωτήσει ο ασφαλιστής

Έξι ερωτήσεις για να επιλέξετε το σωστό ασφαλιστικό πακέτο

Τρία πράγματα που ενοχλούν περισσότερο τους υποψήφιους για ασφάλιση