Οι άνθρωποι που επισκέπτονται σε εβδομαδιαία βάση χώρους πρασίνου και νιώθουν ψυχολογικά συνδεδεμένοι με αυτούς έχουν καλύτερη σωματική και ψυχική κατάσταση και είναι πιθανότερο να συμπεριφέρονται με τρόπους που προωθούν την προστασία του περιβάλλοντος, όπως η ανακύκλωση, υποστηρίζει μια νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of Environmental Psychology.

Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι η επανασύνδεση με τη φύση θα μπορούσε να αποτελεί κλειδί στην επίτευξη συνεργιστικών βελτιώσεων τόσο στην υγεία των ανθρώπων όσο και στην προστασία του πλανήτη.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από ερευνητές των Πανεπιστημίων του Plymouth, του Exeter και του Derby και είναι η πρώτη που διερευνά τη συνεισφορά τόσο της επαφής όσο και της σύνδεσης με τη φύση στην ανθρώπινη υγεία, τη φυσική κατάσταση και τις προ-περιβαλλοντικές συμπεριφορές.

Τα δεδομένα που προέκυψαν από τη μελέτη βασίζονται σε απαντήσεις που έδωσαν οι συμμετέχοντες στο πλαίσιο ενός ερευνητικού προγράμματος κοινωνικών επιστημών και οι οποίες αφορούσαν στην επαφή των ατόμων με τη φύση και την πρόσβασή τους σε χώρους πρασίνου, τις επισκέψεις τους στη φύση και το επίπεδο στο οποίο ένιωθαν ψυχολογικά συνδεδεμένοι με τον φυσικό κόσμο.

«Δεδομένης της αυξημένης αστικοποίησης, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε το πώς η επαφή με τις φυσικές πηγές του πλανήτη μας σχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία και συμπεριφορά. Τα αποτελέσματά μας υποδεικνύουν ότι η σωματική και ψυχολογική επανασύνδεση με τη φύση μπορεί να είναι επωφελής για την ανθρώπινη υγεία και τη φυσική κατάσταση και παράλληλα να ενθαρρύνει τα άτομα να ενεργούν με τρόπους που προστατεύουν το περιβάλλον και τον πλανήτη», εξηγεί ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Δρ. Leanne Martin.

Τελικά, τα ευρήματα αυτά προσφέρουν νέες, ζωτικής σημασίας προοπτικές στην ανάγκη όχι μόνο για αύξηση της επαφής με τη φύση, αλλά και για τις εμπειρίες που βοηθούν πραγματικά τους ανθρώπους να χτίσουν μια ψυχολογική σύνδεση με αυτή. Έτσι θα μπορέσουν να «ξεκλειδώσουν» τα οφέλη που έχει να προσφέρει η φύση στην υγεία αλλά και στην κινητοποίηση των ανθρώπων ώστε να λάβουν δράση για την προστασία του περιβάλλοντος.