Οι πάσχοντες από πόνο στην πλάτη συχνά λαμβάνουν οδηγίες να χρησιμοποιούν μη φαρμακευτικές θεραπείες για να ελέγξουν τον πόνο στην πλάτη, όπως για παράδειγμα η άσκηση και οι ολιστικές εναλλακτικές παρεμβάσεις όπως η γιόγκα. Μπορούν, όμως, τέτοιου είδους προσεγγίσεις πράγματι να βοηθήσουν;

Σύμφωνα με μια επανεξέταση μελετών που δημοσιεύθηκε στο Holistic Nursing Practice, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Florida Atlantic αξιολόγησαν στοιχεία σχετικά με τις επιδράσεις τριών παρεμβάσεων σε σώμα και πνεύμα με βάση την κίνηση στον χρόνιο πόνο της πλάτης. Συγκεκριμένα, εξέτασαν τη γιόγκα, το τάι τσι και το κιγκόνγκ, μια παραδοσιακή κινεζική κινησιοθεραπεία με διαλογισμό που επικεντρώνεται στην επαγρύπνηση και την εστίαση στο σώμα, κατά τη διάρκεια αργών, χαλαρωτικών και επαναλαμβανόμενων κινήσεων.

Οι επιστήμονες συνέκριναν και αντιπαρέβαλλαν τις τρεις τεχνικές όσον αφορά στη συχνότητα και τη διάρκεια των παρεμβάσεων, των βασικών και των δευτερευόντων αποτελεσμάτων τους, τα ποσοστά φθοράς και τις πιθανές παρενέργειες και τα τελικά αποτελέσματά τους. Τα ευρήματα από την επανεξέταση αυτή παρέχουν εμπειρικά στοιχεία σχετικά με τα οφέλη της γιόγκα, του τάι τσι και του κιγκόνγκ, που έχουν προταθεί κατά καιρούς σε ασθενείς με πόνο στην πλάτη από τους παρόχους υγείας.

«Επανεξετάσαμε τα δεδομένα αυτά για να προσδιορίσουμε τις επιδράσεις τέτοιου είδους παρεμβάσεων στον χρόνιο πόνο στην πλάτη, σε ψυχολογικούς παράγοντες, σε στρατηγικές αντιμετώπισης και στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων που πάσχουν από πόνο στην πλάτη. Στόχος μας είναι να παράσχουμε μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των επιδράσεων αυτών των παρεμβάσεων, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε πληροφορίες σε διάφορους κλάδους για την εφαρμογή τεκμηριωμένων παρεμβάσεων με σκοπό τον περιορισμό αυτού του πόνου», ανέφερε ο Δρ. Juyoung Park, συγγραφέας της μελέτης και αναπληρωτής καθηγητής ιατρικής.

Από τις 625 σχετικές μελέτες που εντόπισαν οι ερευνητές, οι 32 πληρούσαν τα κριτήρια για να συμπεριληφθούν στην επανεξέταση, με τον συνολικό αριθμό συμμετεχόντων να φτάνει τους 3,484 ηλικίας από 33 έως 73 ετών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι παρεμβάσεις σώματος και πνεύματος με βάση την κίνηση είναι αποτελεσματικές για τη θεραπεία του πόνου της πλάτης. Μεταξύ των θετικών αποτελεσμάτων που παρατηρήθηκαν, μάλιστα, ήταν η μείωση του πόνου ή του ψυχολογικού στρες, όπως η κατάθλιψη και το άγχος, η μείωση στην ανικανότητα που σχετιζόταν με τον πόνο και η βελτιωμένη λειτουργική ικανότητα.

Ανάμεσα στα σημαντικά ευρήματα των ερευνητών ήταν και το γεγονός ότι η μεγαλύτερη διάρκεια και η εντατική ενασχόληση με τη γιόγκα παρουσίασε μειώσεις στον πόνο της πλάτης, ενώ το τάι τσι μείωσε τον έντονο πόνο στην πλάτη και σε άνδρες ηλικίας περίπου 20 ετών. Επίσης, το τάι τσι αποδείχθηκε πιο αποτελεσματικό από τις διατάσεις για τους νέους άνδρες με τον πόνο στην πλάτη. Γενικότερα, το τάι τσι παρουσίασε μεγαλύτερες μειώσεις στην ένταση του πόνου, στα συμπτώματα και την ανικανότητα που σχετιζόταν με τον πόνο, από τις παρεμβάσεις ελέγχου.

Τέλος, λόγω του μικρού αριθμού μελετών που εξέταζαν τις επιδράσεις του κιγκόνγκ, οι ερευνητές δεν μπόρεσαν να καταλάβουν αν αυτή η παρέμβαση είναι χρήσιμη στη θεραπεία του χρόνιου πόνου στην πλάτη. Οι υπάρχουσες έρευνες υποδεικνύουν με σιγουριά τα οφέλη της γιόγκα, η περίπτωση του τάι τσι και του κιγκόνγκ παραμένουν πάντως υπό διερεύνηση.

«Η γιόγκα, το τάι τσι και το κιγκόνγκ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως αποτελεσματικές εναλλακτικές θεραπείες έναντι των φαρμακευτικών αγωγών κατά του πόνου, των χειρουργικών επεμβάσεων ή των ενέσεων, προσεγγίσεις που σχετίζονται με αυξημένα περιστατικά παρενεργειών στην αντιμετώπιση του πόνου στη μέση. Χρειαζόμαστε περισσότερες κλινικές δοκιμές και εμπειρικά στοιχεία, ώστε οι κλινικοί γιατροί να έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τη συνταγογράφηση παρεμβάσεων τέτοιου τύπου για τη διαχείριση του πόνου στη μέση από τους ασθενείς», καταλήγει σε σχόλιό του ο Δρ Park.