Η ομαδική ασφάλιση υγείας είναι ένας από τους συνηθέστερους τρόπους εργοδοτικών παροχών σε ολόκληρο τον κόσμο και αποτελεί την καλύτερη απόδειξη μιας εταιρείας πως επιθυμεί να προστατεύσει το προσωπικό της. Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις προχωρούν στην σύναψη ομαδικών ασφαλιστηρίων υγείας.

Ειδικά στη χώρα μας, η συμπληρωματική κάλυψη με ένα ιδιωτικό πρόγραμμα υγείας προέρχεται από την ανάγκη του ασφαλισμένου να έχει άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, τη στιγμή που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Να έχει μια  αξιοπρεπή αντιμετώπιση καθ’ όλη τη διάρκεια της φροντίδας αλλά και να περιορίσει τον οικονομικό κίνδυνο που αναλαμβάνει, σε περίπτωση ασθένειας, που απαιτεί υψηλού κόστους θεραπεία και φροντίδα αποκατάστασης.

Η ομαδική ασφάλιση αποτελεί ένα «θεσμό» για τις μεγάλες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις πολυεθνικές. Όμως, τα τελευταία χρόνια ακόμα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που απασχολούν μικρό αριθμό προσωπικού, δείχνουν ενδιαφέρον και προχωρούν στη σύναψη ομαδικής ασφάλισης για τους εργαζομένους τους

Η ομαδική ασφάλιση εργαζομένων περιλαμβάνει πλεονεκτήματα για εργοδότες και εργαζομένους, γι’ αυτό άλλωστε γίνεται όλο και πιο δημοφιλής τα τελευταία χρόνια.

Για τον εργαζόμενο είναι μία πολύτιμη παροχή, καθώς απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα και την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών της ιδιωτικής ασφάλισης, ενώ  συμπληρώνει τις παροχές του κοινωνικού φορέα οι οποίες ολοένα και συρρικνώνονται.

Επιπλέον στα ομαδικά προγράμματα παρέχεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να ασφαλίσει και τα μέλη της οικογένειάς του, εάν το επιθυμεί, με πολύ χαμηλό κόστος και έτσι όλη η οικογένεια απολαμβάνει τα οφέλη της ασφάλισης.

Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι η ομαδική ασφάλιση επηρεάζει θετικά τη διάθεση του εργαζομένου και αυξάνει την παραγωγικότητά του.

Στις παροχές του ομαδικού ασφαλιστηρίου υγείας μπορούμε να εντοπίσουμε την νοσοκομειακή περίθαλψη που περιλαμβάνει έξοδα για δωμάτιο και τροφή, αμοιβές χειρουργού και  αναισθησιολόγου. Στις εξωνοσοκομειακές παροχές περιλαμβάνονται ιατρικές επισκέψεις, φάρμακα καθώς και διαγνωστικές εξετάσεις.

Εκτός από τα πλεονεκτήματα που υπάρχουν για τους ασφαλισμένους εργαζομένους, υπάρχουν και οφέλη για την επιχείρηση:

  • Παροχή κινήτρων προς τους εργαζόμενους. Σε μια εποχή που είναι δύσκολο για τις επιχειρήσεις να προσφέρουν οικονομικά κίνητρα στους εργαζόμενους (π.χ. αυξήσεις), η παροχή ενός ομαδικού προγράμματος ασφάλισης υγείας αποτελεί μια καλή παροχή προς τον εργαζόμενο με χαμηλό κόστος για τον εργοδότη καθώς σε αντίθεση με μια αύξηση στις μικτές αποδοχές, δεν υπάρχει παρακράτηση υπέρ τρίτων.
  • Δημιουργία θετικού εργασιακού περιβάλλοντος. Καθώς το πρόγραμμα καλύπτει όλους τους εργαζόμενους της επιχείρησης, η παροχή αυτή βοηθά στη δημιουργία ομαδικού πνεύματος ίσης μεταχείρισης αλλά και σχέσεων εμπιστοσύνης με την εταιρία. Οι εργαζόμενοι αισθάνονται πιο πιστοί προς την επιχείρηση και αυτό βοηθά στην διατήρηση ικανών στελεχών.
  • Δημιουργία θετικής φήμης και κύρους. Στην προσπάθεια της επιχείρησης να προσελκύσει νέα στελέχη με ικανότητες και ταλέντο, η παροχή ασφάλισης υγείας αποτελεί και εδώ σημαντικό κίνητρο. Η παροχή αυτή βελτιώνει τη φήμη της επιχείρησης και δείχνει και προς τα έξω ότι δίνει αξία στους εργαζόμενούς της.

Τα ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα είναι δυνατό να αποζημιώνουν τους συμβαλλόμενους με δύο τρόπους. Είτε με απευθείας πληρωμή στα συνεργαζόμενα Νοσοκομεία ή Διαγνωστικά κέντρα, χωρίς δηλαδή τη διαμεσολάβηση του ασφαλισμένου, είτε με απολογιστική πληρωμή.

Συμπερασματικά μια επιχείρηση που σχεδιάζει να προβεί σε σύναψη ιδιωτικού ομαδικού ασφαλιστηρίου υγείας, θα πρέπει να συμβουλευτεί άμεσα τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή. Είναι εκείνος που θα βοηθήσει, καθοδηγώντας προς την ιδανική και συμφέρουσα λύση τόσο για την επιχείρηση όσο και για τους εργαζομένους.

Διαβάστε επίσης

Ομαδική ασφάλιση: Όλα όσα κερδίζει ο εργαζόμενος – 5 σημεία προσοχής

Oμαδικό Aσφαλιστήριο Yγείας: Πώς μπορεί να μετατραπεί σε ατομικό – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Ομαδική και ατομική ασφάλιση υγείας: Ένας συνδυασμός που σας συμφέρει πολύ