homescreen

Κήλη: Τα πλεονεκτήματα της e-TEP ρομποτικής επέμβασης με το σύστημα da Vinci


Θωμάς ΔιαμαντήςΓενικός Χειρουργός

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εφαρμογή του ρομποτικού συστήματος da Vinci στην αποκατάσταση της κοιλιοκήλης, της ομφαλοκήλης, της ΜΤΧ κοιλιοκήλης και της βουβωνοκήλης με την εξωπεριτοναϊκή προσπέλαση (e- TEP), κατά την οποία όλο το χειρουργείο γίνεται ρομποτικά χωρίς να εισέλθουν τα χειρουργικά ρομποτικά εργαλεία εντός της περιτοναϊκής κοιλότητας. Η επέμβαση αυτή πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Metropolitan Hospital με απόλυτη επιτυχία

Η πρώτη e-TEP ρομποτική επέμβαση κήλης έγινε στο Metropolitan Hospital στις 20 Δεκεμβρίου 2017. Έκτοτε οι επεμβάσεις αυτές πολλαπλασιάστηκαν στο Θεραπευτήριο, με σταθερή επιτυχία. Αποτέλεσμα; Ενώ παλιότερα οι συζητήσεις για την αντιμετώπιση της κήλης αφορούσαν κυρίως τις υποτροπές και την αντιμετώπισή τους, τώρα οι συζητήσεις αφορούν τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής αποκατάστασης κήλης και την όσο το δυνατόν ευρύτερη εφαρμογή της σε όλες τις περιπτώσεις και σε όλους τους ασθενείς.

Εξωπεριτοναϊκή ρομποτική αποκατάσταση κήλης

Τα τελευταία 10 χρόνια, η ρομποτική επέμβαση αποκατάστασης κηλών κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος. Με τη χρήση ρομπότ η αποκατάσταση της κήλης γίνεται πιο εύκολα, πιο γρήγορα και πιο ανώδυνα για τον πάσχοντα που, έτσι, έχει όλα τα πλεονεκτήματα της ατραυματικής ενδοσκοπικής χειρουργικής και εμφανίζει μηδαμινά ποσοστά υποτροπής (1%).

Καθώς όλη η επέμβαση γίνεται εξωπεριτοναϊκά ( e-TEP) χωρίς τομές ανατομικών δομών και χρήση πλέγματος μεγαλύτερου σε μέγεθος από ό,τι σε άλλες επεμβάσεις, η τοποθέτηση γίνεται χωρίς επαφή με τα σπλάχνα, επομένως χωρίς συμφύσεις, με ένα χειρουργείο εντελώς αναίμακτο και ανώδυνο. Το δε αισθητικό αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό, καθώς γίνονται μόνο τρεις τομές του ενός εκατοστού, στις οποίες, μάλιστα, γίνεται πλαστική συρραφή.

Η κλασική μέθοδος

Οι χειρουργικές επεμβάσεις μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’90, γίνονταν με τον κλασικό τρόπο της ανοιχτής χειρουργικής και για την αποκατάσταση της βλάβης, χρησιμοποιούνταν είτε μόνον ράμματα είτε ένα κομμάτι χειρουργικού πλέγματος. Η χρήση μόνο ραμμάτων εμφάνιζε πιθανότητες υποτροπής της τάξης του 10% , ενώ η χρήση πλέγματος μειώνει τις πιθανότητες υποτροπής στο επίπεδο του 1%, καθώς με αυτό καλύπτεται και το κενό που επέτρεψε στη κήλη να εμφανιστεί.

Το σύστημα da Vinci

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εφαρμογή του ρομποτικού συστήματος da Vinci στην αποκατάσταση της κοιλιοκήλης, της ομφαλοκήλης, της ΜΤΧ κοιλιοκήλης και της βουβωνοκήλης με την εξωπεριτοναϊκή προσπέλαση (e- TEP), κατά την οποία όλο το χειρουργείο γίνεται ρομποτικά χωρίς να εισέλθουν τα χειρουργικά ρομποτικά εργαλεία εντός της περιτοναϊκής κοιλότητας. Η επέμβαση αυτή πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Metropolitan Hospital με απόλυτη επιτυχία. Αυτή και όλες οι παρόμοιες επεμβάσεις γίνονται συνήθως με γενική αναισθησία και διαρκούν μία ώρα το πολύ. Η επέμβαση με τη βοήθεια του συστήματος da Vinci επιτρέπει στον ασθενή να αναρρώσει πιο γρήγορα και να έχει μικρότερη μετεγχειρητική ταλαιπωρία. Μία με δύο ημέρες από την επέμβαση αισθάνεται και είναι απολύτως υγιής, απαλλαγμένος από τις ενοχλήσεις του και επιστρέφει άμεσα στις καθημερινές του δραστηριότητες, ενώ με την πάροδο των εβδομάδων, όλα τα σημάδια της επέμβασης εξαφανίζονται πλήρως.

