Η δευτεροβάθμια περίθαλψη αφορά την κάλυψη δαπανών που προκύπτουν στην περίπτωση που ένας ασφαλισμένος χρειαστεί να εισαχθεί ως εσωτερικός ασθενής σε δημόσιο η ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα για την αποκατάσταση της υγείας του.

Τα έξοδα αυτά μπορεί να αφορούν το δωμάτιο, την τροφή όπως επίσης τις αμοιβές ιατρού, χειρουργού, αναισθησιολόγου καθώς και διαγνωστικών εξετάσεων που σχετίζονται άμεσα με τον λόγο εισαγωγής. Με τα νοσοκομειακά προγράμματα ο ασφαλισμένος έχει στην διάθεση του ένα κεφάλαιο με βάση τους όρους του συμβολαίου του για να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ασθένεια ή ατύχημα.

Μέσα σε αυτά τα προγράμματα συναντάμε τον θεσμό των one day clinic (ODC) και των one day surgery (ODS). Πρόκειται για πρακτικές βραχείας νοσηλείας όπου πραγματοποιούνται ιατρικές πράξεις που απαιτούν την ολιγόωρη παραμονή των ασθενών χωρίς διανυκτέρευση. Ο θεσμός της ημερήσιας νοσηλείας βελτίωσε τη λειτουργικότητα των νοσοκομείων, ενώ παράλληλα εκτιμάται ότι μειώθηκαν κατά πολύ τα φαινόμενα ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.

Οι νοσηλείες μιας ημέρας αφορούν επεμβάσεις μικρής διάρκειας όπως οφθαλμολογικές, ορθοπεδικές, γενικής χειρουργικής και γυναικολογικές. Παράλληλα εξυπηρετούνται τακτικά παθολογικά περιστατικά που απαιτούν ολιγόωρη παραμονή των ασθενών για χορήγηση θεραπείας.

Παράλληλα με την νοσηλεία μιας ημέρας (one day clinic) λειτουργεί και το αυθημερόν χειρουργείο (one day surgery) όπου ο ασθενής δεν διανυκτερεύει στην κλινική, αλλά επιστρέφει στο σπίτι του την ίδια μέρα.

Ασφαλιστική Κάλυψη για one day clinic (ODC) και one day surgery (ODS)

Ας δούμε με ποιο τρόπο καλύπτεται η ημερήσια νοσηλεία από τα ασφαλιστικά συμβόλαια και τι ισχύει στην περίπτωση που υπάρχει απαλλαγή. Θυμίζουμε ότι το ποσό απαλλαγής στην ουσία είναι αυτό που ο ασφαλισμένος αναλαμβάνει να καλύψει σε μια νοσηλεία, με την ασφαλιστική εταιρία να αποζημιώνει το υπόλοιπο.

Κάποιες εταιρίες λοιπόν, αν ο ασφαλισμένος προσέλθει σε συμβεβλημένο νοσοκομείο, δεν λαμβάνουν υπόψιν τους την απαλλαγή που υπάρχει στο συμβόλαιό του και πληρώνουν όλα τα έξοδα. Υπάρχουν ασφαλιστικές εταιρίες που στις νοσηλείες μίας ημέρας μειώνουν την απαλλαγή κατά 50%, δηλαδή ζητούν από τον ασφαλισμένο να πληρώσει το μισό ποσό της  απαλλαγής, υπάρχει όμως και η περίπτωση ο ασφαλιστικός φορέας (ΕΟΠΥΥ) να καλύψει  ένα 20% οπότε η κάλυψη (από την εταιρία και τον ΕΟΠΥΥ) μπορεί να φτάσει στο 70%. Άλλες εταιρίες ωστόσο εφαρμόζουν κανονικά την επιλεχθείσα απαλλαγή, που σημαίνει πως ο ασφαλισμένος πληρώνει κανονικά την απαλλαγή που περιλαμβάνεται στους όρους του συμβολαίου του.

Σε κάθε περίπτωση ο ασφαλισμένος στην περίπτωση επειγόντος περιστατικού θα πρέπει να  απευθύνεται στην 24ωρη γραμμή της ασφαλιστικής του εταιρίας για να λάβει την κατάλληλη καθοδήγηση βάσει των όρων του συμβολαίου του, έτσι ώστε να αποφύγει τυχόν ταλαιπωρία χάνοντας πολύτιμο χρόνο.

Διαβάστε επίσης

Επεμβάσεις – Θεραπείες: Πότε «γλυτώνετε» την απαλλαγή στο ασφαλιστήριό σας

Υψηλά ή χαμηλά ασφάλιστρα; Οι παράγοντες που καθορίζουν το κόστος του συμβολαίου

Ασφάλιση υγείας: Πότε και ποιους συμφέρει η ετήσια απαλλαγή