Πώς συνεισφέρει ο εμβολιασμός στο σύστημα υγείας

«Ο εμβολιασμός θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ενηλικίωσης και όχι μόνο της παιδικής ηλικίας», σύμφωνα με τον κύριο Θηραίο. Μέσω του εμβολιασμού όμως παράλληλα, μειώνονται οι ιατρικές παρεμβάσεις και τα κόστη για το σύστημα υγείας, μειώνονται οι επισκέψεις σε γιατρούς, ενώ παράλληλα προλαμβάνονται και σοβαρά νοσήματα, όπως ο καρκίνος.

Από την άλλη, «μία επιτυχημένη εμβολιαστική πολιτική απαιτεί συνεργασία όλων των μερών, εκπαίδευση των γιατρών και των επαγγελματιών υγείας» επισημαίνει.

Η ψηφιοποίηση μέσω της χρήσης των ηλεκτρονικών συστημάτων πληροφοριών μπορεί να βοηθήσει σε τρεις τομείς:
• Πρώτον, τα συστήματα υπενθύμισης θεωρούνται ιδιαίτερα αποδοτικοί τρόποι ειδοποίησης των πολιτών για τον εμβολιασμό.
• Δεύτερον, για τους επαγγελματίες υγείας, η ανάπτυξη αυτόματων αναδυόμενων ειδοποιήσεων στο σύστημα Ηλεκτρονικού Φακέλου ή Μητρώου υπενθυμίζει τον προγραμματισμό των ραντεβού για εμβολιασμό.
• Τέλος, η πρόσβαση στα δεδομένα υγείας και στις ημερομηνίες, μπορεί να προσδιοριστούν οι συστηματικά κατάλληλοι πολίτες/ασθενείς και
ομάδες πληθυσμού.

Σκοποί του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμού

Η εμβολιαστικές στρατηγικές περιέχουν στοχευμένες δράσεις για την ενίσχυση της εμβολιαστικής κάλυψης, που μπορούν να λειτουργήσουν πολλαπλώς, όπως παρακολουθώντας τις πιο ευάλωτες ομάδες αλλά και τους ανεμβολίαστους.

Επίσης στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμού συγκεντρώνονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με την εκτίμηση της επιδημιολογίας νόσων, λαμβάνοντας υπόψη την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού και με την καταγραφή των εμβολιασμών που έχουν διενεργηθεί σε κάθε πρόσωπο που ανήκει στο γενικό πληθυσμό της χώρας μας.

Με αυτόν τον τρόπο καταγραφής, οι ειδικοί υγείας έχουν την ικανότητα να παρακολουθούν και ανεπιθύμητες ενέργειες, αλλά και συνάμα δίνεται η δυνατότητα διενέργειας μελετών για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς.

Επιπλέον, η ιστοσελίδα του Μητρώου μπορεί να αποτελέσει πλατφόρμα επικοινωνίας για την παροχή πληροφοριών προς το ευρύ κοινό, αλλά και στους επαγγελματίες υγείας σχετικά με τους εμβολιασμούς.

Εν τέλει, το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών διαλειτουργεί με άλλα συστήματα, όπως με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ, την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση και τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγεία (ΑΗΦΥ), δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα.

Καταλήγοντας, ο κύριος Θηραίος επισήμανε ότι ο εμβολιασμός αποτελεί και θέμα κουλτούρας της πρόσληψης και θα πρέπει να ξεκινήσει από τους ίδιους του ιατρούς, μέσω της συνεχιζόμενης εκπαίδευσής τους.

Διαβάστε ακόμη:

Γεώργιος Χρούσος: Αρνητισμός και Διστακτικότητα: Δύο αγκάθια του καθολικού εμβολιασμού

Sibilia Quilici: Πόσο εφικτή είναι η καθολική πρόσβαση στον δια βίου εμβολιασμό

Patrick Swain: Έξι στόχοι για τον Δια Βίου Εμβολιασμό