Το ιδιωτικό νοσοκομειακό πρόγραμμα  θα σας φανεί χρήσιμο σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας συνεπεία των οποίων θα απαιτηθεί νοσηλεία σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο.

Για να επιλέξτε το κατάλληλο για εσάς νοσοκομειακό πρόγραμμα θα πρέπει να συγκρίνετε χαρακτηριστικά, δυνατότητες αλλά και παροχές ανάμεσα σε μια πλειάδα προγραμμάτων που διαθέτει η ασφαλιστική αγορά.

Με βάση τα παραπάνω, σας παραθέτουμε τα βασικά σημεία ενός νοσοκομειακού προγράμματος στα οποία πρέπει να εστιάσετε.

Καλύψεις

Ένα νοσοκομειακό πρόγραμμα είναι εκείνο που θα καλύψει τις δαπάνες νοσηλείας για τον ασφαλισμένο στην πιθανότητα μιας ξαφνικής ασθένειας ή ατυχήματος. Καλύπτονται λοιπόν όλα τα έξοδα παραμονής του ασφαλισμένου στο νοσοκομείο, τα έξοδα χειρουργείου, οι αμοιβές των γιατρών αλλά και έξοδα διαγνωστικών εξετάσεων εφόσον αυτές διενεργούνται και σχετίζονται με τον λόγο εισαγωγής στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Απαλλαγή στις δαπάνες νοσηλείας

Η απαλλαγή ή η συμμετοχή αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει ένας υποψήφιος προς ασφάλιση να σκεφτεί πολύ σοβαρά. Αποτελεί στην ουσία την συμμετοχή του ασφαλισμένου στο κόστος των δαπανών νοσηλείας. Αν ο ασφαλισμένος επιλέξει μια συμμετοχή 500 ευρώ, τότε σε περίπτωση νοσηλείας με το κόστος να ανέρχεται στις 2.000 ευρώ, επιβαρύνεται με το ποσό συμμετοχής και η ασφαλιστική εταιρία θα πρέπει να καλύψει τα υπόλοιπα 1.500 ευρώ. Πρέπει να τονίσουμε πως όσο μεγαλύτερο είναι το ποσό συμμετοχής, τόσο μικρότερο είναι το ασφάλιστρο.

Όριο κάλυψης

Είναι το μέγιστο ποσό εξόδων που μπορεί μια ασφαλιστική εταιρία να παρέχει κάλυψη ανά νοσηλεία. Έχει σημασία αν το όριο αυτό αφορά σε μια νοσηλεία ανά αιτία ή σε διαδοχικές νοσηλείες ανά αιτία.

Χρονικές αναμονές και εξαιρέσεις

Κάθε πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης αναφέρει περιπτώσεις οι οποίες δεν αποζημιώνονται ή θα πρέπει να περάσει κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να ισχύσει η κάλυψη. Αυτό το χρονικό διάστημα δεν είναι το ίδιο για κάθε πάθηση, για παράδειγμα άλλη αναμονή ισχύει για μια νεοπλασματική ασθένεια και άλλη για κάποια πάθηση του γαστρεντερολογικού. Πρέπει να σημειωθεί πως εξαιρέσεις και αναμονές αναφέρονται ξεκάθαρα στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και σχεδόν πάντα εξαρτώνται από το ιατρικό ιστορικό του ασφαλισμένου.

Έξοδα αποκατάστασης και αποθεραπείας

Στα περισσότερα προγράμματα δίνεται ως παροχή χωρίς επιπλέον κόστος η κάλυψη για αποκατάσταση μετά από κάποιο περιστατικό. Μπορεί για παράδειγμα μετά από ένα τροχαίο ατύχημα ή ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, να χρειάζονται φυσικοθεραπείες προκειμένου ο ασφαλισμένος να γινεί πάλι λειτουργικός.

Ανανέωση και κόστος 

Τα προγράμματα ανανεώνονται κάθε χρόνο, με τις ασφαλιστικές εταιρίες να αποστέλλουν εκ νέου τους όρους και τις παροχές. Πρέπει να αναφέρουμε πως το κόστος ενός συμβολαίου αυξάνεται κάθε χρόνο λόγω του ιατρικού πληθωρισμού αλλά και της ηλικίας του ασφαλισμένου.

Σε κάθε περίπτωση η επιλογή του κατάλληλου νοσοκομειακού προγράμματος πρέπει να είναι προϊόν εκτεταμένης έρευνας και σύγκρισης. Αναμφισβήτητα η βοήθεια και η εμπειρία ενός ασφαλιστικού διαμεσολαβητή μπορεί να αποδειχτεί εξαιρετικά χρήσιμη και ωφέλιμη στην τελική επιλογή.

Διαβάστε επίσης:

Πόσο κοστίζει ένα συμβόλαιο υγείας – Οι παράγοντες που αυξάνουν τα ασφάλιστρα

Ασφάλιση υγείας: Πότε και ποιους συμφέρει η ετήσια απαλλαγή

Θα κάνετε νοσοκομειακό πρόγραμμα; Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε