Η λήψη επικίνδυνων ή κακών αποφάσεων αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό των ατόμων με εξάρτηση είτε από ναρκωτικές ουσίες, είτε από τον τζόγο. Το ίδιο ωστόσο παρατηρείται και σε άτομα που κάνουν υπερβολική χρήση των δημοφιλών κοινωνικών δικτύων, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν.

«Το ένα τρίτο των ανθρώπων, παγκοσμίως, είναι χρήστες των κοινωνικών δικτύων και μερικοί εξ αυτών κάνουν υπερβολική χρήση», σημειώνει ο Δρ. Dar Meshi επικεφαλής ερευνητής και επίκουρος καθηγητής στο αμερικανικό πανεπιστήμιο.

Στη μελέτη που δημοσιεύεται στο Journal of Behavior Addictions, ο Δρ. Meshi και οι συνεργάτες του είναι οι πρώτοι που εξετάζουν τη σχέση μεταξύ της χρήσης των κοινωνικών δικτύων και της λήψης επικίνδυνων αποφάσεων.

«Η ικανότητα λήψης αποφάσεων συνήθως είναι εξασθενημένη στα άτομα που κάνουν κατάχρηση ουσιών. Τα ουσιοεξαρτημένα άτομα συχνά αποτυγχάνουν να μάθουν από τα λάθη τους με αποτέλεσμα να οδηγούνται μονίμως σε λάθος αποτελέσματα. Αλλά κανείς μέχρι σήμερα δεν είχε εξετάσει αυτή τη συμπεριφορά σε σχέση με την υπερβολική χρήση των κοινωνικών δικτύων. Έτσι αποφασίσαμε να εξετάσουμε παράλληλα άτομα εξαρτημένα από τα κοινωνικά δίκτυα και άτομα που έκαναν χρήση ουσιών», εξηγεί ο Δρ. Meshi.

Στο πλαίσιο της μελέτης 71 άτομα αξιολογήθηκαν ως προς την ψυχολογική τους εξάρτηση από το Facebook, με όρους όμοιους με αυτούς που ορίζονται οι κλασσικές εξαρτήσεις. Στο ερωτηματολόγιο που απάντησαν υπήρχαν ερωτήματα, όπως πόσο ασχολούνταν με την πλατφόρμα, πως αισθάνονταν όταν δεν μπορούσαν να συνδεθούν, αν είχαν προσπαθήσει να βγουν από το Facebook και την επίπτωση που είχε αυτό στη δουλειά ή τις σπουδές τους.

Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να πάρουν μέρος σε ένα τεστ λήψης αποφάσεων. Για να το ολοκληρώσουν επιτυχώς έπρεπε να αναγνωρίσουν σωστά το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα μεταξύ πολλών σε ένα παιχνίδι με χαρτιά/τράπουλα.

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι, όσο πιο εκτεταμένη χρήση των κοινωνικών δικτύων έκανε κάποιος τόσο χειρότερες και οι επιλογές του στο τεστ. Όσο καλύτερο η επίδοση στο τεστ λήψης αποφάσεων τόσο μικρότερη η χρήση των κοινωνικών δικτύων.

Το αποτέλεσμα αυτό είναι συγκρίσιμο με αυτό των χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών.

«Με τόσους χρήστες των κοινωνικών δικτύων πια, σε παγκόσμια κλίμακα, ανακύπτει η ανάγκη κατανόησης των επιδράσεων των κοινωνικών δικτύων στην υγεία μας. Πρέπει να μπορέσουμε να χαρτογραφήσουμε τους παράγοντες που πυροδοτούν την παθολογική ενασχόληση με τα κοινωνικά δίκτυα και τελικά να την αντιμετωπίσουμε ως μια πραγματική εξάρτηση», καταλήγει ο Δρ. Meshi.