homescreen

Ασφαλιστήριο: Πότε «επιτρέπει» τη δεύτερη ιατρική γνώμη

Ασφαλιστήριο: Πότε «επιτρέπει» τη δεύτερη ιατρική γνώμη


Μάριος Οικονόμου

Για ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας θα θελήσουμε την πληρέστερη κατά το δυνατό ενημέρωση και καθοδήγηση. Στο πλαίσιο αυτό, θα αναζητήσουμε μια δεύτερη ιατρική γνώμη. Πώς καλύπτεται από τα συμβόλαια υγείας;

Η αναζήτηση δεύτερης ιατρικής γνώμης για ένα θέμα υγείας και δη σοβαρό, δεν είναι μόνο μια ανάγκη που γεννά το άγχος του ασθενούς και των οικείων του για την καλύτερη έκβαση του προβλήματός του αλλά μια στρατηγική με την υποστήριξη της επιστήμης.

Σύμφωνα με έρευνα της κορυφαίας κλινικής Mayo που δημοσιεύτηκε στο Journal of Evaluation in Clinical Practice, το 88% των ασθενών θα αναζητήσει μια δεύτερη γνώμη για το ιατρικό του ζήτημα. Στην επίμαχη έρευνα μάλιστα, η αρχική ιατρική γνώμη βελτιώθηκε ή επαναπροσδιορίστηκε για το 66% των παραπάνω ασθενών και στους υπόλοιπους δόθηκε διαφορετική γνωμάτευση.

Γιατροί από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Yale και την κλινική Cleveland συστήνουν τη δεύτερη ιατρική γνώμη σε περιπτώσεις διάγνωσης καρκίνου, επιβεβλημένης χειρουργικής επέμβασης, ασαφούς διάγνωσης ή θεραπείας, παιδιατρικών ασθενών ή απλώς για την ψυχική γαλήνη. Ζητώντας δεύτερη γνώμη, γινόμαστε πιο ενημερωμένοι καταναλωτές υπηρεσιών υγείας, επιβεβαιώνουμε τη διάγνωση και την καταλληλότερη θεραπεία, συγκρίνοντας παράληλα αναπιθύμητες ενέργειες της κάθε επιλογής.

Καλύψεις για τη Δεύτερη Ιατρική Γνώμη

Στα ασφαλιστήρια υγείας εντοπίζεται παροχή για τη δεύτερη ιατρική γνώμη εφόσον την αιτηθεί ο ασφαλισμένος είτε ως μια πρόσθετη ιατρική γνώμη μετά την αρχική διάγνωση είτε διότι συντρέχει ανάγκη επιλογής της καταλληλότερης ιατρικής θεραπείας σύμφωνα με τη διάγνωση.

Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να γνωστοποιήσουν το αίτημά τους στην εταιρεία, να αναφέρουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, αριθμό ασφαλιστηρίου) και του του θεράποντα Ιατρού που έχουν επιλέξει (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου) φροντίζοντας επιπλέον για την έκδοση, την παραλαβή, τη συγκέντρωση και την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων, τα οποία συνήθως αφορούν τις ιατρικές εκθέσεις (γνωματεύσεις) και εκθέσεις νοσοκομείων, εξετάσεις, ιατρικό ιστορικό και στοιχεία αναφορικά με νοσηλείες, χειρουργικές επεμβάσεις, θεραπείες, εισιτήρια και εξιτήρια τα οποία αποτυπώνουν την κατάσταση υγείας τους και επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα της αιτούμενης δεύτερης ιατρικής γνώμης.

Στους όρους διευκρινίζεται συνήθως ότι η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο της δεύτερης ιατρικής γνώμης από τον γιατρό που του ανατέθηκε να αξιολογήσει το ιστορικό και τις εξετάσεις.

Εξαιρέσεις και περιορισμοί

Η παροχή θα ενεργοποιηθεί κατόπιν έγκρισης του γιατρού της εταιρείας και για σοβαρά περιστατικά μόνο. Προβλέπει τον έλεγχο του ιατρικού φακέλου και ιστορικού και όχι προσωπικές ιατρικές επισκέψεις με φυσική παρουσία ή τακτικές επικοινωνίες με σκοπό την επαναξιολόγηση ή την εφαρμογή κύκλου θεραπειών, μια περαιτέρω εμπλοκή δηλαδή του δεύτερου γιατρού που θα έχει επιπλέον χρέωση.

Ο ασφαλισμένος πρέπει να γνωρίζει ότι δικαιούται για το ίδιο ιατρικό περιστατικό την κάλυψη της δαπάνης για μια μόνο δεύτερη ιατρική γνωμάτευση κατά την ίδια ασφαλιστική περίοδο.

Τέλος, η κάλυψη δεν προβλέπεται για:

  • περιπτώσεις όπου δεν έχει παρασχεθεί αρχική ιατρική γνωμάτευση
  • η αρχική γνωμάτευση δεν συντάχθηκε κατόπιν ενδελεχούς ιατρικής εξέτασης είτε επιδέχεται αμφισβήτηση από τις επίσημες ιατρικές αρχές κατά την κρίση της ιατρικής αμάδας της εταιρείας
  • επείγονται και έκτακτα περιστατικά που η μη έγκαιρη αντιμετώπισή τους ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή δυσλειτουργία ή
    δυνητικά ζωτικό κίνδυνο για την υγεία του ασφαλισμένου.

Διαβάστε επίσης

Ασφάλιση: Τι πρέπει να ξέρετε για τις δωρεάν παροχές και τις ειδικές καλύψεις

Kρύψατε χρόνια από τον ασφαλιστή – Και άλλες 3 ψευδείς δηλώσεις που σας «καίνε»

Οπαδική βία: Πώς και γιατί «ακυρώνει» την ασφαλιστική κάλυψηΑπόρρητο Απόρρητο