Σημαντικό κομμάτι για την ψυχική και σωματική υγεία των ηλικιωμένων αποτελεί η στοματική υγεία σύμφωνα με δύο νέες έρευνες του Πανεπιστημίου Rutgers που δημοσιεύθηκαν στο American Geriatrics Society. Οι ερευνητές εξέτασαν τη σχέση μεταξύ της κακής στοματικής υγείας και της γνωστικής φθοράς καθώς επίσης και του στρες με την ξηρότητα του στόματος.

Οι ερευνητές έλαβαν στοιχεία από περισσότερους από 2.700 ανθρώπους 60 ετών και άνω και βρήκαν ότι σχεδόν το 50% των συμμετεχόντων στη μελέτη ανέφεραν ότι είχαν προβλήματα στα δόντια ενώ το 25,5% ανέφερε ξηρότητα στόματος.

Στην πρώτη μελέτη, οι συμμετέχοντες που ανέφεραν προβλήματα στα δόντια είχαν φθορές στη γνωστική τους λειτουργία αλλά και στην επεισοδιακή μνήμη, κάτι που αποτελεί συχνά πρόδρομο σύμπτωμα της άνοιας. Στη δεύτερη μελέτη, οι ερευνητές βρήκαν ότι το στρες αύξανε τα συμπτώματα ξηρότητας του στόματος, οδηγώντας σε γενικότερη επιδείνωση της στοματικής υγείας.

Σημαντικά ευρήματα:

  • Το 47,8% των συμμετεχόντων ανέφεραν οδοντικά προβλήματα – Οι συμμετέχοντες που ανέφεραν οδοντικά συμπτώματα κατά την έναρξη της μελέτης είχαν φθορά στην γνωστική τους λειτουργία αλλά και στην επεισοδιακή τους μνήμη.
  • Το 18,9% των συμμετεχόντων ανέφερε προβλήματα στα ούλα.
  • Το 15,6% των συμμετεχόντων ανέφερε προβλήματα στα δόντια και τα ούλα.
  • Το 25,5% των συμμετεχόντων είχε ξηροστομία

«Η έρευνά μας δείχνει ότι οι αρμόδιοι φορείς της υγείας πρέπει να γνωρίζουν το ρόλο του στρες στα συμπτώματα ξηρότητας του στόματος. Η συνεργασία των αρμόδιων φορέων θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό συμπτωμάτων στοματικής υγείας που αποτελούν παράγοντες κινδύνου για γνωστική φθορά», καταλήγει ο Δρ. Dong.