*Γράφει η Γεωργία Σιδέρη, Επιστημονική Σύμβουλος /Ψυχολόγος ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ

Το να είσαι σήμερα εθελοντής αποτελεί ένα έργο με υψηλό αίσθημα ευθύνης και ανιδιοτελή χαρακτήρα. Αναλαμβάνεις κάτι χωρίς την προσδοκία ή απαίτηση υλικού ή άλλου είδους ανταλλάγματος, με σκοπό τη βοήθεια προς τον συνάνθρωπο και την κοινωνία ευρύτερα. Συνίσταται στη συνεισφορά σου, στο πλαίσιο μιας μη κερδοσκοπικής ενέργειας, με σκοπό την ευημερία του συνανθρώπου σου και τη συμβολή στην αποκατάσταση μη υπαρχόντων χαρακτηριστικών του ευ ζην. Εν αρχή, θα λέγαμε ότι οι εθελοντές που προσφέρουν τoν προσωπικό τους χρόνο βοηθιούνται και οι ίδιοι, παίρνοντας πίσω ευγνωμοσύνη, αγάπη και ενισχύοντας το αίσθημα της αλληλοβοήθειας και προσφοράς στην κοινωνία, που τόσο το έχει ανάγκη.

Μελέτες έχουν δείξει ότι ο εθελοντισμός παρέχει πολλά οφέλη στους ανθρώπους που τον παρέχουν, υπό την έννοια ότι βελτιώνεται η ψυχική τους υγεία (McDougle et al, 2014), έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση (Morrow-Howell, 2003), διακατέχονται από αίσθημα χαράς (Borgonovi, 2008), καθώς επίσης μειώνονται τα συμπτώματα κακής διάθεσης (Kim, 2010) και καλυτερεύει η γενικότερη ψυχολογική τους κατάσταση (Greenfield, 2004).

Σε έρευνα μεγάλης διάρκειας, που έγινε από τους Tabassum, Mohan και Smith το 2016 στην Αγγλία σε 66.000 εθελοντές, παρατηρήθηκε ότι, όσοι παρείχαν εθελοντική βοήθεια για μεγάλα χρονικά διαστήματα στη ζωή τους είχαν καλύτερη ψυχική υγεία από εκείνους που παρείχαν εθελοντισμό για μικρότερα διαστήματα, δείχνοντας έτσι ότι ο εθελοντισμός είναι μια καλή συνήθεια για τους ανθρώπους, κρατώντας τους σε καλή ψυχική κατάσταση και διατηρώντας τους παράλληλα ενεργούς πολίτες.

Επίσης, πολλές ενδιαφέρουσες έρευνες έχουν δημοσιευθεί σχετικά με την σύνδεση μεταξύ εθελοντισμού και τρίτης ηλικίας. Πιο συγκεκριμένα, οι Herzog, Ofstedal και Wheeler το 2002 ανέφεραν ότι οι άνθρωποι ηλικίας 58-74 ετών όχι μόνο έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν στην κοινωνία ως εθελοντές, αλλά αυτή τους η προσφορά τους βοηθά να παραμείνουν ενεργοί, να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να αποκτήσουν νέες διαπροσωπικές σχέσεις. Επίσης, ο εθελοντισμός μπορεί να τους βοηθήσει σε ψυχολογικό επίπεδο, οδηγώντας τους στην ελαχιστοποίηση των σκέψεων και των συναισθημάτων ανικανότητας και μοναξιάς (Bradley, 1999), ενώ τους βοηθά παράλληλα να διατηρήσουν το γνωστικό τους επίπεδο σε πολύ καλή κατάσταση (Fried et al., 2004).

O εθελοντισμός ως θεραπευτική δραστηριότητα

Υποστηρίζεται ότι η εθελοντική εργασία μπορεί να προωθηθεί μέσω σωστής οργάνωσης και επιβράβευσης μέσα από:

  1. Εκπαίδευση – ευαισθητοποίηση – πληροφόρηση
  2. Συμμετοχή και ενεργό ανάμειξη σε οργανωτικό ή διοικητικό επίπεδο
  3. Απόκτηση άμεσων εμπειριών, ικανοτήτων, δεξιοτήτων, καθώς και ανάπτυξη του εθελοντικού ιδεώδους.

Διαβάστε επίσης:

Πώς τα προγράμματα κοινωνικής προσφοράς και ο εθελοντισμός φέρνουν κοντά τους ανθρώπους

Ευτυχισμένα και υγιή παιδιά: Οι πράξεις που το εγγυώνται

Γιατί γινόμαστε πιο ευτυχισμένοι προσφέροντας – Μία ψυχολόγος εξηγεί