Η εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας και η επίτευξη λιγότερο επεμβατικών θεραπειών είχαν τεράστιο θετικό αντίκτυπο στα συστήματα υγείας, από τους παρόχους υπηρεσιών ιατρονοσηλευτικής περίθαλψης έως τον ασθενή. Χάρη στις μεθόδους που έχουν αντικαταστήσει πολλές από τις ανοιχτές επεμβάσεις του παρελθόντος, οι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν την ίδια κιόλας ημέρα στο σπίτι τους για ανάρρωση κοντά στους οικείους τους, αποφεύγοντας συνθήκες του νοσοκομειακού περιβάλλοντος όπως θόρυβος και άγχος που, σύμφωνα με έρευνες, επηρεάζουν δυσμενώς τη μετεγχειρητική πορεία. 

Οι επεμβάσεις αυτές απαιτούν λίγο χρόνο για τη διενέργειά τους, δεν συνοδεύονται από έντονη απώλεια αίματος, κίνδυνο επιπλοκών και πόνο ενώ η μετεγχειρητική φροντίδα μπορεί να αναληφθεί από φίλους/συγγενείς ή εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό κατ΄οίκον. Πραγματοποιούνται συνήθως σε εξωτερικά ιατρεία και Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας, ένας τύπος υγειονομικής μονάδας κατά τον νόμο «παρέχει υπηρεσίες υγείας θεραπευτικής ή χειρουργικής φύσεως, για τις οποίες δεν απαιτείται, γενική, ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία και νοσηλεία πέραν των 24 ωρών, σύμφωνα με τα καθιερωμένα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα και τις επιστημονικές προδιαγραφές».

Τα παραπάνω συγκαταλέγονται στις προϋποθέσεις που θέτουν διάφορες εθνικές υγειονομικές αρχές και αρμόδιοι φορείς ανά τον κόσμο και, έτσι, επιτρέπουν την εξυπηρέτηση κατ’ αυτόν τον τρόπο του 50% ή και παραπάνω των περιστατικών που χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης, με τη λίστα ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων να μακραίνει συνεχώς χάρη στις επιστημονικές εξελίξεις.

Μείωση ή και μηδενισμός της απαλλαγής

Οι επεμβάσεις χωρίς νοσηλεία (One Day Surgery) και ημερήσιες νοσηλείες (One Day Clinic) -ή «χωρίς διανυκτέρευση» όπως αναφέρονται συνήθως στα περιγράμματα συμβολαίων νοσοκομειακής περίθαλψης- αποτελούν ειδικές περιπτώσεις των ασφαλιστηρίων υγείας. Πέρα από μικροεπεμβάσεις, στην εν λόγω κατηγορία εμπίπτουν και ημερήσιες θεραπείες ή επεμβατικές εξετάσεις, τις οποίες κάθε εταιρεία καλύπτει με τους δικούς της όρους και προϋποθέσεις.

Προσοχή όμως: Τα νοσοκομειακά προγράμματα θα καλύψουν αυτές τις περιπτώσεις μόνο εφόσον διενεργούνται στις ειδικές μονάδες ημερήσιας νοσηλείας των νοσοκομείων και όχι (για την πλειοψηφία των συμβολαίων) στα εξωτερικά ιατρεία, έστω και αν τα τελευταία φέρουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και περιβάλλον για τη διενέργειά τους. Επεμβάσεις στα εξωτερικά ιατρεία καλύπτονται συνήθως από βασικά ή συμπληρωματικά προγράμματα πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Καίριας σημασίας πριν την απόκτηση ενός νοσοκομειακού προγράμματος, είναι η ενημέρωση σχετικά με την πολιτική της κάθε ασφαλιστικής εταιρείας για τις επεμβάσεις/θεραπείες σε μονάδες βραχείας νοσηλείας που, όπως προαναφέρθηκε, κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Ο λόγος είναι ότι:

  • πολλές εταιρείες θα τις καλύψουν 100%  (αμοιβή χειρουργού, νοσηλεία κλπ) χωρίς χρήση του εκπιπτόμενου ποσού/απαλλαγής, εφόσον διενεργούνται σε συμβεβλημένο νοσοκομείο.
  • κάποιες θα αξιώσουν την καταβολή του 50% -ή άλλου ποσοστού- της απαλλαγής, δηλαδή σε περίπτωση που το ύψος της ανά Ασφαλισμένο και ανά Περιστατικό Νοσηλείας ανέρχεται στα 1.000€, θα γίνει 500€ στην περίπτωση ημερήσιας νοσηλείας.

Μια εκτενής ματιά στα ασφαλιστικά προϊόντα υγείας θα αναδείξει νοσοκομειακά προγράμματα που ανακουφίζουν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από το βάρος της απαλλαγής (ή εκπιπτόμενου ποσού) αναλόγως του καλυπτόμενου κινδύνου (π.χ. έκτακτη ασθένεια ή ατύχημα) και της υγειονομικής δομής (π.χ. δημόσιο ή ιδιωτικό συμβεβλημένο νοσοκομείο), για την οποία έχουμε αναφέρει ότι πρόκειται για το ύψος των δαπανών που θα κληθεί να καλύψει ο ασφαλισμένος για τη νοσηλεία του προτού αναλάβει η εταιρεία και ένα από τα βασικά κριτήρια για την επιλογή του ιδανικού ασφαλιστηρίου (περισσότερα εδώ).

