Τις δυσμενείς επιπτώσεις που έχει η ατμοσφαιρική ρύπανση που δημιουργούν τα καυσαέρια των πετρελαιοκινητήρων στην καρδιαγγειακή υγεία επιβεβαιώνει ελληνική μελέτη που παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Συνέδριο Καρδιολογίας στο Παρίσι.

Συγκεκριμένα, ο καρδιολόγος κ. Πέτρος Φουντουλάκης παρουσίασε μελέτη που περιλήφθηκε στα βραβεία για τον καλύτερο νέο ερευνητή λαμβάνοντας το 2ο βραβείο πανευρωπαϊκά. Στην εργασία αυτή που έγινε στο πλαίσιο της Α’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής που διευθύνει ο καθηγητής κ. Δημήτριος Τούσουλης, σε συνεργασία με το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών εξετάσθηκε η επίδραση της έκθεσης σε ρύπους πετρελαιομηχανών στην καρδιαγγειακή υγεία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, η έκθεση στα σωματίδια από καυσαέρια πετρελαιομηχανών μπορεί να έχει σημαντικές δυσμενείς επιδράσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα με διαταραχή της ενδοθηλιακής λειτουργίας, των μηχανισμών θρόμβωσης-ινωδόλυσης και προκαλώντας συνολικά αρτηριοσκλήρυνση.

Κατά ενδιαφέροντα τρόπο οι δράσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα παρατηρούνται ακόμα και 24 ώρες μετά από την έκθεση καθιστώντας σαφές γιατί πρέπει να αποφεύγεται έστω και η μικρής χρονικής διάρκειας έκθεση σε περιβάλλον αυξημένων ρύπων. Φαίνεται, μάλιστα, πως οι καπνιστές επηρεάζονται σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους μη καπνιστές τουλάχιστον όσον αφορά την κινητοποίηση των μηχανισμών φλεγμονής.

«Τα δεδομένα αυτά καταδεικνύουν την ανάγκη εφαρμογής μέτρων δημόσιας υγείας και περιβαλλοντικών πολιτικών, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, που θα εξασφαλίσουν την ελαχιστοποίηση της βλαπτικής επίδρασης στο καρδιαγγειακό που προέρχεται από τις ποικίλες πηγές ρύπων», αναφέρει η συντακτική ομάδα της μελέτης.