homescreen

Στεφανιαία Νόσος: Όλες οι εξετάσεις που αποκαλύπτουν αν η καρδιά μας κινδυνεύει


Ιωάννης Β. ΒασιλειάδηςΕιδικός Καρδιολόγος

Μάθετε ποιες είναι οι απεικονιστικές, μη επεμβατικές μέθοδοι έγκαιρης διάγνωσης καρδιοπαθειών, ιδιαίτερα της στεφανιαίας νόσου, με χαμηλό κίνδυνο επιπλοκών και ευρεία εφαρμογή στην καθημερινή κλινική πράξη

Ο Καρδιολογικός Τομέας του Metropolitan General χρησιμοποιεί το εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό του και την τεχνολογία αιχμής της Κλινικής στην καρδιαγγειακή απεικόνιση για την αντιμετώπιση παθήσεων της καρδιάς και των αγγείων.

Τι είναι η καρδιαγγειακή απεικόνιση;

Απεικονιστικές, μη επεμβατικές μέθοδοι έγκαιρης διάγνωσης, εκτίμησης και πρόγνωσης καρδιοπαθειών, ιδιαίτερα της στεφανιαίας νόσου, με χαμηλό κίνδυνο επιπλοκών, με ευρεία εφαρμογή στην καθημερινή κλινική πράξη, τιμολογημένες οι περισσότερες από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, που εξασφαλίζουν στον εξεταζόμενο υψηλή διαγνωστική ακρίβεια.

Ποιες είναι οι εξετάσεις;

Το Τομογραφικό Σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου (SPECT), με δυναμική κόπωση ή φαρμακευτική φόρτιση, με ή χωρίς ηλεκτροκαρδιογραφικό συντονισμό (gated-SPECT) προσφέρουν μελέτη της αιμάτωσης και της λειτουργικότητας της καρδιάς. Βασίζεται στην εκπομπή φωτονίων μετά τη χορήγηση ραδιοφαρμακου, έχει μικρή ακτινική επιβάρυνση και λαμβάνεται σε δύο φάσεις (κόπωση-ηρεμία) των 10 λεπτών κάθε μία σε μεσοδιάστημα 2-3 ωρών.

Έχει ένδειξη σε άτομα χωρίς προηγούμενο ιστορικό αλλά υψηλού κινδύνου νόσησης από στεφανιαία νόσο, σε ειδικές υποομάδες ασθενών (γυναίκες, υπερήλικες, διαβητικοί, παχύσαρκοι) και τέλος, σε όσους η δοκιμασία κόπωσης δεν είναι εφικτή (περιφερική αγγειοπάθεια, αναπηρία κάτω άκρων) ή μη διαγνωστικη (ασθενείς με βηματοδότη, με διαταραχές στο ηλεκτροκαρδιογράφημα τύπου LBBB κ.τ.λ.).
Σε ασθενείς με ιστορικό γνωστής στεφανιαίας νόσου ενδείκνυται: για την εκτίμηση του αποτελέσματος προηγηθείσας αγγειοπλαστικής, αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (by-pass) και για την πρόγνωση μελλοντικού κίνδυνου νέων επεισοδίων.

Τέλος, χρησιμοποιούνται ευρύτατα στον προεγχειρητικό έλεγχο καρδιοπαθών, που υποβάλλονται σε γενικές χειρουργικές επεμβάσεις και στη διαχρονική παρακολούθηση ασθενών, που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία.

