Η ομαδική ασφάλιση υγείας αποτελεί μια εργοδοτική παροχή ολοένα και πιο δημοφιλή στη σύγχρονη εποχή. Τα ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα παρέχουν στους εργαζόμενους μιας εταιρίας – και υπό προϋποθέσεις στα μέλη της οικογένειάς τους – καλύψεις για διαγνωστικές εξετάσεις και νοσηλεία. Συγκεκριμένα, αποζημιώνονται έξοδα εξετάσεων, ιατρικών επισκέψεων αλλά και ιατρικών πράξεων σε συμβεβλημένο δίκτυο ιατρών και διαγνωστικών κέντρων.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

Από τα σημαντικά πλεονεκτήματα που διαθέτουν τα ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα είναι πως δεν υπάρχουν χρονικές αναμονές. Αυτό σημαίνει πως η αποζημίωση ξεκινά, ένα μήνα μετά την εξόφληση της πρώτης δόσης από τον εργοδότη. Επιπροσθέτως, δεν εξετάζεται το ιατρικό ιστορικό, όπως συμβαίνει σε ένα ατομικό συμβόλαιο.

Τα ομαδικά προγράμματα παρέχουν κάλυψη για διαγνωστικές εξετάσεις σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα, όπως και τα ατομικά συμβόλαια υγείας.

Σχετικά με τις ιατρικές επισκέψεις και ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρία ένα ομαδικό πρόγραμμα μπορεί να παρέχει τη δυνατότητα επίσκεψης σε γιατρό εκτός δικτύου μια ή δυο φορές ετησίως.

Παράλληλα, οι ομαδικές ασφαλίσεις καλύπτουν τα φάρμακα με συμμετοχή του ασφαλισμένου δεδομένου πως υπάρχει γνωμάτευση και παραπεμπτικό γιατρού. Επίσης, καλύπτουν και την συμμετοχή του ασφαλισμένου στα φάρμακα που έχουν συνταγογραφηθεί μέσω της διαδικασίας της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Πέρα από τις βασικές καλύψεις, ένα ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει πρόσθετες δωρεάν υπηρεσίες σε εφημερεύοντες ιατρούς βασικών ειδικοτήτων  στα εξωτερικά ιατρεία για έκτακτα και επείγοντα περιστατικά μέχρι ενός ποσού.

Στα μειονεκτήματα ενός ομαδικού ασφαλιστηρίου περιλαμβάνονται οι παρακάτω περιπτώσεις:

  • Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος αποχωρήσει από την εταιρία παύει να καλύπτεται από το ομαδικό συμβόλαιο, προφανώς λοιπόν αν επιθυμεί να έχει ιδιωτική ασφάλιση, θα πρέπει να προχωρήσει στην σύναψη ενός ατομικού συμβολαίου υγείας στο οποίο θα μπορεί να συμπεριλάβει ως εξαρτώμενα, μέλη της οικογένειας του.
  • Τα νοσοκομειακά κεφάλαια παροχών σε ένα ομαδικό πρόγραμμα είναι συνήθως χαμηλά, για αυτό σε σοβαρά ιατρικά περιστατικά είναι σίγουρο πως ο ασφαλισμένος θα έχει οικονομική επιβάρυνση. Σε αυτό το σημείο υπερτερεί ένα ατομικό συμβόλαιο υγείας που παρέχει πολύ μεγαλύτερο όριο κάλυψης.

Τι ισχύει στην περίπτωση νοσηλείας 

Στην περίπτωση που ο λήπτης της ασφάλισης χρειαστεί να νοσηλευτεί είτε πρόκειται για προγραμματισμένη νοσηλεία ή σαν έκτακτο περιστατικό, θα πρέπει να ενημερωθεί η ασφαλιστική εταιρία, ώστε να ενεργοποιηθούν έτσι οι σχετικές παροχές.

Αυτό μπορεί να γίνει μέσω τηλεφώνου ή αναγγελία της νοσηλείας μέσω κάποιας εφαρμογής που οι περισσότερες ασφαλιστικές διαθέτουν για διευκόλυνση των πελατών τους.

Σε κάθε περίπτωση η σωστή γνώση των όρων του ομαδικού συμβολαίου υγείας είναι σημαντική, για αυτό τον λόγο ο ασφαλισμένος  θα πρέπει να είναι σε άμεση επικοινωνία με την ασφαλιστική εταιρία για να ενημερωθεί ακριβώς για τους ισχύοντες όρους αλλά και τα προνόμια που μπορεί να απολαμβάνει.

Διαβάστε επίσης

Ομαδικά συμβόλαια: Ανακαλύψτε τα πλεονεκτήματα της ομαδικής ασφάλισης υγείας

Ασφάλιση: Τρία σημεία που υπερέχουν τα ομαδικά συμβόλαια

Επείγοντα περιστατικά: Πώς καλύπτονται από τα ασφαλιστήρια υγείας – Τι ισχύει για την αποζημίωση