Παραμέτρους και χαρακτηριστικά που μας φέρνουν πιο κοντά στην ευημερία φωτίζει πρόσφατη μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας και το κέντρο ιατρικής έρευνας Neuroscience Research Australia. Η έρευνα με τίτλο «Ετήσια πρόβλεψη της ευημερίας μέσα από κοινωνικο – δημογραφικούς παράγοντες, την προσωπικότητα, συμπεριφορές υγείας, τη γνώση και καθοριστικά γεγονότα ζωής» δημοσιεύεται στο Scientific Reports.

Για τη μελέτη αξιοποιήθηκαν παλιά δεδομένα 1.017 ενηλίκων από την έρευνα του 2012 TWIN-E (Twin study in Well-being using Integrative Neuroscience of Emotion / Μελέτη διδύμων για την ευεξία με χρήση ολοκληρωμένης συναισθηματικής νευροεπιστήμης), αντικείμενο της οποίας ήταν ο εντοπισμός μετρήσιμων στοιχείων της ψυχικής υγείας όπως γνωστικά, νευροανατομικά, νευροψυχολογικά κ.α. (ενδοφαινοτύπος) μέσα από διαδικτυακά τεστ προσωπικότητας.

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα, ισχυρότεροι δείκτες ευημερίας αποδείχθηκαν ο νευρωτισμός, στοιχείο της προσωπικότητας που σχετίζεται με τάσεις προς το άγχος, την κατάθλιψη, τη χαμηλή αυτοεκτίμηση και άλλα αρνητικά συναισθήματα, η εξωστρέφεια, η ευσυνειδησία και η γνωστική επανεκτίμηση, την ικανότητα δηλαδή παρατήρησης και επαναξιολόγησης μιας κατάστασης αντί της προσκόλλησης στα αρχικά συναισθήματα. Η εξωστρέφεια ήταν ο ισχυρότερος προγνωστικός δείκτης ευημερίας, ακολουθούμενη από την ένταση των θετικών ή αρνητικών -σύμφωνα με την εκτίμηση κάθε συμμετέχοντα- γεγονότων εντός του έτους.

Μια πιθανή εξήγηση των ερευνητών -η οποία ωστόσο δεν αποτυπώνεται στα ερευνητικά στοιχεία- είναι ότι τα άτομα με αυξημένη εξωστρέφεια έχουν συνήθως περισσότερες και εντονότερες κοινωνικές σχέσεις που μπορεί να προάγουν ή να διατηρούν την ευημερία σε βάθος χρόνου.

Μια ακόμα υπόθεση που μπορεί να σχηματιστεί από τα δεδομένα της μελέτης, είναι ο τρόπος που επηρεάζουν τα αποτελέσματα οι μεγάλες διακυμάνσεις στις επιμέρους κατηγορίες αξιολόγησης της ευημερίας. Για παράδειγμα, ο βραδινός ύπνος άνω των οκτώ ωρών συσχετίστηκε αρνητικά με την ευημερία στην αρχική αξιολόγηση, παρουσίασε όμως την πιο σημαντική συσχέτιση με την ευημερία στην παρακολούθηση (follow-up). Αντίστοιχα μεγάλες ανατροπές στις θετικές και αρνητικές συσχετίσεις παρατηρήθηκαν και για τη συχνότητα άσκησης, τον χαμηλό δείκτη μάζας σώματος και το κάπνισμα,

Τέλος, ένας σταθερά αρνητικός παράγοντας στην ευημερία αποδείχθηκε ο χρόνος που περνάμε με την οικογένεια καθώς και οι εθελοντικές πράξεις τρεις ή περισσότερες φορές την εβδομάδα.

Οι ερευνητές καταλήγουν ότι, αν και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας είναι χρήσιμοι προγνωστικοί δείκτες της ευημερίας, τα πρόσφατα γεγονότα στη ζωή ενός ανθρώπου και οι συμπεριφορές υγείας είναι εξίσου σημαντικά.

Διαβάστε επίσης:

Αυτοί που σώζουν ζωές σε μεγάλες καταστροφές

Χαρά: Οι πράξεις που δίνουν και φέρνουν ευτυχία

Ευτυχία: Η στιγμιαία κίνηση που μπορεί να σας κάνει χαρούμενους