Η κατάθλιψη έχει αποδειχθεί ήδη επιστημονικά ότι αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη καρδιαγγειακής νόσου, νεότερη μελέτη ωστόσο υποδεικνύει και μια άλλη πτυχή. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία του Πανεπιστημίου της Γρανάδας, οι παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων σχετίζονται και με τον αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο PLOS ONE.

Έναυσμα για τη μελέτη αποτέλεσε η εν μέρει συσχέτιση των καρδιαγγειακών παθήσεων και της κατάθλιψης λόγω παρόμοιων παραγόντων κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της φλεγμονής και του οξειδωτικού στρες, χωρίς όμως να έχει αναλυθεί η πιθανή επίδραση της καρδιαγγειακής υγείας στην ανάπτυξη της κατάθλιψης.

Για να διερευνηθεί περαιτέρω εάν συνδέονται, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από μια συνεχιζόμενη εξαετή πολυκεντρική τυχαιοποιημένη δοκιμή στην Ισπανία, η οποία ανέλυσε την επίδραση της Μεσογειακής Διατροφής σε άνδρες ηλικίας 55-75 ετών και σε γυναίκες ηλικίας 60-75 ετών που ήταν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Επίσης, 6.545 άτομα χωρίς καρδιαγγειακή ή ενδοκρινική νόσο κατά την έναρξη της μελέτης συμπεριλήφθηκαν στην τρέχουσα ανάλυση.

Για κάθε άτομο, υπολογίστηκε μια βαθμολογία καρδιαγγειακού κινδύνου σύμφωνα με τη συνάρτηση REGICOR, χωρίζοντας τους συμμετέχοντες σε ομάδες ανάλογα με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο: χαμηλού (LR), μεσαίου (MR) ή υψηλού/πολύ υψηλού (HR). Τα καταθλιπτικά συμπτώματα αξιολογήθηκαν χρησιμοποιώντας ένα ερωτηματολόγιο στην αρχή και μετά από 2 χρόνια παρακολούθησης.

Tα αποτελέσματα

Στην αρχή της μελέτης, οι γυναίκες στην ομάδα υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου εμφάνισαν μεγαλύτερες πιθανότητες ανάπτυξης της κατάθλιψης σε σύγκριση με τις γυναίκες της ομάδας χαμηλού κινδύνου. Επιπλέον, μεταξύ των συμμετεχόντων με βασική ολική χοληστερόλη κάτω από 160 mg/mL, όσοι είχαν κατανεμηθεί στις ομάδες μεσαίου και υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου, παρουσίασαν υψηλότερες πιθανότητες εμφάνισης της κατάθλιψης σε σύγκριση με την ομάδα χαμηλού κινδύνου. Αντίθετα, ανάμεσα στους συμμετέχοντες με ολική χοληστερόλη 280 mg/mL ή υψηλότερη, τα άτομα μεσαίου και υψηλού κινδύνου διέτρεχαν χαμηλότερο κίνδυνο κατάθλιψης σε σύγκριση με την ομάδα χαμηλού κινδύνου.

Στη συνέχεια, προστέθηκε ακόμα μια καθοριστική παράμετρος στην εξισορρόπηση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Έπειτα από δύο χρόνια και με την εφαρμογή της μεσογειακής διατροφής από τους συμμετέχοντες, οι συμμετέχοντες, κατά μέσο όρο, ελάττωσαν τη βαθμολογία της κατάθλιψης, με τις μεγαλύτερες μειώσεις να παρατηρούνται στους συμμετέχοντες των ομάδων μεσαίου και υψηλού κινδύνου, με υψηλά επίπεδα χοληστερόλης.

Οι ερευνητές συμπέραναν ότι ο υψηλός και πολύ υψηλός καρδιαγγειακός κίνδυνος σχετίζεται με τα συμπτώματα κατάθλιψης, ειδικά στις γυναίκες, και ότι ο ρόλος άλλων παραγόντων, όπως η τήρηση της Μεσογειακής Διατροφής, αξίζει να διερευνηθεί περαιτέρω.

Διαβάστε επίσης: 

Διπλάσιος ο κίνδυνος για την καρδιά αυτών των γυναικών

Πότε αυξάνεται κατά 33% ο κίνδυνος για την καρδιά μας