Εάν δεν μπορείτε να φανταστείτε τη ζωή σας χωρίς να ταξιδεύετε σε μακρινούς προορισμούς, τότε νεότερη μελέτη αποκαλύπτει ότι ενδεχομένως να χαίρετε άκρας υγείας.

Νεότερη μελέτη από επιστήμονες του University College London επισημαίνει πως όσοι ταξιδεύουν συχνότερα σε μακρινές αποστάσεις είναι πιο υγιείς από εκείνους που μετακινούνται σε κοντινές αποστάσεις.

Μάλιστα, οι πιθανότητες της καλής υγείας αυξάνονται για όσους μετακινούνται συχνά και σε αποστάσεις μεγαλύτερες από 24 χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικίας τους, σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Transport & Health.

Αυτή η συσχέτιση, όπως εξηγούν οι ερευνητές, ενδεχομένως να συνδέεται με τη φύση των ταξιδιών αυτών. Εάν το εύρος των περιοχών που επισκέπτονται είναι μεγαλύτερο, τότε είναι πιο πιθανό να επισκέπτονται φίλους και συγγενείς. Αυτή η αύξηση της κοινωνικής συμμετοχής είναι ο παράγοντας που εξηγεί την καλύτερη υγεία.

Για τη μελέτη, η ερευνητική ομάδα ανέλυσε τις μετακινήσεις στη βόρεια Αγγλία, όπου σε γενικό πλαίσιο παρατηρούνται χειρότερα αποτελέσματα υγείας, σε σύγκριση με την υπόλοιπη Αγγλία.

Εστίασαν σε 3.014 κατοίκους της περιοχής και, πιο συγκεκριμένα, εξέτασαν τους παράγοντες που περιορίζουν τις μετακινήσεις εκτός της περιοχής που διέμεναν οι συμμετέχοντες, όπως η έλλειψη κατάλληλων δημόσιων συγκοινωνιών και της κατάστασης της υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα των ταξιδιών, τον αριθμό των διαφορετικών τόπων που επισκέφθηκαν, την απόσταση που διανύθηκε, τη χρήση του αυτοκινήτου και τη χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών.

«Εικάζαμε ότι οι περιορισμοί στις μετακινήσεις μέσω της έλλειψης πρόσβασης σε κατάλληλα μέσα μαζικής μεταφοράς ή σε ιδιωτικό αυτοκίνητο θα συνδέονταν με την αντίληψη των κατοίκων για την υγεία τους λόγω της έλλειψης κοινωνικής συμμετοχής» δήλωσε σχετικά ο επικεφαλής συγγραφέας δρ. Paulo Anciaes.

«Διερευνήσαμε τυχόν συσχετίσεις μεταξύ των περιορισμών στη μετακίνηση σε απόσταση άνω των 24 χιλιομέτρων από τον τόπο μόνιμης κατοικίας, των δημογραφικών στοιχείων, της τοποθεσίας και της κοινωνικής συμμετοχής στον τρόπο με τον οποίο οι κάτοικοι αντιλαμβάνονται την υγεία τους. Συμπεράναμε ότι η βασική μεταβλητή είναι ο αριθμός των διαφορετικών τόπων που επισκέπτονται οι άνθρωποι, που συνδέεται με μεγαλύτερη κοινωνική συμμετοχή και καλύτερη υγεία» εξηγεί ο δρ. Paulo Anciaes.

Οι περιορισμοί στις μετακινήσεις έχει αναγνωριστεί στο παρελθόν ότι συμβάλλουν στη χαμηλότερη αίσθηση ευημερίας στην περιοχή, αλλά ο αντίκτυπος στην υγεία δεν είχε αναλυθεί.

Η ομάδα χρησιμοποίησε μια ερευνητική τεχνική που ονομάζεται «ανάλυση διαδρομής», η οποία αποκαλύπτει τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις των περιορισμών στις μετακινήσεις εκτός της περιοχής της κατοικίας των ανθρώπων.

Διαπιστώθηκε ότι οι συσχετισμοί μεταξύ των περιορισμών στις μετακινήσεις, της κοινωνικής συμμετοχής και της υγείας ήταν ισχυρότεροι μεταξύ των ατόμων ηλικίας άνω των 55 ετών. Οι περιορισμοί στον αριθμό των διαφορετικών τόπων που μπορούν να ταξιδέψουν συνδέονται με τις λιγότερο συχνές επαφές με φίλους και συμμετοχή σε συλλόγους και σωματεία.

Όπως εξηγεί ο δρ. Paulo Anciaes, οι μεσήλικες είναι πιθανότερο να εμφανίζουν κινητικά προβλήματα που περιορίζουν τη μετακίνησή τους σε μακρινούς προορισμούς, αλλά και να βιώνουν το αίσθημα της μοναξιάς έντονα. Συνεπώς, το εύρος των τόπων που μπορούν να επισκεφθούν είναι μικρό, οδηγώντας σε μικρότερη κοινωνική συμμετοχή και χαμηλότερα επίπεδα γενικής υγείας.

Διαβάστε επίσης:

Ηλικιωμένοι: Όσο πιο κοινωνικοί, τόσο πιο υγιείς

Η «άγνωστη» βιταμίνη που χαρίζει μακροζωία – 10 τροφές που την περιέχουν

Μακροζωία: Κερδίζουν 7,5 χρόνια ζωής όσοι σκέφτονται με αυτό τον τρόπο