Θεραπείες και επεμβάσεις μιας ημέρας

Τα συμβόλαια υγείας παραθέτουν συνήθως γενικούς όρους όπως «ενδοσκοπήσεις», «λήψη βιοψιών», «χειρουργικές επεμβάσεις που δεν απαιτούν νοσηλεία», «μικροεπεμβάσεις με laser», «χημειοθεραπείες ή ακτινοθεραπείες» κ.α., χωρίς να ονοματίζουν τις χειρουργικές επεμβάσεις και θεραπείες και επεμβάσεις.

Πριν τη διενέργειά τους, είναι κρίσιμη η ενημέρωση της εταιρείας για προέγκριση νοσηλείας για να αποφευχθούν παρεξηγήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν επεμβάσεις που έγιναν ημερήσιες χάρη στο σύστημα ρομποτικής χειρουργικής, η εφαρμογή του οποίου ωστόσο μπορεί να καλύπτεται από μια εταιρεία μόνο για συγκεκριμένες περιπτώσεις (διαβάστε εδώ).

Ακολουθούν επεμβάσεις/θεραπείες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση:

  • Γενική χειρουργική: εκτομή μελανώματος, αφαίρεση όγκων μαλακών μορίων, αφαίρεση υπογνάθιου/υπογλώσσιου σιαλογόνου αδένα, επιπολής παρωτιδεκτομή, κύστη κόκκυγα, ραγάδα-συρίγγιο πρωκτού, αιμορροΐδες, βουβωνοκήλη, ομφαλοκήλη, λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή, ογκεκτομή και λήψη βιοψίας λεμφαδένων, διόρθωση κολοστομίας, λαπαροσκόπηση κ.α.
  • Γυναικολογικές επεμβάσεις: ογκεκτομή σε όγκο μαστού, ευρεία εκτομή όγκου μαστού και κένωση μασχάλης, απλή ή ριζική μαστεκτομή, αποξέσεις, υστεροσκόπηση κ.α.
  • Αγγειοχειρουργικές: αγγειοπλαστικές με ή χωρίς τη χρήση stent, αναίμακτες επεμβάσεις για ανευρύσματα, εμβολισμός περιφερικών αγγειακών δυσπλασιών, τοποθέτηση φίλτρων κάτω κοίλης φλέβας, θρομβόλυση φλεβικών και αρτηριακών θρομβώσεων κ.α.
  • Επανορθωτικές πλαστικές: αφαίρεση σπίλων, τοποθέτηση και αφαίρεση προσθετικού υλικού, αποκατάσταση με μικρούς κρημνούς, ρινοπλαστική, βλεφαροπλαστική, συγγενείς ανωμαλίες, μείωση στήθους κ.α., συρραφή – αντιμετώπιση μικρών τραυμάτων δέρματος και μαλακών μορίων κ.α.
  • Οφθαλμολογικές: επεμβάσεις κερατοειδούς, σκληρού και επιπεφυκότα, γλαύκωμα, καταρράκτης κ.α.
  • Ορθοπαιδικές: διαγνωστική αρθροσκόπηση, αρθροσκοπικές και αρθροπλαστικές επεμβάσεις γόνατος, ώμου, ισχίου κ.ο.κ., ρήξη τενόντων ώμου κ.α.
  • Ουρολογικές: Μικρές επεμβάσεις οσχέου, ανάρτηση κύστεως, διουρηθρικές επεμβάσεις για όγκους ουροδόχου κύστεως, ορχεκτομή, αλλαγές pig tail, περιτομή, βιοψία προστάτου με βελόνα, διάνοιξη στομίου ουρήθρας κ.α.
  • Ημερήσιες θεραπείες: χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες, ραδιοθεραπείες, μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων αίματος, αιμοκαθάρσεις, ενδοφλέβια έγχυση φαρμάκων, εξωσωματικές λιθοτριψίες, θεραπείες ωχράς κηλίδας.

Τα παραπάνω είναι ενδεικτικά όπως και η κατάταξή τους, η οποία μπορεί να διαφέρει από συμβόλαιο σε συμβόλαιο είτε μια επέμβαση να εντοπίζεται σε δύο κατηγορίες (π.χ. γενικής – πλαστικής χειρουργικής).

Διαβάστε επίσης:

Πόσο μειώνονται τα ασφάλιστρα υγείας ανάλογα με το ύψος της απαλλαγής

Πότε συμφέρει η συμμετοχή με ποσοστό στα έξοδα νοσηλείας

Ασφαλιστήριο υγείας: Τι κερδίζετε και τι χάνετε με την κάλυψη 100%