Όλο και περισσότερα είναι τα ερευνητικά στοιχεία που συνυπογράφουν ότι οι συνολικές πρακτικές της παραδοσιακής ιατρικής -και σε σχέση μάλιστα με την φαρμακολογία- δεν είναι κομμένες και ραμμένες στα μέτρα όλων των ασθενών. Σε αυτό τον ήδη αυξανόμενο όγκο πληροφοριών, οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Ουψάλα παρουσιάζουν τις διακυμάνσεις της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, συστήνοντας τις στρατηγικές της εξατομικευμένης θεραπείας.

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American Medical Association (JAMA), συμπέρανε και διαφορετικά οφέλη ανάμεσα στους ασθενείς, ανάλογα με το είδος της θεραπείας. Σύμφωνα με τα πορίσματα της μελέτης, όσοι υποβλήθηκαν σε αγωγή για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης παρουσίασαν πολύ μεγαλύτερη βελτίωση από την αλλαγή της φαρμακευτικής αγωγής παρά από τον διπλασιασμό της δόσης της τρέχουσας αγωγής τους.

«Η τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγής θα μπορούσε να έχει έως και διπλάσια επίδραση στην υπέρταση, σε σύγκριση με τον διπλασιασμό της δόσης της αγωγής που ήδη λαμβάνουν οι ασθενείς. Κατέστη, μάλιστα, σαφές από την έρευνα το γεγονός ότι ορισμένοι ασθενείς πέτυχαν χαμηλότερη αρτηριακή πίεση από το ένα φάρμακο σε σχέση με το άλλο. Το αποτέλεσμα αυτό ήταν αρκετά σημαντικό για τις κλινικές μας πρακτικές» αναφέρει σχετικά ο δρ. Johan Sundström, καρδιολόγος και καθηγητής επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλα, πρώτος συγγραφέας της μελέτης.

Θα μπορούσε αυτό να οφείλεται στο γεγονός ότι η αποτελεσματικότητα και οι παρενέργειες των φαρμάκων διαφέρουν από άτομο σε άτομο; Δεδομένης της μεγάλης ποικιλομορφίας των φαρμάκων για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος οι ασθενείς να μην λάβουν εξαρχής το βέλτιστο φάρμακο, με αποτέλεσμα τις περιττές παρενέργειες και την μικρότερη αποτελεσματικότητα.

Εξατομικευμένες θεραπείες προς όφελος των ασθενών 

Διερευνώντας λοιπόν τη δυνατότητα της εξατομικευμένης θεραπείας της αρτηριακής πίεσης υπό αυτό το πρίσμα, οι ερευνητές εστίασαν σε 280 ασθενείς, οι οποίοι δοκίμασαν τέσσερα διαφορετικά φάρμακα για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης σε διαφορετικές χρονικές στιγμές κατά τη διάρκεια ενός έτους.

Διαπιστώθηκε ότι η επίδραση της θεραπείας διέφερε σε μεγάλο βαθμό από άτομο σε άτομο και ότι ήταν σαφές ότι ορισμένοι ασθενείς πέτυχαν χαμηλότερη αρτηριακή πίεση από το ένα φάρμακο σε σχέση με το άλλο.

Συνεπώς, τα ευρήματα αμφισβητούν τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις τρέχουσες θεραπείες, σύμφωνα με τις οποίες τέσσερις ομάδες φαρμάκων συνιστώνται εξίσου για όλους τους ασθενείς με υπέρταση.

«Εάν εξατομικεύσουμε τη φαρμακευτική αγωγή κάθε ασθενούς, μπορούμε να πετύχουμε καλύτερο αποτέλεσμα από ό,τι αν επιλέξουμε τυχαία ένα φάρμακο από μία από αυτές τις τέσσερις ομάδες φαρμάκων. Έτσι, το κατάλληλο φάρμακο προσφέρει στον ασθενή τη βέλτιστη μείωση της αρτηριακής πίεσης και, ως εκ τούτου, μπορεί πιθανώς να αποκτήσει γρηγορότερα καλύτερη προστασία από μελλοντικές καρδιαγγειακές παθήσεις» καταλήγει ο δρ. Johan Sundström.

Διαβάστε επίσης

Υπέρταση: Μήπως έχετε και δεν το ξέρετε; Η απάντηση κρύβεται στις μετρήσεις

Υπέρταση: Αυξημένος ο κίνδυνος για αυτά τα παιδιά