Η 4η Ιανουαρίου αποτελεί σημαντική ημέρα για τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης ανά τον κόσμο. Εξ αφορμής των γενεθλίων του εμπνευστή του αλφαβήτου για τυφλούς, Λουί Μπράιγ (4/1/1809) -γνωστό ως «σύστημα/κώδικας Braille»- και με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ένωσης Τυφλών, η ημέρα που καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Μπράιγ (Braille) το 2019, αποτελεί κάθε χρόνο μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης για τη σημασία του συστήματος ως μέσου επικοινωνίας για την πλήρη υλοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 253 περίπου εκατομμύρια ατόμων παγκοσμίως με τυφλότητα ή μειωμένη όραση.

Η ασφαλιστική αγορά προσαρμόζεται συνεχώς στις ανάγκες κάθε ανθρώπου και γίνεται πιο συμπεριληπτική, ακόμα και σε ζητήματα που φαντάζουν δευτερεύοντα αλλά είναι ζωτικής σημασίας για όσους στερούνται την πρόσβαση σε αυτά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελoύν οι ασφαλιστικές εταιρείες που, σε συνεργασία με εταιρεία ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών, προχώρησαν στη μετάφραση των ενημερωτικών εντύπων για ασφαλιστικά της προϊόντα σε κώδικα Braille από την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών.

Ασφάλεια για κάθε στάδιο

Ο κλάδος ασφάλισης υγείας παρέχει ένα ευρύ δίκτυο καλύψεων για προβλήτα όρασης, από τις εξετάσεις για τη διάγνωσης κάποιας οφθαλμοπάθειας μέσω των εξωνοσοκομειακών (διαγνωστικών) προγραμμάτων έως την αντιμετώπιση μέσα από τα ασφαλιστήρια νοσοκομειακής περίθαλψης και την οικονομική ενίσχυση με την ασφάλιση σοβαρών ασθενειών. Οι ασφαλιστικές παροχές σήμερα καταγράφονται διευρυμένες, με πολλά ασφαλιστήρια δευτεροβάθμιας φροντίδας να συμπεριλαμβάνουν στις καλυπτόμενες περιπτώσεις και τη διόρθωση ορισμένων διαθλαστικών σφαλμάτων, υπό όρους και προϋποθέσεις πάντα. Ας δούμε τι προβλέπεται για κάθε στάδιο:

1. Έλεγχος/Διάγνωση (Εξωνοσοκομειακά Προγράμματα ή Προνόμια)

Τα προγράμματα Διαγνωστικών Εξετάσεων/Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης όπως τα Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας αλλά και τα προνόμια μέσω συνεργασιών προς τους ασφαλισμένους προσφέρουν τη δυνατότητα:

  • οφθαλμολογικού ελέγχου σε συμβεβλημένα ιατρεία, ο οποίος ενδεχομένως να παρέχεται στο ετήσιο check-up που προσφέρουν οι εταιρείες στους ασφαλισμένους τους (ενήλικες ή παιδιά έως 17 ετών)
  • οφθαλμολογικών εξετάσεων/πράξεων δωρεάν ή έναντι χαμηλού κόστους στο συμβεβλημένο δίκτυο
  • αποζημίωσης για γυαλικά όρασης
  • περίθαλψης τραυμάτων οφθαλμού στα εξωτερικά ιατρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναζητήσουν στην αγορά το ασφαλιστικό προϊόν που θα ικανοποιήσει τις ανάγκες τους αφού κάποιες από τις παραπάνω παροχές όπως η κάλυψη αγοράς γυαλιών οράσεως δεν είναι κοινές για όλες όλες τις εταιρείες.

2. Θεραπεία και νοσηλεία (Νοσοκομειακά Προγράμματα)

Ένα σοβαρό ατύχημα ή μια ασθένεια των οφθαλμών που θα χρειαστούν αντιμετώπιση σε νοσοκομειακό περιβάλλον και εισαγωγή σε κλινική, καλύπτονται από τα προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης. Στους καλυπτώμενους κινδύνους εντοπίζονται απειλητικές παθήσεις όπως το γλαύκωμα και η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας έως η μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνα κ.ο.κ.. Κατά καιρούς έχουμε αναφερθεί στην κάλυψη από τα νοσοκομειακά προγράμματα για:

Εν προκειμένω, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι τα ατυχήματα καλύπτονται από την πρώτη ημέρα (π.χ. τραύμα κερατοειδούς) ενώ οι ασθένειες εν γένει μετά τις 30 ημέρες από την έναρξη ισχύος του συμβολαίου, την καταβολή δηλαδή του πρώτου ασφαλίστρου. Έπειτα, κάθε εταιρεία μπορεί να ορίζει τις δικές τις αναμονές για διάφορες περιπτώσεις όπως 1 χρόνο για το γλαύκωμα ή 5 για παθήσεις αμφιβληστροειδούς χιτώνα που οφείλονται σε σακχαρώδη διαβήτη κ.ο.κ..

3. Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών

Τα συγκεκριμένα ασφαλιστικά προγράμματα παρέχουν ένα σημαντικό ποσό σε χρήματα μετά την έλευση του κινδύνου που στην περίπτωση που εξετάζουμε αναφέρεται στην πλειονότητα των συμβολαίων με τον όρο «τύφλωση». Η κατάσταση ορίζεται ως η ολική και μη αναστρέψιμη απώλεια της όρασης και στους δύο οφθαλμούς ως αποτέλεσμα ασθένειας ή ατυχήματος που θα πρέπει για κάποιες εταιρείες να επιβεβαιώνεται από οφθαλμίατρο ή από απόφαση του Κέντρου Ελέγχου Ποσοστού Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.) που θα αναγράφει ποσοστό αναπηρίας σχετιζόμενο αποκλειστικά με την τύφλωση ίσο ή μεγαλύτερο του 80%, ενώ κάποιες εταιρείες αρκούνται σε έκθεση οφθαλμίατρου. Στις πιθανές εξαιρέσεις μπορεί να αναφέρονται η τύφλωση από ατύχημα είτε η μειωμένη όραση μικρότερου βαθμού.

Σημείωση 1: Μια βασική εξαίρεση των ασφαλιστηρίων -κυρίως νοσοκομειακών- ήταν οι ιατρικές καταστάσεις όπως εν προκειμένων των ματιών να μην προϋπήρχαν της σύναψης συμβολαίου. Οι προϋπάρχουσες παθήσεις που πρέπει να δηλώνονται κατά την αίτηση για ασφάλιση σήμερα μπορεί να εξαιρούνται ή να καλύπτονται μετά από (μεγάλη συνήθως) χρονική αναμονή. Ενημερωθείτε από τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο ή την εταιρεία.

Σημείωση 2: Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τον Κώδικα Braille εδώ.

Διαβάστε επίσης:

Γάγγλια, νευρίτιδες και τενοντίτιδες άνω άκρων: Τι καλύπτει το ασφαλιστήριο

Παθήσεις Οισοφάγου: Ποιες καλύψεις περιλαμβάνει το ασφαλιστήριο υγείας

Θυρεοειδοπάθειες: Πώς καλύπτονται εξετάσεις και επεμβάσεις