Η μείωση του άγχους συνδέεται με αλλαγές στο προφίλ των μεταβολιτών στο πλάσμα, σύμφωνα με νέα μελέτη του Πανεπιστημίου της Ανατολικής Φινλανδίας που δημοσιεύτηκε στο Scientific Όπως υποστηρίζουν οι ερευνητές, τα ευρήματα μπορούν να ρίξουν φως στη σύνδεση της ψυχικής ευεξίας με τον μεταβολισμό και τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών.

Το ψυχολογικό στρες είναι γνωστό ότι σχετίζεται με την παχυσαρκία, τη φλεγμονή και διαταραχές στον μεταβολισμό, αλλά οι μηχανισμοί που τα προκαλούν έχουν μερικώς μόνο γίνει κατανοητοί από τους επιστήμονες. Στην πρόσφατη μελέτη, οι ερευνητές εστιάστηκαν στα προφίλ των μεταβολιτών για να διαπιστώσουν εάν η βελτίωση της ψυχολογίας μπορεί να επιφέρει αλλαγές στον μεταβολισμό.

Στην έρευνα συμμετείχαν άνθρωποι με παχυσαρκία και συμπτώματα ψυχολογικού στρες κατά την έναρξη της μελέτης. Διαχωρίστηκαν σε δύο ομάδες: μια ομάδα που θα δεχόταν ψυχολογικές παρεμβάσεις σχετικά με τον τρόπο ζωής τους (60 άτομα) και μια ομάδα ελέγχου (64 άτομα). Και οι δύο ομάδες κατάφεραν να χάσουν βάρος, αλλά η βελτίωση στην ψυχολογική διάθεση και η μείωση του άγχους ήταν υψηλότερες στην πειραματική ομάδα. Χρησιμοποιώντας τεχνικές της επιστήμης της μεταβολομικής, οι ερευνητές πραγματοποίησαν εκτενή ανάλυση στους μεταβολίτες νηστείας (fasting metabolites) στο σύνολο των συμμετεχόντων κατά την έναρξη της μελέτης και εννέα μήνες αργότερα, μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στην πειραματική ομάδα. Το άγχος και η ψυχική ευεξία αξιολογήθηκαν με ερωτηματολόγια και μετρήσεις της μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού.

Οι μεταβολές στα επίπεδα πλάσματος πολλών φωσφατιδυλοχολινών συσχετίστηκαν με τη βελτιωμένη ψυχολογική διάθεση και εν μέρει με την απώλεια βάρους. Η μείωση του άγχους και του βάρους συσχετίστηκαν με χαμηλότερα επίπεδα ορισμένων λυσοφωσφατιδυλοχολινών και με υψηλότερα επίπεδα ορισμένων πλασμαλογόνων. Η παχυσαρκία και ο δείκτης φλεγμονής ιντερλευκίνη-1, από την άλλη πλευρά, φάνηκαν να μειώνονται. Τέλος, οι ερευνητές ανακάλυψαν άγνωστα μέχρι πρότινος λιπίδια που συσχετίζονται με τα επίπεδα άγχους.