Τα υψηλά επίπεδα εκπομπών καυσαερίων στην περιοχή κατοικίας ενός ανθρώπου, αυξάνουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου ακόμα και σε περιοχές με χαμηλή ρύπανση. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε μελέτη ερευνητών του Ινστιτούτου Karolinska και άλλων πανεπιστημίων της Σουηδίας. Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Environmental Health Perspectives καταδεικνύει πως ο παράγοντας που αυξάνει τον κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο είναι η αιθάλη ( που χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ως «μαύρος άνθρακας») που προκύπτει από την ατελή καύση ορυκτών καυσίμων και εκπέμπεται από την  εξάτμιση των αυτοκινήτων και όχι σωματίδια άλλων πηγών.

Η αιθάλη εκπέμπεται από τους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες των αυτοκινήτων. Στα περιβάλλοντα των πόλεων, οι εκπομπές προέρχονται κυρίως από την κυκλοφορία των οχημάτων. Αυτά τα σωματίδια έχουν σχετιστεί προηγουμένως με αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, ειδικά σε μελέτες για περιοχές όπου είχαν υψηλό βαθμό μόλυνσης. Οι ερευνητές έδειξαν ότι η μακροχρόνια έκθεση των ανθρώπων σε περιοχές με υψηλή ρύπανση, αυξάνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου.

«Η μελέτη αυτή παρατηρεί ότι τα καυσαέρια αποτελούν παράγοντα κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο. Ενώ βλέπουμε πως οι εκπομπές έχουν συνέπειες ακόμα και σε περιβάλλοντα χαμηλότερης ρύπανσης όπως οι σουηδικές πόλεις», εξηγεί ο πρώτος συγγραφέας της μελέτης, Petter Ljungman.

Οι ερευνητές ακολούθησαν σχεδόν 115.000 υγιείς μεσήλικες που ζούσαν στο Γκέτεμποργκ, τη Στοκχόλμη και το Ούμεο για περισσότερα από 20 χρόνια. Κατά τη διάρκεια του χρόνου παρατήρησης, περίπου 3.100 άνθρωποι είχαν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο. Χρησιμοποιώντας στοιχεία απογραφών, οι ερευνητές ήταν σε θέση να εντοπίσουν πόσο έντονη ήταν η ρύπανση από εκπομπές καυσαερίων στις περιοχές που ζούσαν, συμβάλλοντας στην παρουσία σωματιδίων και αιθάλης σε συγκεκριμένες διευθύνσεις αυτών των πόλεων.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι για κάθε 0,3 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο (mg/m3) αιθάλης από τα καυσαέρια, ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου αυξανόταν κατά 4%. Παρόμοια σχέση δεν παρατηρήθηκε για την αιθάλη που εκπέμπεται από την οικιακή θέρμανση, από άλλα σωματίδια.

«Ο μαύρος άνθρακας από την εξάτμιση των οχημάτων θα μπορούσε να είναι σημαντικό μέτρο που πρέπει να ληφθεί υπόψιν κατά την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην ποιότητα του αέρα και την υγεία», καταλήγει ο Δρ. Ljungman.