Στη σημασία της απαλλαγής -γνωστή και ως «εκπιπτόμενο ποσό»- έχει σταθεί πολλές φορές το ygeiamou καθώς πρόκειται για βασικό στοιχείο ενός συμβολαίου υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι για σύναψη ασφαλιστηρίου νοσοκομειακής περίθαλψης θα πρέπει να σκεφτούν αν θέλουν να συμμετέχουν στις δαπάνες μιας πιθανής νοσηλείας (απαλλαγή), να πληρώσουν δηλαδή ένα μέρος τους προτού αναλάβει η ασφαλιστική εταιρεία τα υπόλοιπα νοσήλια.

Η συνολική υγεία, ο τρόπος ζωής, οι πιθανοί κίνδυνοι του υποψηφίου ή και των μελών της οικογένειας εάν ενδιαφέρεται για οικογενειακό συμβόλαιο, είναι βασικοί παράγοντες που θα πρέπει να συνεκτιμηθούν αφού η απαλλαγή και το ύψος της θα επηρεάσουν τα ασφάλιστρα του συμβολαίου. Έτσι, αν και υψηλότερη απαλλαγή σημαίνει οικονομικότερο ασφάλιστρο, δεν είναι λίγοι όσοι θα επιλέξουν κάλυψη 100% από το πρώτο ευρώ ώστε να μην έχουν το άγχος συμμετοχής σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη χρήσης του ασφαλιστηρίου.

Η απαλλαγή, ανάλογα με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, μπορεί να είναι είτε ανά περιστατικό είτε κατ’ έτος (μια φορά το χρόνο) και το ύψος συμμετοχής του ασφαλισμένου μπορεί να κυμαίνεται από 500€, 1.000€, 1.500€ , 3.000€, 6.000€ ή και 10.000€. Το ύψος της δύναται να παραμένει σταθερό με την πάροδο των ετών ισχύος του ασφαλιστηρίου ή να αυξάνεται με την ταυτόχρονη αύξηση του ύψους του ανώτατου ποσού κάλυψης.

Η επιλογή λοιπόν της απαλλαγής κατ΄έτος ή ανά περιστατικό θα πρέπει να προκύψει από τις δυνατότητες και ανάγκες του ασφαλισμένου. Επί παραδείγματι, κάποιος που ενδιαφέρεται για σύναψη οικογενειακού συμβολαίου τεσσάρων ατόμων με όριο κάλυψης 1 εκατομμύριο € και εκπιπτόμενο ποσό 2.500€ ενδεχομένως να προκρίνει την απαλλαγή κατ’ έτος καθώς αυτή θα μειώνεται για κάθε νοσηλεία και, αφού μηδενιστεί, κάθε νέο περιστατικό μέσα στην ασφαλιστική περίοδο θα καλύπτεται χωρίς συμμετοχή των ασφαλισμένων.

Αντίστοιχα, κερδισμένοι θα μπορούσαν να βγουν και όσοι ασφαλίζονται σε κάποιο ομαδικό συμβόλαιο υγείας. Υπάρχουν εταιρείες που προσφέρουν τη δυνατότητα υψηλής απαλλαγής έως και 10.000€ μόνο αν τρέχει ήδη ομαδικό ασφαλιστήριο. Έτσι, ένας υπάλληλος σε επιχείρηση που ασφαλίζει τους εργαζόμενούς της με ομαδικό συμβόλαιο μπορεί να επιλέξει ένα ατομικό ασφαλιστήριο με μεγάλη απαλλαγή  όπως 7.000€ ή 10.000€ και να επεκτείνει έτσι την κάλυψη του ομαδικού του έναντι οικονομικών ασφαλίστρων.

Διαβάστε επίσης:

Νοσηλεία από ατύχημα με μηχανή: Πώς καλύπτει το συμβόλαιο υγείας

Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών: Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να το λάβετε

Ουρολοιμώξεις: Πότε το συμβόλαιο υγείας αποδεικνύεται σωτήριο