Ένα γονίδιο που ελέγχει το κιρκαδιανό ρολόι του οργανισμού δρα διαφορετικά σε άνδρες και γυναίκες και ενδέχεται να προστατεύει τις γυναίκες από τις καρδιαγγειακές νόσους. Αυτό ήταν το συμπέρασμα έρευνα της Αμερικανικής Εταιρίας Φυσιολογίας που δημοσιεύθηκε online στο American Journal of Physiology – Regulatory, Integrative and Comparative Physiology. Πρόκειται για την πρώτη έρευνα που αναλύει τους κιρκαδιανούς ρυθμούς της αρτηριακής πίεσης σε θηλυκά ποντίκια.

Κάθε όργανο και λειτουργία του ανθρώπινου σώματος έχει το δικό της βιολογικό ρολόι. Οι κιρκάδιοι ρυθμοί οδηγούν σε φυσιολογικές διακυμάνσεις της αρτηριακής πίεσης και της καρδιακής λειτουργίας κατά τη διάρκεια του 24ωρου. Στους περισσότερους υγιείς ανθρώπους λόγου χάρη, η αρτηριακή πίεση μειώνεται την νύχτα. Εκείνοι που δεν παρουσιάζουν αυτή την παροδική πτώση είναι πιο πιθανό να εκδηλώσουν καρδιαγγειακές νόσους. Το κιρκαδιανό ρολόι απαρτίζεται από τέσσερις κύριες πρωτεΐνες οι οποίες ρυθμίζουν σχεδόν τα μισά από όλα τα γονίδια στο σώμα συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που είναι σημαντικά για την ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

Προηγούμενες έρευνες έδειξαν ότι τα αρσενικά ποντίκια που δεν έχουν ένα από τα τέσσερα «κιρκαδιανά» γονίδια (PER1) δεν παρουσιάζουν την νυχτερινή μείωση της αρτηριακής πίεσης και αποκτούν υψηλότερο κίνδυνο για καρδιαγγειακές και νεφρικές νόσους. Οι ερευνητές μελέτησαν την απόκριση του κιρκαδιανού ρολογιού των θηλυκών ποντικιών χωρίς το PER1 και τη σύγκριναν με μια ομάδα υγιών θηλυκών πειραματόζωων. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι δυο ομάδες ποντικιών διατήρησαν μια κανονικότητα στους κιρκαδιανούς ρυθμούς της αρτηριακής τους πίεσης είτε ακολουθούσαν διατροφή χαμηλού είτε υψηλού νατρίου. Σε αντίθεση με τα αρσενικά ποντίκια, τα θηλυκά χωρίς το PER1 παρουσίαζαν φυσιολογικές πτώσεις της αρτηριακής πίεσης στη διάρκεια της νύχτας.

Τα παραπάνω ευρήματα υποδηλώνουν ότι η έλλειψη του PER1 έχει διαφορετική δράση σε αρσενικά και θηλυκά ποντίκια.

Τα αποτελέσματα συνάδουν με τα ερευνητικά στοιχεία που δείχνουν ότι οι προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες είναι λιγότερο πιθανό να μην παρουσιάζουν νυχτερινές πτώσεις της αρτηριακής τους πίεσης σε σύγκριση με τους άνδρες αντίστοιχης ηλικίας.

«Η έρευνα αυτή είναι ένα σημαντικό βήμα στην κατανόηση των διαφορών των δυο φύλων στην ρύθμιση της καρδιαγγειακής λειτουργίας τους από το βιολογικό τους ρολόι» έγραψαν οι ερευνητές της Αμερικανικής Εταιρίας Φυσιολογίας.