Ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά όσους διαθέτουν ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας είναι τα ιατρικά έξοδα που προκύπτουν πριν και μετά από μια νοσηλεία. Αυτά τα έξοδα ενδεχομένως να είναι υπέρογκα και σημαντικά, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους κατόχους των ασφαλιστικών προγραμμάτων για την κάλυψή τους μέσω της ιδιωτικής ασφάλισης. Το ερώτημα είναι, λοιπόν, εάν αυτά τα έξοδα καλύπτονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Η απάντηση είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις τα ασφαλιστικά προγράμματα τα καλύπτουν, αλλά υπόκεινται σε διαδικασίες και προϋποθέσεις που οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να γνωρίζουν.

Τα έξοδα πριν και μετά τη νοσηλεία 

Τα ιατρικά έξοδα πριν από μια νοσηλεία μπορεί να προκύψουν όταν κάποιος εμφανίσει συμπτώματα και αρχίσει να αναζητά την αιτία και τη σοβαρότητά τους. Κατά τη διαδικασία αυτή, είναι αναγκαίο να επισκεφτεί γιατρούς, να κάνει εξετάσεις, να επαναλάβει τις εξετάσεις αυτές ή να προχωρήσει σε πιο σύνθετους ελέγχους. Όλα αυτά συνεπάγονται μια σειρά δαπανών που μπορεί να αυξάνονται γρήγορα. Στη συνέχεια, εάν οδηγηθεί σε νοσηλεία, ειδικά αν έχει προηγηθεί χειρουργική επέμβαση ή άλλες σοβαρές ιατρικές πράξεις, ο ασθενής συχνά χρειάζεται να συνεχίσει την παρακολούθηση της κατάστασής του. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πολλές επισκέψεις σε γιατρούς, επαναληπτικές εξετάσεις και άλλες ιατρικές πράξεις που επίσης κοστίζουν.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι για να καλυφθούν αυτά τα έξοδα από την ασφαλιστική εταιρεία, ο ασφαλισμένος πρέπει να κρατά όλες τις αποδείξεις των ιατρικών επισκέψεων και πράξεων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα ασφαλιστικά προγράμματα καλύπτουν αυτά τα έξοδα απολογιστικά. Αυτό σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος πληρώνει πρώτα τα έξοδα, προσκομίζει τις αποδείξεις στην ασφαλιστική εταιρεία και στη συνέχεια λαμβάνει την αποζημίωση στον τραπεζικό του λογαριασμό. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι χωρίς τις αποδείξεις, η αποζημίωση δεν μπορεί να καταβληθεί.

Εξαιρέσεις και ιδιαίτερες περιπτώσεις

Υπάρχουν, βέβαια, και κάποια ασφαλιστικά προγράμματα που δεν καλύπτουν τα ιατρικά έξοδα πριν και μετά από μια νοσηλεία. Αυτά αποτελούν την εξαίρεση στον κανόνα και είναι λιγοστά. Συνεπώς, ο κάθε κάτοχος ασφαλιστικού προγράμματος θα πρέπει να είναι καλά ενημερωμένος για τις λεπτομέρειες του προγράμματός του και να γνωρίζει εκ των προτέρων αν καλύπτει τις ιατρικές δαπάνες πριν και μετά από μια νοσηλεία. Και φυσικά ο ίδιος να κρατά τις αποδείξεις από επισκέψεις σε ιατρούς και ιατρικές εξετάσεις.

Διαβάστε επίσης:

Ανάρρωση στο σπίτι: Όλες οι καλύψεις για την κατ’ οίκον νοσηλεία

Τα ασφαλιστικά προγράμματα που όλοι έχουμε ανάγκη σε περίπτωση ατυχήματος

Ασφάλεια και προστασία απέναντι στα έκτακτα περιστατικά