Στις 10 Σεπτεμβρίου 2001, ο Charles Ingram κερδίζει ένα εκατομμύριο λίρες στο βρετανικό τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» και γίνεται ο τρίτος παίκτης που το πετυχαίνει στην ιστορία του ψυχαγωγικού σόου. Η χαρά βέβαια δεν κράτησε πολύ και τα γέλια του ίδιου, της συζύγου του και ενός φίλου τους που είχαν πάει να τον παρακολουθήσουν από το κοινό τούς βγήκαν ξινά, όταν αποκαλύφθηκε ότι οι δύο τελευταίοι κατεύθυναν τον Ingram με τον βήχα τους προς τις σωστές απαντήσεις.

Στην πορεία αποδείχθηκε ότι το τηλεπαιχνίδι δεν ήταν η μοναδική απόπειρα εξαπάτησης του Charles Ingram. Το 2003 κρίθηκε ένοχος για ασφαλιστική απάτη, όταν αιτήθηκε αποζημίωση ύψους 30.000 λιρών μετά από μια διάρρηξη του σπιτιού του και αποκαλύφθηκε ότι δεν είχε ενημερώσει την ασφαλιστική εταιρεία για το ιστορικό ζημιών και αποζημιώσεων πριν από τη σύναψη του συμβολαίου κατοικίας.

Η πρώτη περίπτωση μας θυμίζει ότι, όπως τα τηλεπαιχνίδια, τα ασφαλιστικά συμβόλαια περιλαμβάνουν υποχρεώσεις, η παράβαση των οποίων θέτει τον ασφαλισμένο ή συμβαλλόμενο εκτός προγράμματος, ενώ μπορεί να επισύρει και ποινικές κυρώσεις. Η δεύτερη δικαστική περιπέτεια του Βρετανού, μας παραπέμπει στα ασφαλιστικά βάρητους κανόνες συμπεριφοράς δηλαδή που αν δεν τηρούνται επιφέρουν δυσμενείς συνέπειες για τον λήπτη της ασφάλισης. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση του σπιτιού ο Ingram δεν τήρησε την υποχρέωση που ορίζεται ως περιγραφή του κινδύνου στο ελληνικό Σύνταγμα, στο άρθρο 3 του Νόμου 2496/97:

«ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει στον ασφαλιστή κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζει, το οποίο είναι αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου, καθώς επίσης να απαντήσει σε κάθε σχετική ερώτηση του ασφαλιστή. Στοιχεία και περιστατικά, για τα οποία ο ασφαλιστής έθεσε σαφείς γραπτές ερωτήσεις, τεκμαίρεται ότι είναι τα μόνα τα οποία επηρεάζουν την από μέρους του εκτίμηση και αποδοχή του κινδύνου».

Η μη γνωστοποίηση στον ασφαλιστή στοιχείων σημαντικών για την εκτίμηση του κινδύνου που καλείται να αναλάβει η εταιρεία -κάτι που αφορά και τα προγράμματα υγείας-, είναι μία περίπτωση μπορεί να οδηγήσει σε μπλεξίματα όπως τα παραπάνω ή ακόμα και ακύρωση του συμβολαίου. Τέσσερις ακόμα πληροφορίες που μπορεί να σας στοιχίσουν αν τις αποκρύψετε είναι:

  • η διαφορά ηλικίας· για τη «Λανθασμένη Δήλωση Ηλικίας» ή «Διαφορά Ηλικίας» όπως μπορεί να απαντηθεί σε συμβόλαια υγείας, προβλέπεται σε πολλά συμβόλαια ότι θα έχει ως αποτέλεσμα την αναδιαμόρφωση ασφαλίστρου έως την ακύρωση της σύμβασης
  • το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό υγείας, όπως για μια κληρονομική πάθηση που θα «φρενάρει» το συμβόλαιο ακόμη και του παιδιού
  • το ύψος και βάρος και δη σε περιπτώσεις παχυσαρκίας που δεν καλύπτεται από τα συμβόλαια
  • η χρήση αλκοόλ, προϊόντων καπνού και ναρκωτικών ουσιών, τα οποία επιβαρύνουν την υγεία και αυξάνουν τον ασφαλιστικό κίνδυνο.

Ας μην ξεχνάμε ότι η ηλικία, καθώς και το ιστορικό υγείας και ο τρόπος ζωής, θα αποτελέσουν εκ των βασικών κριτηρίων για τη διαμόρφωση του ύψους των ασφαλίστρων, των όρων του συμβολαίου αλλά, κυρίως, αν η ασφαλιστική εταιρεία θα προχωρήσει εξ αρχής στη σύναψη συμβολαίου με τον ενδιαφερόμενο.

Οι δηλώσεις που συμπληρώνουν οι υποψήφιοι προς ασφάλιση και των οποίων την ακρίβεια και αλήθεια αποδέχεται καλόπιστα ο ασφαλιστής, πρέπει να είναι πλήρεις, ακριβείς και να περιλαμβάνουν κάθε στοιχείο είτε περιστατικό για το οποίο έχουν γνώσει και που είναι αντικειμενικά ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση του κινδύνου. Ψευδή ή ανακριβή στοιχεία είτε πληροφορίες που αποκρύφθηκαν κατά την υπογραφή του συμβολαίου, δηλαδή από δόλο είτε τυχαία, θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις για τον ασφαλισμένο μεταξύ των οποίων:

  • καταγγελία της σύμβασης (εντός ενός μήνα από την ημερομηνία που έλαβε γνώση),
  • αξίωση από την εταιρεία είσπραξης αναδρομικών ασφαλίστρων
  • αξίωση από την εταιρεία αποζημίωσης σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας.

Διαβάστε επίσης:

Τα προσωπικά δεδομένα που πρέπει να αποκαλύψετε για να ασφαλιστείτε

Φυσικά φαινόμενα – Καταιγίδα: Όλες οι καλύψεις που σας προστατεύουν

James Bond: Μία πρόκληση για τις ασφαλιστικές – Τι να προσέχουν όσοι ζουν στα άκρα