«Πιστεύω ότι η διαδικασία που συζητάμε σήμερα για δια βίου εμβολιασμό, είναι αποτέλεσμα πολλών ετών εργασίας στο πεδίο της ανοσοποίησης και στο τι πρέπει να γίνει για να υπάρχει καθολική πρόσβαση. Το είδαμε και όσον αφορά στη διαδικασία εμβολιασμού των ενηλίκων κατά την πορεία του εμβολιασμού κατά την covid» είπε η κ. Sibilia Quilici, Executive Director Vaccines Europe – European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA).

Προτεραιότητα η ανοσοποίηση ρουτίνας

Δυστυχώς δεν διαθέτουμε δεδομένα για τον εμβολιασμό συνολικά, αλλά μόνο για covid. Και με την covid πετύχαμε κάτι πρωτοφανές, όταν για παράδειγμα στην γρίπη προσπαθούμε κάθε χρόνο να πετύχουμε εμβολιασμό στο 75% του πληθυσμού στην Ευρώπη αλλά δεν το πετυχαίνουμε ποτέ.
Θα πρέπει λοιπόν προτεραιοποιηθεί η ανοσοποίηση ρουτίνας σαν βασική παράμετρος για την καθιέρωση του δια βίου εμβολιασμό. Επίσης θα πρέπει να βελτιωθεί και η πρόσβαση όλων στον εμβολιασμό ρουτίνας.

Παράλληλα χρειάζεται και ενδυνάμωση των δεδομένων που έχουμε για τον εμβολιασμό και να υπάρχει διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων συγκέντρωσης δεδομένων.

Εμπιστοσύνη στον εμβολιασμό

Να σημειώσουμε ακόμη ότι χρειάζεται να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στον εμβολιασμό. Θα πρέπει να γίνει επένδυση στην εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας ώστε να μεταφέρουν την σωστή πληροφορίας.

Ακόμη χρειάζεται να εξασφαλιστεί και η χρηματοδότηση των εμβολιαστικών προγραμμάτων. Έχουμε ένα 0,5% το οποίο δίνεται για τον εμβολιασμό.
Έχουμε έως και 20 μολυσματικές ασθένειες και σχετικοί καρκίνοι μπορούν να προληφθούν μέσω του συνιστώμενου εμβολιασμού ρουτίνας στην Ευρώπη. Αυτό, τα τελευταία πέντε χρόνια, αντιπροσώπευε μόλις 5 ευρώ ανά κάτοικο ή λιγότερο για τους εμβολιασμούς.

Πρέπει να συγχαρούμε την Ελλάδα η οποία χρηματοδοτεί το εμβολιαστικό πρόγραμμα και τα προσφέρει στους πολίτες.

Νέα εμβόλια αναμένονται

Θα πρέπει να πούμε ότι στο άμεσο μέλλον θα έχουμε πολλά νέα εμβόλια τα οποία θα στοχεύουν σε ενήλικες.

Όμως μόνο 12 χώρες προχωρούν σε διαδικασία σάρωσης ορίζοντα ώστε να καταγράψουν τις επικείμενες ανάγκες και τα νέα εμβόλια τα οποία θα έρθουν.

Υπάρχει και μια δυσκολία στην αλλαγή της νοοτροπίας για στροφή από την θεραπεία στην πρόληψη, αλλά και σχετικά με τον προϋπολογισμό για την πρόληψη.

Θα πρέπει να υπάρχει ισότιμη πρόσβαση στην καινοτομία και αυτό εξαρτάται από την ετοιμότητα της κάθε χώρας, τις υποδομές και χρηματοδότηση, την πρόσβαση στη λήψη αποφάσεων και στην σύνδεση με την κλινική αξιολόγηση.

Διαβάστε ακόμη:

Patrick Swain: Έξι στόχοι για τον Δια Βίου Εμβολιασμό

Κασσιανή Μέλλου: Ο εμβολιασμός για την Covid-19 έχει αποτρέψει 12.315 διασωληνώσεις και 39.018 θανάτους στην Ελλάδα

Θεμιστοκλέους: Πώς θα χτίσουμε ένα νέο εμβολιαστικό πρόγραμμα