Πολυάριθμες μελέτες έχουν ήδη καταδείξει ότι η γιόγκα, η οποία «γεννήθηκε» στην Ινδία πάνω από 4.000 χρόνια πριν, όχι μόνο βοηθά τους ανθρώπους να επιτύχουν μεγαλύτερη ψυχική ηρεμία και σωματική ευεξία, αλλά και να νοιώσουν πιο θετικά για το σώμα τους, γεγονός το οποίο επιφέρει με τη σειρά του οφέλη για τη συνολική σωματική και ψυχική μας υγεία.

Ωστόσο παρέμενε το ερώτημα πώς μπορεί να μας κάνει η γιόγκα να αγαπήσουμε το σώμα μας, και μία νέα έρευνα που δημοσιεύεται στο ScienceDirect ήλθε τώρα να δώσει την απάντηση.

Η hatha γιόγκα, η πιο κοινή μορφή γιόγκα που περιλαμβάνει σωματικές στάσεις (asanas), αναπνευστικές ασκήσεις (pranayama) και διαλογισμό (dhyana), βρέθηκε στο επίκεντρο της μελέτης στην οποία συμμετείχαν 114 γυναίκες στην Ολλανδία. Οι γυναίκες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες· η πρώτη ακολούθησε ένα πρόγραμμα Hatha υπό την καθοδήγηση έμπειρου εκπαιδευτή γιόγκα και η δεύτερη ανήκε σε ομάδα ελέγχου.

Ο εκπαιδευτής δεν παρότρυνε τις γυναίκες να αλλάξουν το πώς βλέπουν το σώμα τους, ούτε καν γνώριζε για λόγους αντικειμενικότητας το στόχο της έρευνας. Οι ίδιες κλήθηκαν να συμπληρώσουν ειδικό ερωτηματολόγιο πριν την έναρξη των μαθημάτων (ένα ωριαίο μάθημα για διάστημα 10 εβδομάδων), κατά τη διάρκεια και στη λήξη τους, και έναν μήνα αργότερα.

Το απροσδόκητο εύρημα της έρευνας ήταν ότι οι γυναίκες σε αμφότερες τις ομάδες ένιωσαν καλύτερα με το σώμα και την εμφάνισή τους. Δεν είναι σαφές γιατί ακόμη και οι γυναίκες στην ομάδα ελέγχου απέκτησαν πιο θετική εικόνα για το σώμα τους, ενδεχομένως κατά τους ερευνητές, γιατί και μόνο το να συμμετάσχουν στη μελέτη και να συμπληρώσουν τα σχετικά ερωτηματολόγια τις έκανε να αρχίσουν να βλέπουν το σώμα τους διαφορετικά.

Ωστόσο, οι ερευνητές σημειώνουν πως και πάλι εντόπισαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων που αποκαλύπτουν πώς «χτίζεται» μέσω της γιόγκα μία θετική εικόνα για το σώμα.

Στα συμπεράσματά τους αναφέρουν πως η γιόγκα οδηγεί τις γυναίκες να «κοιτούν» το σώμα τους λιγότερο από την πλευρά της εμφάνισης και περισσότερο από την πλευρά του τι μπορεί να κάνει, αλλά και να νοιώθουν θετικά και καλά «μέσα» του, να μη βλέπουν το σώμα τους ως εμπόδιο ή «αντίπαλο». Έτσι μπορούν να εκτιμήσουν και να αγαπήσουν το σώμα τους, νιώθοντας ταυτόχρονα πιο ικανοποιημένες και με τη φυσική τους κατάσταση. Και αυτό δεν είναι μόνο καλό για το κατά πόσο οι γυναίκες αισθάνονται να βρίσκονται σε αρμονία με το σώμα τους, αλλά και γιατί αμέτρητες έρευνες έχουν δείξει ότι η θετική εικόνα για το σώμα μας είναι πολύ σημαντική για τη συνολική ψυχική και σωματική υγεία.

Διαβάστε επίσης

Έξι ασκήσεις που νικούν τη μελαγχολία και χαρίζουν ενέργεια

 Δέκα ασκήσεις για ευεξία και γερή καρδιά