Η ανάρρωση και αποκατάσταση από μια βαριά χειρουργική επέμβαση ή μια σοβαρή κατάσταση υγείας που απαίτησε τη νοσηλεία του ασθενούς σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ενδεχομένως να είναι περίπλοκη υπόθεση που ξεκινά στο νοσοκομείο και ολοκληρώνεται στο σπίτι. Η φροντίδα κατ΄οίκον βέβαια, εφόσον παρέχεται σωστά, ευνοεί τον ασθενή επιτρέποντάς του να βρίσκεται μακριά από το νοσοκομειακό περιβάλλον -συνεχείς αλλαγές στο νοσηλευτικό προσωπικό, θόρυβος συσκευών επικοινωνίας, φώτα που αυξάνουν το άγχος και διαταράσσουν τον ύπνο-, επιταχύνοντας την αποκατάσταση, μειώνοντας το κόστος της δαπάνης για την υγεία και προσφέροντάς του μεγαλύτερη ικανοποίηση.

Η νοσηλευτική φροντίδα μπορεί να περιλαμβάνει:

  • Αλλαγή και περιποίηση τραυμάτων από επαγγελματίες υγείας που φροντίζουν να για την καθαριότητα και τις συνθήκες που επιτρέπουν τη γρήγορη επούλωση χωρίς κίνδυνο μόλυνσης
  • Έλεγχος και τοποθέτηση/αλλαγή των ενδοφλέβιων ορών, καθετήρων ή σωλήνων σίτισης μεταξύ άλλων για την πρόσληψη υγρών και τροφής, έγχυση φαρμάκων κ.α. με ασφάλεια και μέριμνα επιπλέον για την καθαριότητά τους
  • Παρακολούθηση των ζωτικών σημείων του ασθενούς όπως τη θερμοκρασία του σώματος, τους παλμούς, τον κορεσμό οξυγόνου και τον ρυθμό αναπνοής, την η αρτηριακή πίεση και το οξυγόνο του αίματος, κλινικός έλεγχος π.χ. σε περίπτωση πόνου ώστε να ειδοποιηθεί γιατρός εφόσον κρίνεται απαραίτητο κ.λπ.

Καλύψεις από τα νοσοκομειακά προγράμματα

Όλα σχεδόν τα συμβόλαια υγείας αναφέρουν στους γενικούς τους όρους ότι στο πλαίσιο μιας νοσηλείας -καλυπτόμενης πάντα περίπτωσης- θα συμπεριληφθούν στην κάλυψη τα έξοδα προ και μετά νοσηλείας που, σύμφωνα με το τι προβλέπει το κάθε ασφαλιστικό συμβόλαιο, αφορούν το σύνολο διαγνωστικών και εργαστηριακών εξετάσεων καθώς και τις αμοιβές των εξειδικευµένων γιατρών που έκριναν απαραίτητη την εισαγωγή και νοσηλεία και ό,τι απαιτείται για την πλήρη αποθεραπεία όπως φυσικοθεραπείες, συμπληρωματικές διαγνωστικές ή εργαστηριακές εξετάσεις με στόχο τον έλεγχο της πορείας της ανάρρωσης κ.ο.κ..

Ειδικότερα όμως, για τις υπηρεσίες μετεγχειρητικής/μετα-νοσοκομειακής φροντίδας που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο χωρίο και περιλαμβάνουν επιπλέον (ενδεικτικά) τον υποκλυσμό, την αλλαγή και περιποίηση κατάκλισης, την τοποθέτηση καθετήρα και τις πλύσεις ουροδόχου κύστης καθώς και την παρεντερική σίτιση, οι ασφαλισμένοι/υποψήφιοι προς ασφάλιση θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί καταλλήλως:

  • κάποια νοσοκομειακά προγράμματα αναφέρονται σε αυτές με ειδικούς όρους, προσδιορίζοντας το ύψος αποζημίωσης και το χρονικό διάστημα που καλύπτει η παροχή μετά τη νοσηλεία, προϋποθέσεις, αν πρόκειται για βασική ή πρόσθετη παροχή κ.α.
  • άλλα αφήνουν θολό το τοπίο, αναφέροντας ασφαλιστική μέριμνα για ιατρικώς επιβεβλημένα έξοδα αποθεραπείας και αποκατάστασης σε συμβεβλημένα κέντρα που, εντούτοις, περιγραφικά δεν φαίνεται να σχετίζονται με τις εξειδικευμένες νοσηλευτικές υπηρεσίες κατ’ οίκον
  • παρέχουν ένα επίδομα κατ’ οίκον νοσηλείας έως το ανώτατο χρονικό όριο και το ανώτατο ποσό ανά περιστατικό που ορίζει το συμβόλαιο
    κατόπιν χρονικής αναμονής όπως ένα ή δύο έτη
  • τις παρέχουν μέσα από την (βασική ή προαιρετική) κάλυψη για αποκλειστικό νοσηλευτικό προσωπικό.

Ενδεικτικά, οι σχετικές παροχές μπορεί να ενεργοποιούνται κατόπιν συγκεκριμένων μόνο περιπτώσεων [π.χ. νοσηλεία σε ΜΕΘ, νοσηλεία λόγω τραυματικής εγκεφαλικής βλάβης (κρανιοεγκεφαλική κάκωση), εγκαύματα 3ου βαθμού κ.α.), να δίδονται έως 60 ημέρες από το εξιτήριο, το ποσό κάλυψης/αποζημίωσης να ορίζεται εξ αρχής από την εταιρεία ανά περιστατικό ή να προκύπτει από ποσοστό επί των εξόδων νοσηλείας (π.χ. 5% ή 10% αν υπάρχει κοινωνικός φορέας ασφάλισης ή όχι κατ’ αντιστοιχία) κ.α..

Η αποζημίωση γίνεται συνήθως απολογιστικά εφόσον οι ασφαλισμένοι προσκομίσουν στην ασφαλιστική εταιρεία κάθε έγγραφο που θα ζητηθεί όπως πρωτότυπες αποδείξεις, ιατρικές βεβαιώσεις κ.ο.κ..

Διαβάστε επίσης:

Νοσοκομειακό πρόγραμμα: Πόσες ημέρες νοσηλείας καλύπτει το ασφαλιστήριο

Τροχαίο ατύχημα: Δύο σενάρια νοσηλείας που καλύπτουν τα ασφαλιστήρια

Νοσηλεία – Αποζημίωση: Τρεις κινήσεις που θα «σώσουν» το πορτοφόλι σας