Η χειρουργική αυτή τεχνική συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα της εξωπεριτοναϊκής προσπέλασης και τα οφέλη της ρομποτικής χειρουργικής, εξηγεί ο κ. Θωμάς.

Πλεονεκτήματα της e-TEP ρομποτικής επέμβασης κήλης με το σύστημα da Vinci

Η εξωπεριτοναϊκή προσπέλαση συμβάλλει στην αποφυγή τραυματισμού των σπλάχνων, στην τοποθέτηση του πλέγματος στην καλύτερη ανατομική θέση, στην αποφυγή δημιουργίας υγρώματος, στην αποφυγή διαπύησης του πλέγματος και στην αποφυγή συμφύσεων μεταξύ πλέγματος και εντέρου.

Επιπλέον προσφέρει στον χειρουργό:

• τρισδιάστατη (3D) εικόνα με πολύ μεγάλη μεγέθυνση (δίνει την αίσθηση στον επεμβαίνοντα ότι βρίσκεται εντός της περιτοναϊκής κοιλότητας).
• μεγαλύτερη ακρίβεια στις λεπτές χειρουργικές κινήσεις, καθώς το σύστημα διαθέτει διορθωτικό φίλτρο για απόσβεση ενδεχόμενου τρόμου (τρέμουλο) των χεριών του χειρουργού.
• τη δυνατότητα να πραγματοποιεί δύσκολους χειρισμούς με μεγαλύτερη άνεση, καθώς τα χειρουργικά ρομποτικά εργαλεία πραγματοποιούν όλες τις κινήσεις που πραγματοποιεί το ανθρώπινο χέρι και με περιστροφή 360˚ στο χειρουργικό πεδίο.
• τη δυνατότητα προσχεδιασμού του χειρουργείου στον Η/Υ, με χρήση εικόνων των οργάνων από προηγηθείσες εξετάσεις αξονικής ή μαγνητικής τομογραφίας, που μπορεί να ανακαλέσει στην οθόνη του κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επεμβάσεως (Intraoperational Navigation).
Επιπλέον προσφέρει στον ασθενή:
• αναίμακτο χειρουργείο, ταχύτερη ανάρρωση, μείωση του χρόνου παραμονής στο νοσοκομείο ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου και καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα λόγω του μικρού μεγέθους των τομών.

 

Ποιες κήλες μπορούν να αντιμετωπιστούν ρομποτικά

Όλες οι κήλες του κοιλιακού τοιχώματος μπορούν να αντιμετωπιστούν ρομποτικά: οι βουβωνοκήλες, οι ομφαλοκήλες, οι μηροκήλες, οι μετεγχειρητικές κήλες, οι κήλες λευκής γραμμής ή επιγαστρικές κήλες, το σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών που παρουσιάζουν οι αθλητές, ακόμα και πιο σπάνιες κήλες, όπως η σπιγγέλιος κήλη, η littre και άλλες. Ρομποτικά επίσης μπορούν να αντιμετωπιστούν και οι εσωτερικές κήλες (διαφραγματοκήλες).
Οι επεμβάσεις αυτές πραγματοποιούνται με μεγάλη επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα, στο ίδιο υψηλό επίπεδο είναι άλλη μια σημαντική επιτυχία του Metropolitan Hospital, καταλήγει ο κ. Θωμάς.

 

* O Δρ. Διαμαντής Θωμάς, M.D. Ph.D. FACS, είναι Διευθυντής στο Metropolitan Hospital, ειδικός στη Λαπαροσκοπική Ρομποτική Ογκολογική Χειρουργική, Χειρουργική Μαστού Ενδοκρινών Αδένων, Γενικός Χειρουργός.Απόρρητο Απόρρητο