Είστε στο υγιές εύρος;

Χρησιμοποιήστε αυτό το εργαλείο για να υπολογίσετε τον Δείκτη (WHR), λόγος της περιφέρειας της μέσης και της περιφέρειας των ισχύων.

Λόγος μέσης-ισχίων

ΤΟ BMI ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ:

--