homescreen
Μεταμοσχεύσεις οργάνων: Οι δαπάνες που καλύπτει το συμβόλαιο υγείας


Μάριος Οικονόμου

Η ιδιωτική ασφάλιση στηρίζει έμπρακτα τους ασθενείς που έχουν ανάγκη μεταμόσχευσης με σημαντικές παροχές και καλύψεις μέσα από διάφορα ασφαλιστικά προγράμματα. Ενημερωθείτε σχετικά εδώ

«Από έναν δότη, μπορούν να σωθούν έως και 8 ασθενείς που χρήζουν μεταμόσχευσης οργάνων και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής ή ακόμη και να σωθούν έως και 100 ασθενείς μέσω της Δωρεάς Ιστών». Η πληροφορία όπως και επιπλέον στοιχεία και ενημερωτικό υλικό είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), υπεύθυνου φορέα για την υποβοήθηση του Υπουργείου Υγείας στη χάραξη και υλοποίηση πολιτικών στη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων, τομέας στον οποίο η χώρα μας υπολείπεται δραματικά έναντι της Ευρώπης.

Στο τεύχος ν.6 του περιοδικού ygeiamou που κυκλοφόρησε με το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ στις 31 Οκτωβρίου 2021, τέσσερις ξεχωριστοί άνθρωποι μίλησαν για τη δική τους εμπειρία αναφορικά με τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, για το πώς η επώδυνη απώλεια μπορεί να γίνει δώρο ζωής. Σε αυτούς προστίθενται και οι γονείς του 2,5 ετών αγοριού από το Αγρίνιο που νοσηλευόταν εγκεφαλικά νεκρό στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (MEΘ) του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας, η απόφαση των οποίων να δωρίσουν τα όργανά του θα προσφέρει ζωή σε παιδιά στην Ιταλία, τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.

Καθώς η ιδιωτική ασφάλιση δεν θα μπορούσε να είναι αμέτοχη στο πεδίο των μεταμοσχεύσεων, εξετάζουμε πώς μεριμνά για τη ζωοδότειρα δραστηριότητα.

Τα νοσοκομειακά προγράμματα

Όλα τα συμβόλαια υγείας θα καλύψουν δαπάνες αναφορικά με τη νοσηλεία για περιπτώσεις μεταμοσχεύσεων καθώς και τις ιατρικές αμοιβές, σύμφωνα κατ’  αρχάς με τη χρονική αναμονή που προβλέπεται για κάθε περίπτωση. Έτσι, μπορεί κανείς να εντοπίσει τη μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνα στο εδάφιο καλύψεων με αναμονή δύο συνεχόμενων ασφαλιστικών περιόδων, στα πέντε ωστόσο χρόνια να τοποθετείται η μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων.

Έπειτα, η βαρύτητα κάθε επέμβασης (γενική χειρουργική, θωρακοχειρουργική, καρδιοχειρουργική κ.ο.κ) θα αξιολογηθεί σύμφωνα με τον πίνακα επεμβάσεων της κάθε εταιρείας, ο οποίος προσδιορίζει και το ύψος των ιατρικών αμοιβών. Ενδεικτικά:

  • στις μεσαίες επεμβάσεις για τις οποίες προβλέπεται συνήθως αμοιβή στα 1.000€ για τον χειρουργό και στα 200€ για τον αναισθησιολόγο, θα συμπεριλφθούν συνήθως οι μεταμοσχεύσεις μυελού, καρδιάς και επιπεφυκότα κ.α.
  • στις βαριές με όριο κάλυψης κοντά στα 4.000€ για χειρουργό και στα 800€ για αναισθησιολόγο, η εξόρυξη και µεταµόσχευση βολβού κ.α.
  • στις εξαιρετικά βαριές επεμβάσεις (στα 5.000€ για χειρουργό και 1.000€ για αναισθησιολόγο) κατατάσσονται συνήθως οι μεταμοσχεύσεις ήπατος, παγκρέατος, νεφρών, πνευµόνων  κ.α.

