homescreen

Μετά τη νοσηλεία: 3 παροχές του συμβολαίου για καλύτερη ποιότητα ζωής

Μετά τη νοσηλεία: 3 παροχές του συμβολαίου για καλύτερη ποιότητα ζωής


Μάριος Οικονόμου

Η βέλτιστη ποιότητα ζωής και η ομαλή προσαρμογή στα νέα πιθανώς δεδομένα μετά από ένα ατύχημα ή μια ασθένεια μπορούν να εξασφαλιστούν μέσα από ειδικά ασφαλιστικά προϊόντα

Το ygeiamou φροντίζει τακτικά να υπενθυμίζει πως η ασφάλιση υγείας δεν αποτελεί προνόμιο όσων έχουν υψηλά εισοδήματα αλλά μια κίνηση προστασίας και ασφάλειας προσιτή για κάθε τσέπη. Τα νοσοκομειακά προγράμματα για ασθένειες ή και ατυχήματα θα καλύψουν τον ασφαλισμένο κατ’ αρχήν για τις δαπάνες που σχετίζονται με τη νοσηλεία, συμπεριλαμβάνομένων εξετάσεων πριν και μετά εφόσον κρίνονται αναγκαίες για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Από εκεί και πέρα, καθένας μπορεί να ενισχύσει το ασφαλιστήριό του με έξτρα παροχές σύμφωνα με τις ανάγκες και δυνατότητές του -όπως οι τρεις που προτείνουμε για 100% κάλυψη– ή να επιλέξει εξαρχής ένα προνομιακό πακέτο έναντι βέβαια υψηλότερου ασφαλίστρου.

Κάθε ασφαλιστική εταιρεία διαθέτει συνήθως ευρεία γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων και μια έρευνα στην αγορά ατομική ή με τη βοήθεια ενός έμπειρου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, θα αναδείξει ενδιαφέρουσες και σημαντικές παροχές και καλύψεις. Ιδιαίτερα για τον κλάδο της υγείας, επί του παρόντος κυκλοφορούν συμβόλαια που, πέραν των δαπανών για τη θεραπεία και αντιμετώπιση του περιστατικού, θα συμβάλουν επιπρόσθετα στην ομαλή επιστροφή του ασφαλισμένου στην κανονικότητα πριν την έλευση του κινδύνου ή θα τον βοηθήσουν να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Μεταξύ αυτών:

  • Κατ’ οίκον υπηρεσίες αποκλειστικής νοσηλεύτριας ή νοσηλευτή στο σπίτι, για την περίπτωση που προκύψουν ανάγκες κατόπιν μιας νοσηλείας από ασθένεια ή ατύχημα αλλά και σε περίπτωση μόνιμης ανικανότητας από ατύχημα. Τα συμβόλαια ορίζουν στους σχετικές πίνακες τα όρια της κάλυψης, τον αριθμό και διάρκεια της βάρδιας για εξειδικευμένο προσωπικό ανεξάρτητο ή μέσα από συνεργαζόμενο δίκτυο αναλόγως την εταιρεία.
  • Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης στο πλαίσιο μιας νοσηλείας/ θεραπείας κατόπιν ατυχήματος ή ασθένειας, ωστόσο η παροχή ενεργοποιείται -στα προνομιακά πακέτα συνήθως- και για μέλη της οικογένειας, με ένα μέγιστο όριο ανά συνεδρία και ψυχολόγο από το δίκτυο της εταιρείας ή ανεξάρτητο. Στην τελευταία περίπτωση η αποζημίωση θα γίνει απολογιστικά. Η ψυχολογική υποστήριξη μπορεί να απαιτεί μια χρονική αναμονή έως και δύο έτη και ελάχιστη διάρκεια νοσηλείας όπως τρεις ημέρες, να είναι ιατρικά επιβεβλημένη και να βεβαιώνεται με γραπτή ιατρική γνωμάτευση.
  • Διαμόρφωση της κατοικίας για την εξυπηρέτηση καθημερινών αναγκών σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας μετά από ατύχημα, αποζημιώνοντας για υπηρεσίες από αρχιτέκτονα είτε μηχανικό ώστε να εκπονήσει μελέτη επανασχεδιασμού της μόνιμης κατοικίας.

Η περίοδος μετά από μια ασθένεια ή ένα ατύχημα μπορεί να είναι δύσκολη. Χαρακτηριστικά, ολλανδική έρευνα που δημοσιεύτηκε στο PLOS One έδειξε ο τραυματισμός μπορεί να πλήξει τη σωματική (μη αναστρέψιμη ζημιά) και ψυχολογική (φόβος θανάτου ή για μόνιμη ανικανότητα, συμπτώματα διαταραχής μετατραυματικού στρες, γνωστική δυσλειτουργία) ευημερία και κοινωνικότητα του παθόντος, παράγοντες που εμποδίζουν την ανάκαμψη. Η αφάλιση υγείας θα βοηθήσει να προλάβετε τα χειρότερα.Απόρρητο Απόρρητο