Ο καρκίνος του μαστού είναι ο συχνότερος τύπου καρκίνος στις γυναίκες του δυτικού κόσμου. Στατιστικά μοντέλα υποστηρίζουν πως στις ανεπτυγμένες κοινωνίες 1 στις 8 γυναίκες θα προσβληθούν από τη νόσο στη διάρκεια της ζωής τους.

Τις τελευταίες δεκαετίες είναι αλήθεια πως η θνητότητα έχει μειωθεί σημαντικά, έως και 35%. Αυτό οφείλεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στην ευαισθητοποίηση των γυναικών, στην έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση της νόσου σε αρχικά στάδια καθώς και τη φαρμακευτική πρόοδο για την αντιμετώπιση της.

Στον καρκίνο του μαστού δεν μπορεί να υπάρχει πρωτογενής πρόληψη. Παρ’ όλα αυτά γίνονται προσπάθειες από τον ιατρικό κόσμο για ταυτοποίηση γυναικών υψηλού κινδύνου. Με αυτό τον τρόπο η διάγνωση γίνεται σε αρχικά στάδια, γεγονός που καθιστά την νόσο ιάσιμη.

Η επιστημονική κατάρτιση των εξειδικευμένων ιατρών σε συνδυασμό με τα διαγνωστικά μέσα όπως η ψηφιακή μαστογραφία και το υπερηχογράφημα μαστών έχουν οδηγήσει σε πολύ καλά αποτελέσματα.

Ο προσυμπτωματικός έλεγχος πρέπει να ξεκινά στην ηλικία των 40 για τις γυναίκες που ανήκουν την ομάδα μέσου κινδύνου. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει όσες δεν έχουν κάποιο γονίδιο, που αυξάνει τον κίνδυνο για εμφάνιση της νόσου.

Νωρίτερα από την ηλικία των 40 χρόνων θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος στις γυναίκες που έχουν κάποια κληρονομικότητα, εξαιτίας εμφάνισης της νόσου σε συγγενή (μητέρα, αδελφή, θεία κλπ).

Καλύψεις και παροχές

Σε όλα τα συμβόλαια όλων των ασφαλιστικών εταιρειών περιλαμβάνεται και αποζημιώνεται η συγκεκριμένη νόσος ανάλογα με τους όρους.

Ένα συμβόλαιο υγείας περιλαμβάνει καταρχάς το ετήσιο check up (μαστογραφία) σε συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα ή ιδιωτικά θεραπευτήρια. Επίσης καλύπτονται διαγνωστικές εξετάσεις ανάλογα με την ηλικία της ασφαλισμένης και βάσει των παροχών του συμβολαίου.

Σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου υπάρχει κάλυψη δαπανών για νοσηλεία σε ιδιωτικό ή δημόσιο θεραπευτήριο.

Επίσης καλύπτονται έξοδα για νοσηλεία στο εξωτερικό, αμοιβές χειρουργού, αναισθησιολόγου καθώς και φαρμάκων εντός του νοσοκομείου.

Στις καλύψεις περιλαμβάνονται τα έξοδα πριν και μετά την νοσηλεία, πιθανές χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες, επίσης επιδόματα όπως σοβαρής ασθένειας.

Όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουν κάλυψη εφόσον έχει παρέλθει ένα χρονικό διάστημα ισχύος του συμβολαίου από την αρχική έναρξη. Με δεδομένο πάντα πως η ασφαλισμένη κατά την σύναψη του συμβολαίου ήταν υγιής ή αποδεδειγμένα δεν νοσούσε.

Σε περιπτώσεις που η ασφαλισμένη ενημερώσει τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ότι στο παρελθόν είχε νοσήσει από καρκίνο του μαστού, τότε η ασφαλιστική εταιρεία θα ζητήσει όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά. Τα αποδεικτικά αυτά μπορεί να είναι στοιχεία σχετικά με την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, η βιοψία και αποτελέσματα σταδιοποίησης. Στην συνέχεια είναι πιθανόν από την ασφαλιστική εταιρεία να ζητηθεί μια σειρά εξετάσεων για να πιστοποιηθεί η καλή κατάσταση της υγείας της.

Αν τα αποτελέσματα είναι θετικά τότε μπορεί να δοθεί μια χρονική αναμονή που κυμαίνεται από 3 έως 12 μήνες για να προβεί στην ασφαλιστική κάλυψη.

Οι περισσότερες ιδιωτικές ασφαλιστικές καλύπτουν την αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή. Δεν θεωρείται αισθητική επέμβαση αλλά μέρος της θεραπείας της νόσου και για τον λόγο αυτό καλύπτεται και από τον ΕΟΠΥΥ.

Συμπερασματικά λοιπόν η μάχη έναντι του καρκίνου του μαστού είναι συστηματική και διαρκής. Τα αποτελέσματα θωρούνται θετικά και εξαιρετικά ελπιδοφόρα. Την ελπίδα την δίνουν οι γυναίκες που κέρδισαν αυτό το πόλεμο και πλέον χαμογελούν.

 

Διαβάστε επίσης:

Τα έξι οφέλη της ιδιωτικής ασφάλισης

Τα προγράμματα που παρέχουν ασφάλεια σε περίπτωση ατυχήματος – Ενημερωθείτε