Το γλαύκωμα είναι μια συχνή πάθηση του οφθαλμού που προσβάλλει εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως συνήθως στις ηλικίες 45-55 ετών και πρέπει να αντιμετωπισθεί έγκαιρα ώστε να επιβραδυνθεί η εξέλιξή της. Για αυτό το λόγο μετά την ηλικία των 40 ετών είναι απαραίτητος ένας πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος ο οποίος μπορεί να συμπεριληφθεί στο γενικό check up που σας προσφέρει δωρεάν το ασφαλιστικό συμβόλαιο υγείας.

Ο όρος γλαύκωμα συνήθως δεν συναντάται ούτε στις παθήσεις με χρονική αναμονή αποζημίωσης, ώστε να ορίζεται ρητά το χρονικό διάστημα που πρέπει να παρέλθει για να αποζημιωθεί ένα ανάλογο χειρουργείο, ούτε στις συνήθεις γενικές εξαιρέσεις των συμβολαίων υγείας όπως για παράδειγμα οι διαθλαστικές ανωμαλίες όπως η μυωπία, η πρεσβυωπία και ο αστιγματισμός.

Αυτό που πρέπει να προσέξετε είναι να μην χαρακτηριστεί ως προϋπάρχουσα πάθηση με αποτέλεσμα η εταιρία να αρνηθεί να καλύψει τα έξοδα της θεραπείας και της επέμβασης. Ωστόσο το γλαύκωμα δεν παρουσιάζει συμπτώματα στα πρώιμα στάδια. Επομένως ο ασφαλισμένος μπορεί εύκολα να αποδείξει ότι δεν το γνώριζε κατά την έναρξη του συμβολαίου.

Αν κριθεί απαραίτητη η χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του γλαυκώματος, τα έξοδα θα καλυφθούν σύμφωνα με τον πίνακα βαρύτητας χειρουργικών επεμβάσεων. Στα περισσότερα συμβόλαια χαρακτηρίζεται ως επέμβαση μεσαίας επικινδυνότητας για την σωματική ακεραιότητα του ασφαλισμένου ασθενούς και αποζημιώνεται από όλες τις εταιρείες σύμφωνα με τους όρους και τις παροχές του εκάστου νοσοκομειακού προγράμματος.

Γενικότερα, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας εξαιρούν από τις καλύψεις τις παθήσεις των οφθαλμών. Ωστόσο δίνουν δωρεάν παροχές και προνόμια για εξετάσεις και επισκέψεις για τα οποία μπορείτε να ρωτήσετε τον ασφαλιστή σας. Οι επισκέψεις προγραμματίζονται σε συνεργαζόμενες με την ασφαλιστική εταιρία οφθαλμολογικές κλινικές. Επίσης αν έχετε αγοράσει και πακέτο πρωτοβάθμιας περίθαλψης, μπορείτε να ζητήσετε να περιλαμβάνει πλήρη ιατρική φροντίδα για τα μάτια σε προσιτό κόστος.