Η μακροχρόνια έκθεση στα σωματίδια με διάμετρο <2.5 μm (PM2.5) και διοξείδιο του αζώτου (NO2) ενδεχομένως πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο για καρκίνο άλλων τύπων εκτός του πνεύμονα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Σύμφωνα με τη μελέτη ερευνητών από την Σχολή Δημόσιας Υγείας T.H. Chan του Χάρβαρντ που δημοσιεύτηκε το Environmental Epidemiology, οι εν λόγω ατμοσφαιρικοί ρύποι συνδέθηκαν με εμφάνιση καρκίνου του παχέος εντέρου και του προστάτη.

Ενώ η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει αναγνωριστεί ως βασικός παράγοντας κινδύνου για καρκίνο του πνεύμονα και έχει παρουσιάσει κάποια συνάφεια με τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού, η σχέση του με της με άλλες μορφές όπως του του προστάτη, του παχέος εντέρου και του ενδομητρίου δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. «Τα ευρήματά μας αποκαλύπτουν τη βιολογική ευλογοφάνεια της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ως παράγοντα κινδύνου συγκεκριμένων μορφών καρκίνου» σχολίασε ο ερευνητής στο Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγείας, Yaguang Wei.

Η ερευνητική ομάδα συνέλλεξε και ανέλυσε δεδομένα από ασφαλισμένους στο σύστημα Medicare ηλικίας 65 ετών και άνω για το διάστημα 2000 – 2016, οι οποίοι δεν είχαν διαγνωστεί με καρκίνο για τα 10 τουλάχιστον πρώτα έτη της περιόδου μελέτης. Δημιούργησαν τέσσερις διακριτές ομάδες για κάθε τύπο κακοήθειας -μαστού, παχέος εντέρου, ενδομητρίου και προστάτη- με 2,2 έως 6,5 εκατομμύρια άτομα σε καθεμία και πραγματοποίησαν ειδικές αναλύσεις για να ελέγξουν τον κίνδυνο καρκίνου σε σχέση με την έκθεση στους ρύπους για διάφορες υποομάδες με βάση παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο (μόνο για τον καρκίνο του παχέος εντέρου), η φυλή/εθνικότητα, ο μέσος Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση.

Για να εκτιμήσουν την ατομική έκθεση σε μια περίοδο 10 ετών, οι ερευνητές βασίστηκαν σε διάφορες πηγές δεδομένων για την ατμοσφαιρική ρύπανση και διαμόρφωσαν έναν προγνωστικό χάρτη των συγκεντρώσεων PM2.5 και NO2 σε περιοχές των ΗΠΑ που συνδέθηκε με τους ταχυδρομικούς κωδικούς των ασφαλισμένων.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι:

  • η χρόνια έκθεση στα PM2.5 και NO2 αύξησαν τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου και του προστάτη, χωρίς όμως να σχετίζονται με κίνδυνο καρκίνου του ενδομητρίου
  • η έκθεση σε ΝΟ2 συσχετίστηκε με μειωμένες πιθανότητες καρκίνου του μαστού, ενώ η συσχέτιση για τα PM2,5 παρέμεινε ασαφής. Μια πιθανή εξήγηση, σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι οι διαφορές στη χημική σύνθεση των PM2.5, τα οποία είναι ένα πολύπλοκο μείγμα στερεών και υγρών σωματιδίων
  • η ανάλυση ειδικά σε περιοχές όπου τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης ήταν σημαντικά χαμηλότερα από τα εθνικά πρότυπα ασφαλείας και η σύνθεση των PM2,5 παρέμενε σταθερή, η επίδρασή τους στον κίνδυνο καρκίνου του μαστού ήταν πιο έντονη.
  • στα χαμηλότερα επίπεδα ρύπανσης εντοπίστηκαν επιπλέον ισχυρότερες συσχετίσεις μεταξύ της έκθεσης και στους δύο ρύπους και του κινδύνου καρκίνου του ενδομητρίου.

Αναλύοντας τον κίνδυνο για κάθε υποομάδα, αναδύθηκαν στοιχεία κατά τα οποία:

  • περιοχές με υψηλότερο μέσο ΔΜΣ μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσανάλογα υψηλότερο κίνδυνο και για τους τέσσερις καρκίνους από την έκθεση σε ΝΟ2
  • ο κίνδυνος και για τους τέσσερις τύπους καρκίνου παρέμενε ακόμα και σε περιοχές με φαινομενικά καθαρή ατμόσφαιρα, όπου τα επίπεδα ρύπων ήταν κάτω από τις επικαιροποιημένες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (χαμηλότερες από τα ισχύοντα πρότυπα στις ΗΠΑ).

Διαβάστε επίσης:

Έξι «αόρατοι» εχθροί που απειλούν σιωπηλά την καρδιά

Κολλήσατε στην κίνηση; Ο αόρατος κίνδυνος που βλάπτει μυαλό, σκέψη και μνήμη

Ο παράγοντας που βλάπτει σοβαρά τη γονιμότητα ανδρών και γυναικών