Πολλαπλάσιο κίνδυνο για υπέρταση διατρέχουν οι κάτοικοι των μεγάλων πόλεων από τον συνδυασμό ηχορύπανσης και ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Σκωτίας προστίθεται στον μεγάλο όγκο ερευνών που συνδέουν τα αστικά περιβάλλοντα με την αυξημένη αρτηριακή πίεση, προδιαθεσικό παράγοντα για εγκεφαλικό επεισόδιο και έμφραγμα.

Οι ερευνητές εξέτασαν τη σχέση μεταξύ της ποιότητας του περιβάλλοντος και των άμεσων επιπτώσεων στην υγεία. Καταγράφοντας το θόρυβο από την οδική κυκλοφορία σε διαφορετικές συχνότητες και τα περιστατικά υπέρτασης σε διάφορες αστικές περιοχές της Γλασκώβης, διαπίστωσαν σημαντική συσχέτιση μεταξύ θορύβου, ατμοσφαιρικής ρύπανσης και υπέρτασης σε κατοικημένες περιοχές με υψηλή κυκλοφοριακή ροή.

Πρόκειται για μια σημαντική μελέτη περίπτωσης που πλειοδοτεί στη διεθνή προσπάθεια για προώθηση της μελλοντικής περιβαλλοντικής πολιτικής και την υποστήριξη μέτρων για τη δημόσια υγεία, όπως ο καθορισμός αυστηρότερων κατευθυντήριων γραμμών για την ηχορύπανση, η βελτίωση της τεχνολογίας για λιγότερο θορυβώδη οχήματα και ο καλύτερος αστικός σχεδιασμός.

Ο επιβλέπων ερευνητής Andrew Hursthouse, καθηγητής από τη Σχολή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Φυσικών Επιστημών, σχολίασε ότι η πρόσφατη μελέτη, ερευνητική προσπάθεια του υποψήφιου διδάκτορα Wisdom Adza, αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων καθώς και τον ρόλο που διαδραματίζουν οι περιβαλλοντικές συνθήκες στη δημόσια υγεία, υποδεικνύοντας την ανάγκη για αλλαγή στα δεδομένα σχετικά με την πρόληψη της υπέρτασης σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Ο Wisdom Adza, κύριος ερευνητής της μελέτης, πρόσθεσε: «Μια ανασκόπηση του συγκεκριμένου τομέα αναδεικνύει τις ευκαιρίες για τη συμπερίληψη ευρύτερων δεικτών στην πολιτική δημόσιας υγείας. Αν και απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, δεν σημαίνει ότι πρέπει να καθυστερήσουν οι ενέργειες για την αναγνώριση του θορύβου από την οδική κυκλοφορία ως έναν πιθανό παράγοντα κινδύνου για την υπέρταση και γενικότερα για τις καρδιακές παθήσεις, κατά την ανάπτυξη κλινικών κατευθυντήριων γραμμών και περιβαλλοντικής πολιτικής».

Διαβάστε επίσης: 

Παχυσαρκία: Ο παράγοντας που σας προσθέτει κιλά – Δεν είναι το φαγητό!

Άνοια: Ο παράγοντας που αυξάνει κατά 27% τον κίνδυνο για τους κατοίκους των πόλεων

Επιληψία: Ένοχες η ατμοσφαιρική ρύπανση και η ηχορύπανση