Ένα ολοκληρωμένο συμβόλαιο υγείας δεν καλύπτει μόνο τα ετήσια check up και ραντεβού με τους γιατρούς, αλλά περιλαμβάνει και καλύψεις για αιφνίδια συμβάντα όπως ένα ατύχημα που πρέπει ο ασφαλισμένος να οδηγηθεί άμεσα στα επείγοντα. Ένα περιστατικό θα κριθεί ως επείγον με βάση ιατρικά κριτήρια όπως τα συμπτώματα που παρουσιάζει ο ασθενής και η εν γένει κλινική του εικόνα.

Η ασφαλιστική κάλυψη ξεκινά άμεσα από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης και αφορά τις αμοιβές των ιατρών, ιατρικές πράξεις, διαγνωστικές εξετάσεις, φάρμακα, μεταφορά με ασθενοφόρο.

Ο ασφαλισμένος, λοιπόν, στην περίπτωση που του συμβεί κάτι ξαφνικό, έχει την δυνατότητα να απευθυνθεί σε Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) ή σε μονάδα βραχείας νοσηλείας σε ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Πρέπει να σημειωθεί πως οι ασφαλιστικές εταιρίες δεν παρέχουν συνήθως κάλυψη για παθήσεις και επιπλοκές ατυχημάτων που είχαν διαγνωσθεί πριν υπογραφεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, είτε αξιολογούν πώς θα καλύψουν (π.χ. με επασφάλιστρο), ενώ αν γνωστά στον ασφαλισμένο και δεν δηλώθηκαν στο ερωτηματολόγιο υγείας θα οδηγήσουν σε διακοπή του συμβολαίου.

Περιπτώσεις που οφείλονται σε απόπειρα αυτοκτονίας καθώς και ατυχήματα απόρροια παραβατικής συμπεριφοράς του ασφαλισμένου και τιμωρούνται από τον ποινικό κώδικα δεν καλύπτονται ασφαλιστικά.

Επιπροσθέτως, πρέπει να σημειώσουμε πως στην περίπτωση που κριθεί πως ο ασφαλισμένος θα πρέπει να νοσηλευθεί, τότε το πρόγραμμα για επείγοντα περιστατικά δεν του παρέχει κάλυψη. Αυτό σημαίνει πως για να συνεχίσει την νοσηλεία του ως εσωτερικός ασθενής θα πρέπει να διαθέτει ένα νοσοκομειακό πρόγραμμα. Σε περίπτωση ατυχήματος, θα πρέπει το πρόγραμμα να δικαιολογεί νοσηλεία από ατύχημα.

Ως προς την αποζημίωση σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να προσκομίσει στην εταιρία το έντυπο αναγγελίας, τη γνωμάτευση η οποία θα πρέπει να αναφέρει τα συμπτώματα του, τη θεραπεία που εφαρμόστηκε καθώς και τα πρωτότυπα τιμολόγια για όλες τις δαπάνες.

Αν πρόκειται για συμβεβλημένο νοσηλευτικό ίδρυμα, η αποζημίωση πραγματοποιείται απευθείας από την ασφαλιστική εταιρία, στην περίπτωση μη συμβεβλημένου διενεργείται απολογιστικά. Αυτό σημαίνει πως ο ασφαλισμένος πληρώνει μεν το ποσό αλλά στην συνέχεια βάσει των αποδείξεων αποζημιώνεται από την εταιρία. Το ανώτατο όριο κάλυψης εξόδων και η συμμετοχή του ασφαλισμένου στα έξοδα αναφέρονται στον πίνακα καλύψεων του κάθε ασφαλιστικού προγράμματος.

Σε κάθε περίπτωση κρίνεται απαραίτητη η επικοινωνία με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ακόμα και σε ένα επείγον περιστατικό έτσι ώστε ο ασφαλισμένος να κατευθυνθεί κατάλληλα βάσει των όρων και των επιλογών που του παρέχει το συμβόλαιο του.

Διαβάστε επίσης:

Επείγον περιστατικό: Τέσσερα πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε για το καλό του ασθενούς

Έκτακτο περιστατικό: Πώς σας καλύπτει το πρόγραμμα υγείας για την αντιμετώπισή του

Δύο ασφαλιστικά προγράμματα έκτακτης ανάγκης που θα σας σώσουν