Την καθοριστική συμβολή της άσκησης προς την καλύτερη υγεία και το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο ανέδειξε νέα έρευνα, η πρώτη μεγάλης κλίμακας μελέτη που διερεύνησε τη σχέση σωματικής δραστηριότητας και εξέλιξης της νόσου αναφορικά με τη θνησιμότητα από κάθε αίτιο, τη νεφρική νόσο τελικού σταδίου και καρδιαγγειακά επεισόδια -βασικό παράγοντα θανάτων για τους ασθενείς με τη νόσο.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στην επιθεώρηση της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας European Journal of Preventive Cardiology, επ’ αφορμή της Παγκόσμιας Ημέρας Νεφρού στις 11 Μαρτίου.

Στο πλαίσιο της μελέτης, οι ερευνητές αξιολόγησαν δεδομένα από 4.508 μη αιμοκαθαιρόμενους νεφροπαθείς για το διάστημα 2004-2017 και την επίδραση της άσκησης στην υγεία τους εφόσον υπερέβαινε τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για 150′ άσκηση μέτριας έντασης όπως περπάτημα ή 75′ έντονης όπως τζόγκινγ την εβδομάδα (αυξημένη ενεργητικότητα), ήταν χαμηλότερη αυτών (χαμηλή ενεργητικότητα) ή απουσίαζε εντελώς από την καθημερινότητά τους (αδράνεια). Τα σχετικά στοιχεία που αντλήθηκαν από την Εθνική Έρευνα Εξέτασης Υγείας και Διατροφής (NHANES) κατέταξαν 1.915, 879 και 1.714  νεφροπαθείς σε κάθε ομάδα αντίστοιχα.

Η follow-up μελέτη δύο χρόνια μετά διαπίστωσε 739 θανάτους, 1.059 περιστατικά εξέλιξης της νόσου σε τελικό στάδιο και 521 σοβαρά καρδιαγγειακά επεισόδια (έμφραγμα, νοσηλεία λόγω καρδιακής ανεπάρκειας ή θάνατο από καρδιαγγειακή νόσο). Ωστόσο, η ομάδα της αυξημένης ενεργητικότητας κατέγραψε τα μικρότερα ποσοστά.

Συγκεκριμένα, οι υπερδραστήριοι νεφροπαθείς είχαν μικρότερο κίνδυνο κατά 38% για θάνατο από κάθε αίτιο, κατά 17% για νεφρική νόσο τελικού σταδίου και κατά 37% για σοβαρά καρδιαγγειακά περιστατικά, σε σύγκριση με την ομάδα αδράνειας. Τα αποτελέσματα προέκυψαν κατόπιν συνυπολογισμού παραγόντων που επηρεάζουν τη σχέση άσκησης-υγείας όπως η ηλικία, το φύλο, το κάπνισμα, ο Δείκτης Μάζας Σώματος, η αρτηριακή πίεση, φαρμακευτικές αγωγές και συννοσηρότητες όπως διαβήτης, στεφανιαία νόσος και καρκίνος.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η μελέτη ανάγει τη σωματική δραστηριότητα σε πυλώνα της σωστής διαχείρισης και αντιμετώπισης της χρόνιας νεφρικής νόσου, πάθησης που αφορά 700 περίπου εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Στο τελικό στάδιο, η θνησιμότητα από καρδιαγγειακά αίτια για τους ασθενείς πολλαπλασιάζεται κατά 10 ή 20 φορές σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό.

Η μεγάλη σημασία της άσκησης για την πορεία των νεφροπαθών πιστοποιήθηκε κατά την επανεκτίμηση έξι μήνες μετά την αρχική μέτρηση, οπότε παρατηρήθηκε ότι οι υπερενεργητικοί ασθενείς που υιοθέτησαν πιο καθιστικό τρόπο ζωής διπλασίασαν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων συγκριτικά με όσους διατήρησαν την αυξημένη σωματική άσκηση.

Ωστόσο χρειάζεται προσοχή· όπως επεσήμανε ο Δρ Wei-Cheng Tseng από το Εθνικό Πανεπιστήμιο Yang-Ming της Ταϊβάν, τα θετικά οφέλη προκύπτουν από την τήρηση του μέτρου. Άσκηση υπερδιπλάσια των οδηγιών του ΠΟΥ δεν συνδέθηκε με μεγαλύτερη μείωση καρδιαγγειακού κινδύνου και, επιπλέον, η υπερβολή από μέρους των νεφροπαθών μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες αρρυθμίες.

Διαβάστε επίσης

Η διατροφή που προστατεύει από τη χρόνια νεφρική νόσο

Χρόνια νεφρική νόσος: Νέα θεραπεία αντικαθιστά τη μεταμόσχευση

Γενετικό τεστ «φωτίζει» τα αίτια της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου