Οι περισσότεροι κάτοχοι νοσοκομειακών προγραμμάτων ιδιωτικής Υγείας καταφεύγουν στην επιλογή αυτή προκειμένου να έχουν κάλυψη τόσο για τα απλά ή μεσαία περιστατικά, όσο και για τα πολύ σοβαρά. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο και κατά την σύναψη του συμβολαίου επιλέγουν μεγάλα κεφάλαια συνήθως άνω των 500.000 ευρώ το χρόνο σε περίπτωση συμβάντος. Αυτό είναι μια θετική επιλογή, καθώς η ασφάλιση για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό υγείας είναι καθοριστικά προστατευτική για την περιουσία του ασφαλισμένου. Και αυτό διότι απαιτούνται εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για τη νοσηλεία σε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό υγείας. Ωστόσο ένα τέτοιο σοβαρό περιστατικό υγείας, που μπορεί να είναι είτε ένα ατύχημα είτε από μία ασθένεια, επιφέρει οικονομικές επιπτώσεις που πολλές φορές μπορεί να είναι σημαντικά μεγαλύτερες από τα έξοδα νοσηλείας για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Τi συμβαίνει τότε; Πώς αντιμετωπίζει ο ασφαλισμένος την απουσία του από την ενεργή καθημερινότητα;

Ένα σοβαρό περιστατικό μπορεί να οδηγήσει τον παθόντα για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ενδεχομένως και μόνιμα εκτός εργασίας. Οι αμοιβές-αποζημιώσεις-επιδόματα που δίνονται από τον κρατικό φορέα ασφάλισης σε κάποιον που βγαίνει από τον εργασιακό στίβο για αναπλήρωση εισοδήματος, είτε ως σύνταξη χηρείας, είτε ως σύνταξη αναπηρίας, είναι εξαιρετικά χαμηλές. Έτσι δημιουργείται ένα μεγάλο εισοδηματικό κενό στον παθόντα όταν προκύψει ένα άκρως σοβαρό ζήτημα υγείας.  Αυτό σε βάθος χρόνου θα μπορούσε να αποτελεί σοβαρότερο οικονομικό κίνδυνο από τα έξοδα νοσηλείας που συνεπάγεται η σοβαρή κατάσταση υγείας.

Τα βαριά οικονομικά ζητήματα σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας

Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι ένα σοβαρότατο πρόβλημα υγείας επιφέρει σημαντικά έξοδα νοσηλείας αλλά και σημαντικότερα πολλές φορές οικονομικά ζητήματα που πλήττουν το εισόδημα. Αν για παράδειγμα κάποιος 45χρονος, εξαιτίας ενός σοβαρότατου ζητήματος υγείας βγει από τον εργασιακό στίβο και έχει ένα ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ η οικονομική του ζημιά στο διαφυγόν εισόδημα θα είναι τουλάχιστον 600.000 ευρώ επειδή δεν θα παράγει εισόδημα στα επόμενα 20 ενεργά του έτη. Η νοσηλεία αντίστοιχα θα μπορούσε να έχει έξοδα 200.000 ευρώ.

Το πρόβλημα στο εισόδημα από ένα σοβαρό ζήτημα υγείας είναι μεγαλύτερο και καταστροφικότερο από το πρόβλημα των εξόδων νοσηλείας. Συνεπώς ένας σωστός σχεδιασμός για σοβαρά ζητήματα υγείας, θα πρέπει να περιλαμβάνει την κάλυψη τόσο των εξόδων, δηλαδή νοσηλείας, όσο και των εσόδων, δηλαδή του εισοδήματος εξαιτίας της σοβαρής κατάστασης υγείας, προκειμένου ο ασφαλισμένος να έχει πραγματικό οικονομικό δίχτυ προστασίας από σοβαρά ζητήματα υγείας. Γι΄ αυτό και υπάρχουν αντίστοιχες καλύψεις και προγράμματα που έρχονται να δώσουν λύση σε αυτό το θέμα.

Διαβάστε επίσης:

Τα προγράμματα που παρέχουν ασφάλεια σε περίπτωση ατυχήματος – Ενημερωθείτε

Aποζημίωση για ασθένεια από ασφαλιστήριο για ατύχημα: Πότε μπορεί να συμβεί

Ατύχημα: Τι να προσθέσετε στο συμβόλαιο για να είστε 100% καλυμμένοι