Η διαδικασία αποζημίωσης για μια νοσηλεία ενώ «τρέχει» συμβόλαιο υγείας ποικίλλει ανάλογα με τον νοσοκομείο επιλογής, τη χώρα που πραγματοποιήθηκε και τη φύση του περιστατικού.

Αν και οι ασφαλιστικές εταιρείες, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους ανέπτυξαν ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών που περιλαμβάνει διαγνωστικά κέντρα, νοσοκομεία και φαρμακεία σε διάφορες περιοχές, επιτρέπουν στον ασφαλισμένο να επιλέξει όποιο νοσοκομείο επιθυμεί και να ακολουθήσει έπειτα τα αναγκαία βήματα για να λάβει τις νοσοκομειακές δαπάνες. Άλλωστε, σημειώνουν έμπειρα στελέχη του ασφαλιστικού κλάδου, αυτό που προέχει είναι η εύρεση της κατάλληλης ειδικότητας ή του πεπειραμένου ιατρού που θα συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του εκάστοτε περιστατικού, είτε πρόκειται για ασθένεια είτε για ατύχημα.

Νοσηλεία στην Ελλάδα:

Βασικό πρώτο βήμα που αναγράφεται στα συμβόλαια υγείας είναι η γνωστοποίηση της νοσηλείας που απαιτεί αποζημίωση στην ασφαλιστική εταιρεία μέσω του ασφαλιστικού συμβούλου ή επικοινωνώντας με το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας. Εν προκειμένω, στις ιστοσελίδες των εταιρειών υπάρχει αναρτημένη η σχετική δήλωση Ατυχήματος-Ασθενείας που πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί.

      1. Μη συμβεβλημένο νοσοκομείο

Η νοσηλεία στη χώρα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μη συνεργαζόμενο με την εταιρεία νοσοκομείο. Στην περίπτωση αυτή η αποζημίωση θα γίνει απολογιστικά, δηλαδή ο ασφαλισμένος θα καταβάλει τα νοσήλια και οι εταιρεία θα αποζημιώσει τις δαπάνες μετά, σύμφωνα µε τους
όρους του συμβολαίου. Η διαδικασία προβλέπει την προσκόμιση:

 • των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων· συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη δήλωση Ατυχήματος / Ασθενείας
  το εισιτήριο και εξιτήριο
 • του ιατρικού φακέλου με τα αιτία εισαγωγής, το ιστορικό νοσηλείας, την αγωγή που εφαρμόστηκε και κουπόνια από φάρμακα, αποτελέσματα εξετάσεων – βιοψιών, πρακτικό χειρουργείου, οδηγίες εξιτηρίου, αποτελέσματα εξετάσεων που προηγήθηκαν της νοσηλείας
 • των πρωτότυπων τιμολογίων και παραστατικών νοσηλείας όπως αποδείξεις ιατρών και λοιπά έξοδα.

Επιπλέον, σε περίπτωση που έχετε και κάνατε χρήση άλλου ασφαλιστικού φορέα, χρειάζεται:

 • βεβαίωση του φορέα για το ποσό που δεν αποζημιώθηκε και από το λογιστήριο του νοσοκομείου για το ποσό της
  συµµετοχής του φορέα
 • φωτοτυπίες όλων των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν σε αυτόν
 • βιβλιάριο ασθενείας.

Μετά την κατάθεση των σχετικών εγγράφων, εκτιμάται ότι το ποσό της αποζημίωσης θα καταβληθεί σε διάστημα 15 ημερών συνήθως, εφόσον δεν προκύψουν κωλύματα.

      2. Συμβεβλημένο νοσοκομείο

Η επιλογή ενός συνεργαζόμενου με την εταιρεία νοσοκομείου είναι η μανούβρα που θα σας γλιτώσει από τη… μανούρα. Στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλισμένος χρειάζεται μόνο να προσκομίσει κατά την εισαγωγή στο Γραφείο Κίνησης την κάρτα νοσηλείας και την αστυνομική ταυτότητα, ενώ θα χρειαστεί και το βιβλιάριο ασθενείας στην περίπτωση φορέα κοινωνικής ασφάλισης. H εταιρεία θα αναλάβει απευθείας την αποπληρωμή των νοσηλίων σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου.

Νοσηλεία στο εξωτερικό

Σε περίπτωση νοσηλείας στο εξωτερικό, η διαδικασία ξεκινά με την αναγγελία της στην εταιρεία κατά τον τρόπο της εγχώριας νοσηλείας, περιλαμβάνει τα ίδια βήματα και επιπλέον:

 • άμεση ενημέρωση σε περίπτωση προγραµµατισµένης νοσηλείας στο εξωτερικό
 • τα δικαιολογητικά εξόδων προκειμένου να δοθεί η αποζημίωση πρέπει να είναι πρωτότυπα, θεωρημένα από την αντίστοιχη Ελληνική Προξενική
  Αρχή και επισήμως μεταφρασμένα.
 • σε περίπτωση πρωτότυπων αποδείξεων και τιμολογίων σε ξένο νόμισμα, θα ληφθεί ως ισοτιμία του ευρώ µε το αντίστοιχο ξένο νόμισμα η τρέχουσα για εκείνη την ημερομηνία.

Επείγουσα νοσηλεία κατά το ταξίδι

Άλλη διαδικασία μπορεί να ακολουθείται για τις περιπτώσεις επείγοντος περιστατικού κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στο εξωτερικό. Εφόσον καλύπτεται από το πρόγραμμα υγείας που έχετε επιλέξει, θα πρέπει να ειδοποιήσετε το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας (κέντρο επείγουσας βοήθειας) για την αξιολόγηση του συμβάντος, και αφού εγκριθεί η νοσηλεία ως επείγουσα, η ασφαλιστική θα καλύψει απευθείας τις νοσηλευτικές δαπάνες.

 

Διαβάστε επίσης

Ασφαλιστική αποζημίωση: Πότε κινδυνεύετε να τη χάσετε – Η μεγάλη παγίδα

Ασφαλιστική αποζημίωση: Πότε ελλοχεύει ο κίνδυνος δέσμευσης από το κράτος

Αποζημίωση μετά από ατύχημα: Το ξέρατε ότι εξαρτάται από το «καλό» σας χέρι;