Στην περίπτωση που σας έχει εγκριθεί ένα στεγαστικό δάνειο για αγορά ή για κατασκευή κατοικίας, καλό είναι να γνωρίζετε, πως στις δόσεις του δανείου περιλαμβάνεται ένα ποσό το οποίο αφορά την ασφάλιση τoυ ακινήτου. Πρόκειται για ένα επιπλέον έξοδο το οποίο δεν μπορεί να αποφευχθεί, αφού η κάθε τράπεζα θέλει να διασφαλίσει το καταβληθέν ποσό του δανείου.

Η ασφάλιση ενυπόθηκης κατοικίας περιλαμβάνει τις βασικές καλύψεις για σεισμό, φωτιά, πυρκαγιά, έκρηξη αλλά και προαιρετικές όπως θραύση κρυστάλλων, διάρρηξη σωληνώσεων αλλά και προστασία από υπασφάλιση.

Ασφαλιστικοί κύκλοι αναφέρουν πως συνήθως τα ασφαλιστικά πακέτα κατοικιών που προσφέρουν οι τράπεζες στους πελάτες τους είναι αρκετά πιο ακριβά συγκριτικά με εκείνα που μπορεί να συνάψει μόνος του ο συμβαλλόμενος σε άλλη ασφαλιστική εταιρία.

Ο συμβαλλόμενος θα πρέπει να γνωρίζει πως διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την ασφάλιση που θα του προτείνει η τράπεζα και να ασφαλίσει το ακίνητο σε όποια εταιρία επιθυμεί, αφού πραγματοποιήσει μια εμπεριστατωμένη έρευνα αγοράς εξασφαλίζοντας έτσι φθηνότερα ασφάλιστρα.

Η επιλογή της κατάλληλης ασφαλιστικής πρότασης θα πρέπει να συμβαδίζει με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει ο κάθε χρηματοπιστωτικός οργανισμός. Η δυνατότητα επιλογής καθορίζεται και με την εγκύκλιο 462 της ΤτΕ στην οποία υπενθυμίζεται ότι «όταν ο δανειολήπτης προσκομίσει ασφαλιστήριο που πληροί τις καλύψεις της δανειακής σύμβασης, τότε πρέπει να γίνεται δεκτό χωρίς καμία καθυστέρηση». 

Στην περίπτωση, λοιπόν, που επιθυμείτε να αλλάξετε ασφαλιστική εταιρεία, πρέπει να το κάνετε προσκομίζοντας το νέο ασφαλιστήριο τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη του παλαιού, ώστε να προλάβετε την τράπεζα να μην “τραβήξει” τα χρήματα της ασφάλειας από τον τραπεζικό σας λογαριασμό για την ανανέωση του συμβολαίου. Επίσης, όταν προσκομίσετε το ασφαλιστήριο της άλλης εταιρείας, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε να περιλαμβάνονται τα σωστά στοιχεία της ασφάλισης, για να αποφύγετε τον κίνδυνο να απορριφθεί το συμβόλαιο σας από την τράπεζα.

Τα κύρια στοιχεία που πρέπει να προσέξετε, είναι:

  • η σωστή περιγραφή του ακινήτου
  • η αναγραφή της τράπεζας ως δικαιούχου
  • ο προσδιορισμός της ασφαλιζόμενης αξίας του ακινήτου (αξία ανακατασκευής).

Έμπειροι ασφαλιστές  συμβουλεύουν τους δανειολήπτες πως μπορούν να μειώσουν το κόστος της ασφάλισης κάνοντας κάποιες απλές κινήσεις, όπως η εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού, πυρασφάλισης καθώς και τοποθέτησης θωρακισμένης πόρτας προηγμένης τεχνολογίας.

Επιπροσθέτως, επισημαίνουν πως ορισμένα  χαρακτηριστικά της περιοχής που βρίσκεται η κατοικία, π.χ.  υψηλού κινδύνου για σεισμό, πυρκαγιά ή με αυξημένη παραβατικότητα, ενδέχεται να επηρεάσουν το κόστος του ασφαλίστρου.

Αξίζει να σημειωθεί πως όλες οι συνεργαζόμενες με ασφαλιστικές εταιρίες τράπεζες παρέχουν τη δυνατότητα ασφάλειας ζωής και για τον δανειολήπτη του στεγαστικού δανείου. Μια τέτοια ασφάλιση μπορεί παράλληλα να περιλαμβάνει την καταβολή του ασφαλισμένου κεφαλαίου στους κληρονόμους σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας ή απώλειας ζωής του οφειλέτη.

Σε κάθε περίπτωση ένας δανειολήπτης στεγαστικού δανείου πρέπει να συμβουλευθεί έναν εξειδικευμένο ασφαλιστικό διαμεσολαβητή για να τον καθοδηγήσει κατάλληλα στην ιδανική λύση ασφάλισης της κατοικίας του με βάση την αξία ανακατασκευής.

Διαβάστε επίσης:

Ασφάλιση κατοικίας: Οι παράγοντες που καθορίζουν το κόστος του συμβολαίου

Κατοικία: Καλύψεις για το περιεχόμενο του σπιτιού – Πώς καθορίζεται το κόστος της ασφάλισης

Αποφασίσατε να κάνετε ασφάλιση κατοικίας; Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις καλύψεις