Ένας συχνός προβληματισμός πολιτών που έχουν ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι εάν συμφέρει να τα μεταφέρουν σε άλλη εταιρεία και πώς μπορούν να το κάνουν.

Τα ερωτήματα πολλά: πόσο κοστίζει, είναι δύσκολο, λέχει συνέπειες; Η μήπως τελικά είναι απλή και εύκολη διαδικασία; Η απάντηση σε αυτά ή και άλλα σχετικά ερωτήματα είναι πως η μεταφορά εξαρτάται άμεσα από τον τύπο του συμβολαίου. Ας εξετάσουμε μερικές κλασικές περιπτώσεις.

Περίπτωση 1η

Ένα ασφαλιστήριο περιουσίας όπου έχετε ασφαλίσει το σπίτι σας, είτε είναι στην κυριότητά σας είτε είναι ενυπόθηκο μεταφέρεται απλούστατα και χωρίς συνέπειες. Αρκεί να αποφασίσετε να αφήσετε την τρέχουσα ασφαλιστική σας εταιρία και να μεταφερθείτε σε μια άλλη.

Περίπτωση 2η

Εάν έχετε ένα αποταμιευτικό-επενδυτικό ασφαλιστικό πρόγραμμα – τα οποία είναι συνήθως μακροπρόθεσμης απόδοσης, – διακόπτοντάς το πιθανόν να έχετε ζημία. Ενδεχομένως δε στην στην εξαγορά του να υπάρχει όρος «πέναλτι» (ποινή) δηλαδή κάποια επιβάρυνση. Ωστόσο εάν εκτιμάτε ότι το όφελος στο νέο πρόγραμμα θα είναι μεγάλο ή ότι μπορεί να αντισταθμιστεί η απώλεια της μετάβασης από το ένα πρόγραμμα στο άλλο, τότε η επιλογή είναι προφανής με την προϋπόθεση ότι έχετε σταθμίσει τι θα πληρώσετε με την διακοπή του ενός προγράμματος και με τι θα κερδίσετε από το νέο πρόγραμμα.

Περίπτωση 3η

Στον κλάδο Υγείας η μεταφορά επίσης έχει τα δικά της «μυστικά». Αν θελήσει ο ασφαλισμένος να διακόψει το συμβόλαιό του και να πάει σε άλλη εταιρεία οφείλει να προσέξει τις νέες καλύψεις. Δηλαδή αν δηλώσει με σαφήνεια τι προβλήματα υγείας έχει και το αποδείξει με εξετάσεις, τότε η νέα εταιρεία στην οποία θέλει να μεταβεί, θα του θέσει τις λεγόμενες «εξαιρέσεις». Αυτό σημαίνει ότι δεν θα τον καλύψει για τις υπάρχουσες ασθένειες ή προβλήματα υγείας για κάποιο χρονικό διάστημα ή διά βίου, αναλόγως το ζήτημα. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι αυτές οι εξαιρέσεις δεν ισχύουν στην εταιρεία από την οποία θέλει να διακόψει το συμβόλαιό του, εφόσον οι παθήσεις προέκυψαν μετά από την έναρξη του συμβολαίου. Επομένως θα πρέπει να  αξιολογηθεί από τον ενδιαφερόμενο, ίσως και σε συνεργασία με κάποιον γιατρό, το όφελος και οι απώλειες της μετάβασης σε νέα ασφαλιστική εταιρεία.

Περίπτωση 4η

Τα συμβόλαια αστικής ευθύνης έχουν επίσης μια ιδιαιτερότητα που πρέπει να προσεχθεί κατά την μεταφορά τους σε άλλη εταιρεία. Ας υποθέσουμε λόγου χάρη ότι ένας γιατρός που έχει το συγκεκριμένο συμβόλαιο, το διακόπτει και συνάπτει καινούργιο σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία. Εάν όμως ένας ασθενής κάνει αγωγή διεκδικώντας αποζημίωση από τον γιατρό μετά δύο τρία ή και τέσσερα χρόνια από την αντιμετώπιση του περιστατικού του – όταν δηλαδή ήταν ασφαλισμένος στην προηγούμενη ασφαλιστική -, τότε η αρχική εταιρεία μπορεί να επικαλεστεί ότι δεν είναι πλέον δικός της ασφαλισμένος. Το ίδιο όμως θα επικαλεστεί και η νέα εταιρεία υποστηρίζοντας ότι το συμβάν δεν αφορά σε χρονική περίοδο που βρίσκεται το συμβόλαιο του γιατρού σε αυτήν. Συνεπώς η μεταφορά αυτή έχει ένα ρίσκο και ένα χρονικό χάσμα για το οποίο ο ασφαλισμένος ουσιαστικά θα βρεθεί ακάλυπτος τόσο από την παλιά όσο και από τη νέα εταιρεία.

Διαβάστε επίσης:

Τα έξι οφέλη της ιδιωτικής ασφάλισης

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο: Όλοι οι τρόποι για πιο οικονομικά ασφάλιστρα

Θέλετε να ασφαλιστείτε ή να αλλάξετε εταιρία; Όλα όσα θα σας ρωτήσει ο ασφαλιστής