Χειρότερη αποδεικνύεται η αποκατάσταση ασθενών με περιφερική αρτηριακή νόσο που πάσχουν ταυτόχρονα από κατάθλιψη, ιδίως των γυναικών, βάσει της ερευνητικής μελέτης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Γέιλ, η οποία δημοσιεύεται στο Journal of the American Heart Association.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν επί ένα χρόνο την πορεία της υγείας 1,243 πασχόντων από περιφερική αρτηριακή νόσο, οι οποίοι εισήχθησαν για νέα ή υποτροπιάζοντα συμπτώματα σε εξειδικευμένες κλινικές στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ολλανδία και την Αυστραλία.

Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών ήταν τα 67 έτη και το 38% ήταν γυναίκες.

Κατά την έναρξη της μελέτης, οι ασθενείς κλήθηκαν να συμπληρώσουν τυποποιημένο ερωτηματολόγιο αναφορικά με συμπτώματα κατάθλιψης. Πέραν αυτού οι ερευνητές κατέγραψαν τα ειδικά συμπτώματα περιφερικής αρτηριακής νόσου του κάθε ασθενούς και τη γενική κατάσταση της υγείας τους μέσω τυποποιημένων συνεντεύξεων που ελήφθησαν κατά την έναρξη της μελέτης και τρεις, έξι και 12 μήνες αργότερα.

Εν συνεχεία, οι ερευνητές ανέλυσαν την πορεία της υγείας των ασθενών κατά το τελευταίο έτος στη βάση του εάν είχαν αναφέρει συμπτώματα κατάθλιψης όταν διαγνώστηκαν με περιφερική αρτηριακή νόσο. Και διαπίστωσαν:

– Άνδρες και γυναίκες με συμπτώματα κατάθλιψης είχαν πιο βεβαρυμένη υγεία σε κάθε χρονικό σημείο της μελέτης συγκριτικά με εκείνους που δεν ανέφεραν ανάλογα συμπτώματα.

– Περισσότερες γυναίκες από άνδρες εμφάνιζαν συμπτώματα κατάθλιψης, ποσοστό 21,1% έναντι 12.9% αντίστοιχα.

Μία στις πέντε γυναίκες με νέα διάγνωση ή επιδείνωση των συμπτωμάτων της νόσου μπορεί να παρουσιάσει συμπτώματα κλινικής κατάθλιψης ένα χρόνο μετά τη διάγνωση -σε ποσοστό περίπου δύο φορές υψηλότερο συγκριτικά με τους άνδρες. Οι γυναίκες παρουσίασαν χειρότερα αποτελέσματα στην αποκατάσταση, κάτι που εξηγείται εν μέρει κατά τους ερευνητές από τα συμπτώματα κατάθλιψης.

«Αυτή είναι η πρώτη μελέτη που τεκμηριώνει πώς τα συμπτώματα κατάθλιψης μπορούν να περιπλέξουν την ανάρρωση, ακόμη και μεταξύ ασθενών που λαμβάνουν εξειδικευμένη φροντίδα» αναφέρει ο Kim G. Smolderen, ψυχολόγος Υγείας και συν-διευθυντής του σχετικού με το αγγειακό σύστημα ερευνητικού προγράμματος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Γέιλ στο Κονέκτικατ.

Επισημαίνεται σε κάθε περίπτωση πως δεδομένου ότι η έρευνα εστιάστηκε σε ασθενείς που βρίσκονταν σε εξειδικευμένες για τη νόσο κλινικές, τα ευρήματα μπορεί να μην αντιπροσωπευτικά για το σύνολο των πασχόντων.

Παράλληλα, οι ίδιοι οι ερευνητές αναγνωρίζουν ότι το γεγονός πως δόθηκε έμφαση στην κατάθλιψη αποκλείει πολλές άλλους παράγοντες για την ψυχική υγεία, όπως το στρες και αγχώδεις διαταραχές, καθώς και μη μετρήσιμους κλινικούς παράγοντες που μπορεί να συμβάλλουν στα συμπτώματα κατάθλιψης.

Η μη αναγνώριση ή θεραπεία των συμπτωμάτων κατάθλιψης μπορεί να ανακόψει το δρόμο στη βέλτιση αποκατάσταση, σημειώνει ο πρώτος συγγραφέας της μελέτης, εκπαιδευόμενος καρδιολόγος στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Γέιλ.
Η ενσωμάτωση του ελέγχου της ψυχικής υγείας στη διαχείριση του χρόνιου πόνου μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες που έχουν οι ασθενείς να λάβουν μία πιο ολιστική φροντίδα, συνεπώς και καλύτερη πρόγνωση, υπογραμμίζει ο ίδιος.

Η περιφερική αρτηριακή νόσος αποτελεί την πιο συχνή αιτία κινητικής αναπηρίας αγγειακής αιτιολογίας. Μπορεί να προσβάλλει όλες τις αρτηρίες των άκρων και στην συντριπτική πλειοψηφία η αθηροσκλήρυνση αποτελεί την υποκείμενη νόσο.