Τα νοσοκομειακά προγράμματα όλων των ασφαλιστικών εταιριών περιλαμβάνουν μια πλειάδα χειρουργικών επεμβάσεων που αποζημιώνονται πλήρως σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ασφαλιστηρίου. Επεμβάσεις όπως ο ευθειασμός ρινικού διαφράγματος, η αφαίρεση ρινικών πολυπόδων και αδενοειδών εκβλαστήσεων (κρεατάκια) πραγματοποιούνται για να προσφέρουν οριστική λύση στα επίμονα συμπτώματα που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής του ασθενούς.

Με την λήψη του αναλυτικού ιστορικού, την λεπτομερή κλινική εξέταση που περιλαμβάνει και την ενδοσκόπηση, ο ωτορινολαρυγγολόγος εντοπίζει το πιθανό πρόβλημα και στην συνέχεια σχεδιάζει τη κατάλληλη χειρουργική επέμβαση.

Στόχος των επεμβάσεων αυτών, είναι η διευκόλυνση της αναπνοής (στην περίπτωση του ρινικού διαφράγματος και των πολυπόδων), η αποφυγή πιθανών μελλοντικών λοιμώξεων (στην περίπτωση των αδενοειδών εκβλαστήσεων)  και η ανακούφιση των όποιων συμπτωμάτων ταλαιπωρούν τους πάσχοντες.

Τι καλύπτει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Οι ασφαλιστικές εταιρίες παρέχουν κάλυψη μετά από μια χρονική αναμονή 6 μηνών για αφαίρεση ρινικών πολυπόδων, ένα έτος για αφαίρεση αδενοειδών εκβλαστήσεων και δυο χρόνια για σκολίωση ρινικού διαφράγματος, αρκεί ο ασφαλισμένος τη χρονική στιγμή της υπογραφής του συμβολαίου να ήταν υγιής.

Οι ασφαλιστικές εταιρίες καλύπτουν τα έξοδα νοσηλείας που περιλαμβάνουν το δωμάτιο, την τροφή, τις αμοιβές ιατρών, αναισθησιολόγου αλλά και χειρουργού. Επιπλέον, καλύπτονται έξοδα για φάρμακα που παρέχονται κατά την διάρκεια της νοσηλείας, εξετάσεις που πραγματοποιούνται και έχουν άμεση σχέση με την αιτία εισαγωγής στο νοσοκομείο, όπως και κάθε είδους υγειονομικού υλικού.

Αν ο ασφαλισμένος έχει επιλέξει συμβεβλημένο νοσηλευτικό ίδρυμα, τότε η πληρωμή γίνεται απευθείας από την ασφαλιστική εταιρία βάσει της συμφωνίας που υπάρχει. Επιπροσθέτως, εφόσον στο συμβόλαιο υγείας περιλαμβάνεται το χειρουργικό επίδομα ή υφίσταται ως αυτόνομο, τότε ο ασφαλισμένος δικαιούται να το λάβει, με το μέγεθος του ποσού να εξαρτάται από την βαρύτητα της επέμβασης.

Οι χειρουργικές επεμβάσεις για ευθειασμό ρινικού διαφράγματος και αφαίρεση ρινικών πολυπόδων χαρακτηρίζονται και κατηγοριοποιούνται ως μεγάλες, ενώ η αφαίρεση αδενοειδών εκβλαστήσεων θεωρείται μικρή επέμβαση βάσει του Πίνακα Ανώτατων Ορίων για χειρουργικά περιστατικά.

Παράλληλα, η συμμετοχή του ασφαλισμένου μπορεί να είναι μηδενική ή να περιλαμβάνει την καταβολή ενός ποσού από την πλευρά του, βάσει της συμφωνίας που υπάρχει, με την ασφαλιστική εταιρία να καλύπτει το υπόλοιπο.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ύπαρξη ασφαλιστικού φορέα που καλύπτει μέρος των αναγνωρισμένων εξόδων νοσηλείας με ποσό μεγαλύτερο ή ίσο της συμμετοχής του ασφαλισμένου, σημαίνει πως εκείνος δεν θα επιβαρυνθεί τελικά με το ποσό της συμμετοχής.

Διαβάστε επίσης:

Αμυγδαλές και κρεατάκια – Πώς αποζημιώνει το ασφαλιστήριο τη χειρουργική αφαίρεσή τους

Ρινικοί πολύποδες: Πώς αποζημιώνει το ασφαλιστήριο την αφαίρεσή τους

Ρινικό διάφραγμα: Πώς αποζημιώνουν τα ασφαλιστήρια τη χειρουργική διόρθωσή του