Η αυξημένη περίμετρος μέσης και ο υψηλός δείκτης μάζας σώματος στην ηλικία των 60 ετών συνδέονται με περισσότερα σημάδια γήρανσης του εγκεφάλου κατά τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με νέα έρευνα που διεξήγαγε η Δρ. Tatjiana Rundek, καθηγήτρια νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι τα συμπεράσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν  στο Neurology. Η μελέτη υποδεικνύει ότι οι παράγοντες αυτοί μπορούν να επιταχύνουν τη γήρανση του εγκεφάλου κατά τουλάχιστον μια δεκαετία.

«Οι άνθρωποι που έχουν μεγαλύτερη περίμετρο μέσης και υψηλότερο δείκτη μάζας σώματος είναι πιο πιθανό να παρουσιάζουν λέπτυνση στην περιοχή του φλοιού του εγκεφάλου, πράγμα που σημαίνει ότι η παχυσαρκία σχετίζεται με μειωμένη φαιά ουσία του εγκεφάλου. Οι συσχετισμοί αυτοί είναι ιδιαίτερα ισχυροί σε ανθρώπους νεότερους των 65 ετών, γεγονός το οποίο στηρίζει τη θεωρία ότι η ύπαρξη παραγόντων κακής υγείας στη μέση ηλικία μπορεί να αυξάνει τον κίνδυνο γήρανσης του εγκεφάλου και προβλημάτων με τη μνήμη και τις γνωστικές ικανότητες αργότερα στη ζωή», σημειώνει η Tatjiana Rundek, συγγραφέας της μελέτης, νευρολόγος και καθηγήτρια νευρολογίας, επιδημιολογίας και δημόσιας υγείας στο Ινστιτούτο Εγκεφαλικής Έρευνας Evelyn McKnight.

Στη μελέτη συμμετείχαν 1.289 άνθρωποι ηλικίας κατά μέσο όρου 64 ετών, τα 2/3 των οποίων ήταν Λατίνοι. Ο δείκτης μάζας σώματος και η περιφέρεια μέσης τους μετρήθηκε στην έναρξη της μελέτης και περίπου έξι χρόνια αργότερα υποβλήθηκαν σε μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου προκειμένου να μετρηθεί το πάχος του εγκεφαλικού φλοιού, ο συνολικός όγκος του εγκεφάλου και άλλοι παράγοντες.

Συνολικά 346 συμμετέχοντες είχαν δείκτη μάζας σώματος μικρότερο του 25, αριθμός που υποδεικνύει φυσιολογικό βάρος, 571 είχαν δείκτη μάζας σώματος από 25 έως 30 (υπέρβαροι) και 372 άνθρωποι είχαν πάνω από 30 (παχύσαρκοι).

Όσον αφορά στην περίμετρο μέσης, που είναι διαφορετική σε άνδρες και γυναίκες, η ομάδα φυσιολογικού βάρους (οι γυναίκες αντιπροσώπευαν το 54%) είχε 83 εκατοστά, η υπέρβαρη ομάδα (56% γυναίκες) είχε 91 εκατοστά και η υπέρβαρη ομάδα (73% γυναίκες) είχε 104 εκατοστά.

Ο υψηλότερος δείκτης μάζας σώματος, όπως και η αυξημένη περίμετρος μέσης συνδέθηκαν με τον λεπτότερο εγκεφαλικό φλοιό, ακόμα και μετά την προσαρμογή τους σε παράγοντες που θα μπορούσαν να έχουν επηρεάσει τις συγκεκριμένες μετρήσεις, όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση, η κατανάλωση αλκοόλ και το κάπνισμα. Στους υπέρβαρους ανθρώπους, κάθε μονάδα αύξησης στον δείκτη μάζας σώματος συνδέθηκε με λεπτότερο κατά 0,098 mm φλοιό και στους παχύσαρκους κατά 0,207 mm. Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι ο λεπτότερος φλοιός έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο για τη νόσο Αλτσχάιμερ.

«Τα αποτελέσματα αυτά είναι εντυπωσιακά γιατί αναδεικνύουν την πιθανότητα η απώλεια βάρους να μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να αποφύγουν προβλήματα στον εγκέφαλο, τη μνήμη και τη γνωστική ικανότητα που σχετίζονται με τη γήρανση του εγκεφάλου. Πάντως, πρέπει να τονίσουμε ότι η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι το επιπλέον βάρος προκαλεί τη λέπτυνση του φλοιού, απλώς παρουσιάζει τον συσχετισμό μεταξύ των δύο. Τέλος είχε και κάποιους περιορισμούς που ενδεχομένως να επηρέασαν τα αποτελέσματα», αναφέρει καταληκτικά η Δρ. Rundek.