Η ασφάλιση κατοικίας πέρα από τις βασικές καλύψεις που προσφέρει όπως προστασία από πυρκαγιά, κλοπή, πλημμύρα, προσφέρει την επιλογή για έξτρα προστασία από περισσότερους κινδύνους όπως σεισμό, θραύση κρυστάλλων και διαρροή σωληνώσεων.

Στην παραπάνω λογική όλο και περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες παρέχουν υπηρεσίες επείγουσας τεχνικής βοήθειας είτε δωρεάν είτε με χαμηλό κόστος. Προϋπόθεση είναι, ο ασφαλισμένος να έχει καταβάλλει το σχετικό επασφάλιστρο.

Στα προγράμματα όλων των εταιριών, ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες επείγουσας βοήθειας μέχρι πέντε φορές ανά ασφαλιστική περίοδο. Η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα για άμεση επέμβαση και άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, κρύσταλλα, πόρτες, παράθυρα και κλειδαριές.

Η ασφαλιστική εταιρία είναι υπεύθυνη για την άμεση αποστολή εξειδικευμένου τεχνίτη που θα πραγματοποιήσει την αναγκαία επιδιόρθωση. Το κόστος μετακίνησης του τεχνίτη, της εργασίας και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν βαραίνουν την εταιρία μέχρι ενός ποσού που κυμαίνεται από 90-120 ευρώ.

Αν το κόστος επισκευής υπερβαίνει το ανώτατο όριο, τότε ο τεχνίτης είναι υποχρεωμένος να συντάξει μια λεπτομερή έκθεση που να περιλαμβάνει τον προϋπολογισμό για την επιδιόρθωση και να τον ανακοινώσει στον ασφαλισμένο και στην εταιρία.

Αν ο ασφαλισμένος συμφωνήσει, τότε θα προσυπογράψει τον προϋπολογισμό και θα πρέπει να καταβάλλει στον τεχνίτη το ποσό της διαφοράς που προκύπτει από εκείνο που βαραίνει την εταιρία. Σε αντίθετη περίπτωση, η επισκευή θα προχωρήσει μέχρι το ανώτατο ποσό που καλύπτεται από την ασφαλιστική, αρκεί αυτό να είναι εφικτό.

Πρέπει να αναφέρουμε πως κάποιες ασφαλιστικές εταιρίες στο πλαίσιο της επείγουσας βοήθειας παρέχουν εργασίες αντικατάστασης boiler για δυσλειτουργίες που δεν μπορούν να επιδιορθωθούν καθώς και εργασίες για αντικατάσταση θερμοσίφωνα εξαιτίας θραύσης ή ρωγμής που έχει σαν αποτέλεσμα την διαρροή υδάτων.

Επιπροσθέτως, στα συμβόλαια πολλών προγραμμάτων, παρέχονται υπηρεσίες όπως η φύλαξη του ασφαλισμένου χώρου από εξειδικευμένο προσωπικό, όπως και η αποκομιδή ερειπίων σε περίπτωση θραύσης σωληνώσεων και πυρκαγιάς. Για τους ίδιους κινδύνους δίνεται η δυνατότητα διαμονής σε ξενοδοχείο για δύο διανυκτερεύσεις.

Σε κάθε επείγουσα περίσταση, η άμεση επικοινωνία με την ασφαλιστική εταιρία ή τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή μπορεί να συμβάλλει στην άμεση λύση τυχόν αποριών αλλά και στη σωστή καθοδήγηση που θα γλυτώσει τον ασφαλισμένο από περίσσια ταλαιπωρία.

Διαβάστε επίσης:

Έσπασαν οι σωλήνες από το κρύο; Πώς θα σας καλύψει το ασφαλιστήριο κατοικίας

Κατοικία: Καλύψεις για το περιεχόμενο του σπιτιού – Πώς καθορίζεται το κόστος της ασφάλισης

Ασφάλιση κατοικίας: Η πιο σημαντική κάλυψη σε περίπτωση διάρρηξης