Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Geriatrics & Gerontology International και περιελάμβανε 752 υπερτασικούς ηλικιωμένους, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν από το 2008 έως το 2012-2013, διαπιστώθηκε ότι η χρήση υπναγωγών χαπιών σε συστηματική βάση συνδέθηκε με τη διαρκώς αυξανόμενη λήψη φαρμακευτικής αγωγής για την ρύθμιση της υπέρτασης.

Η συσχέτιση παρατηρήθηκε ανεξάρτητα από τη διάρκεια και την ποιότητα του ύπνου, τον δείκτη μάζας σώματος, τη διατροφή, τη φυσική δραστηριότητα και τον έλεγχο της υπέρτασης.

Παρόλο που απαιτούνται επιπλέον έρευνες για την κατανόηση αυτής της σύνδεσης μεταξύ των δύο καταστάσεων (της ανάγκης λήψης υπναγωγών ή υπνωτικών φαρμάκων και αντιυπερτασικών), τα ευρήματα δείχνουν ότι η χρήση του υπναγωγών χαπιών μπορεί να αποτελεί ένδειξη μελλοντικής ανάγκης για μια πιο ολοκληρωμένη θεραπεία για την αντιμετώπιση της αυξημένης αρτηριακής πίεσης και την ανάγκη διερεύνησης υποκείμενων διαταραχών ύπνου ή ανθυγιεινού τρόπου ζωής που μπορεί να συμβάλλουν στην υπέρταση.

«Προηγούμενες αναφορές αναφορικά με τη συσχέτιση των χαρακτηριστικών του ύπνου με την αρτηριακή πίεση και την υπέρταση επικεντρώθηκαν σε μεσήλικες. Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκαν αντίστοιχες συσχετίσεις σε μεγαλύτερης ηλικίας ενήλικες», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας José Banegas από το Universidad Autónoma de Madrid στην Ισπανία.