Οι συνήθεις εξαιρέσεις που απαντώνται στα νοσοκομειακά προγράμματα αφορούν τα έξοδα αγοράς, συντήρησης ή μεταφοράς μοσχευμάτων και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη αφορά τον δότη του μοσχεύματος, καθώς και μεταμοσχεύσεις που σχετίζονται με γονιδιακές ασθένειες όπως οι πνεύμονες για άτομα με κυστική ίνωση ή οι νεφροί για άτομα με πολυκυστική νόσο.

Νοσοκομειακό και Χειρουργικό Επίδομα

Το εν λόγω πρόγραμμα δύναται να ανακουφίσει τον μεταμοσχευμένο ασθενή από έξοδα που θα προκύψουν αναφορικά με την υγεία του και, σύμφωνα με τους ειδικούς της ασφάλισης, παρέχεται έναντι χαμηλού κόστους. Χάρη σε αυτό, ο χειρουργηθείς εξασφαλίζει αξιοπρεπή νοσηλεία σε νοσοκομείο της επιλογής του, μπορεί να αναβαθμίσει τη θέση νοσηλείας και να καλύψει επιπλέον χειρουργική αμοιβή συναρτήσει πάντα της βαρύτητάς της και μέχρι ενός ποσού όπως 2.500-3.000€.

  • Ημερήσιο Επίδομα Νοσηλείας με ανώτατο χρονικό όριο όπως 180 ημέρες. Ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει το ύψος του επιδόματος (π.χ. 50€, 100€ ή 150€) και διπλασιασμό του αν ο χειρουργηθείς νοσηλευτεί σε ΜΕΘ.
  • Εφάπαξ Χειρουργικό Επίδομα για περιπτώσεις χειρουργικής επέμβασης με νοσηλεία ή άνευ νοσηλείας σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, σύμφωνα με την αξιολόγησή τους στον πίνακα επεμβάσεων και έως ενός ανώτατου ποσού (π.χ. 3.000€).
  • Ημερήσιο Επίδομα Ανάρρωσης μετά το εξιτήριο ίσο με το 50% των νοσηλίων και για όσες μέρες διήρκησε η νοσηλεία, με ένα ανώτατο χρονικό όριο.

Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών

«Ανάσα» από το οικονομικό βάρος που συνοδεύει μια μεταμοσχευτική επέμβαση μπορεί να δώσει η παροχή «Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών». Σε όλα τα σχετικά ασφαλιστήρια η «Μεταμόσχευση Οργάνων» περιλαμβάνεται στις καλυπτόμενες παθήσεις, διευκρινίζονται δε οι περιπτώσεις για τις οποίες ενεργοποιείται η παροχή όπως π.χ. για μεταμόσχευση μυελού των οστών, καρδιάς, νεφρού, πνεύμονα, παγκρέατος είτε ήπατος κ.α., καθώς και οι εξαιρέσεις (λ.χ. η μεταμόσχευση οργάνων που δεν αναφέρονται ρητώς, τμήματα οργάνων, ιστών ή κυττάρων κ.α.).

Το ύψος του επιδόματος προσδιορίζεται από τον πίνακα καλύψεων και παροχών της κάθε εταιρείας για την περίπτωση (5.000€, 10.000€ έως 50.000 ή και 300.000€) και η καταβολή του γίνεται εφάπαξ εντός ενός μήνα από την αναγνώριση της επέμβασης. Ο ασφαλισμένος θα χρειαστεί να προσκομίσει τη γνωμάτευση ιατρού για την αιτιολόγηση της μεταμόσχευσης και τη βεβαίωση του κέντρου μεταμοσχεύσεων για την πραγματοποίηση της μεταμόσχευσης. Υπογραμμίζεται ότι το επίδομα δίδεται στον εν ζωή ασφαλισμένο αποκλειστικά και όχι σε δικαιούχους.

Το τελικό ασφάλιστρο για το πρόγραμμα διαμορφώνεται βάσει της ηλικίας και της κατάστασης υγείας.

Διαβάστε επίσης

Ιδιωτική ασφάλιση: Τι πρέπει να προσέξει ένας 20αρης και τι ένας 50άρης

Ασφαλιστήρια Υγείας: Ποια έξοδα νοσηλείας καλύπτουν

Θέλετε να αλλάξετε το συμβόλαιό σας: Όλα όσα πρέπει να προσέξετεΑπόρρητο Απόρρητο