Το κλασσικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και Triplex Καρδιάς και Αορτής, με τις νεότερες εφαρμογές του όπως Δυναμικό Υπερηχοκαρδιογράφημα (Stress Echo) με χορήγηση Δοβουταμίνης, το Διοισοφαγειο Υπερηχογράφημα και οι τεχνικές έλεγχου ιστικής παραμόρφωσης, βρίσκουν χρήση στην καθημερινή κλινική πράξη στη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου, σε άτομα με προδιαθεσικούς παράγοντες χωρίς τυπική συμπτωματολογία στηθάγχης, στην εκτίμηση πασχόντων από, χρόνια στεφανιαία νόσο (μετά από έμφραγμα, αγγειοπλαστική και αορτοστεφανιαία παράκαμψη) και στην άμεση διερεύνηση οξέως θωρακικού πόνου. Χρησιμοποιείται στη διερεύνηση παθήσεως μυοκαρδίου, περικαρδίου, βαλβίδων και μεγάλων αγγείων της καρδιάς και για την εκτίμηση συγγενών καρδιοπαθών ενηλίκων. Σημαντικό ρόλο παίζει στην μη χειρουργική διαδερμική τοποθέτηση βαλβίδων (TAVI) και τέλος στον προασφαλιστικό και προαθλητικό έλεγχο.

Στις νεότερες απεικονιστικές τεχνικές ανήκει η Αξονική Τομογραφία της Καρδιάς. Η Αξονική Στεφανιογραφία εκτιμά το ποσοστό στένωσης των στεφανιαίων αρτηριών σε συγκρίσιμο βαθμό με την κλασσική Στεφανιογραφία και ανιχνεύει και ποσοτικοποεί το αθηρωματικό φορτίο (την ασβέστωση) των στεφανιαίων αγγείων και το επικαρδιακό λίπος, που αποτελούν νεότερους προγνωστικούς δείκτες ασυμπτωματικής μορφής στεφανιαίας νόσου. Οι κλινικές ενδείξεις καθημερινά διευρύνονται. Χρησιμοποιείται για τη διερεύνηση ασυμπτωματικών ατόμων χωρίς γνωστό ιστορικό αλλά υψηλού κινδύνου εμφάνισης στεφανιαίας νόσου λόγω προδιαθεσικών παράγοντων στεφανιαίας νόσου (υπερχοληστερολαιμία, κάπνισμα, αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, κληρονομικότητα) όταν οι αρχικές εξετάσεις δεν είναι διαγνωστικές. Χρησιμοποιείται στην εκτίμηση μεγάλης ηλικίας ατόμων, που πρόκειται να υποβληθούν σε μη χειρουργική / διαδερμική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας και σε ειδικές περιπτώσεις σε συνδυασμό με σπινθηρογράφημα για τον ακριβή εντοπισμό του υπεύθυνου για ισχαιμία στεφανιαίου αγγείου. Η διενέργεια της εξέτασης διαρκεί 15 λεπτά, δεν έχει επιπλοκές, χορηγείται σκιαγραφική ουσία και έχει ένα μικρό ποσοστό έκθεσης στην ακτινοβολία και πάντως λιγότερο από ότι η κλασσική Στεφανιογραφία.

Η Μαγνητική Τομογραφία της Καρδιάς και των στεφανιαίων αγγείων καθώς και των μεγάλων αγγείων του θώρακα, άλλαξε τα τελευταία χρόνια τη διαγνωστική προσπέλαση των παθήσεων της καρδιάς.

Με απεικόνιση διάρκειας 30 έως 45 min γίνεται μελέτη προηγηθέντος εμφράγματος του μυοκαρδίου, μυοκαρδιοπαθειών, συγγενών ανωμαλιών καρδιάς και αγγείων, όγκων ή άλλων παθήσεων της καρδίας καθώς και πλήρης λειτουργική μελέτη αυτής με μέτρηση παραμέτρων απόδοσης αριστερής και δεξιάς κοιλίας της καρδιάς όπως του κλάσματος εξώθησης και των όγκων της αριστερής και δεξιάς κοιλιάς, εικόνες ανατομίας των καρδιαγγειακών δομών της σύστασης του μυοκαρδίου. Τέλος, προσφέρει πληροφορίες αιμάτωσης του μυοκαρδίου με ιδιαίτερα υψηλή ευαισθησία σε περιπτώσεις νέκρωσης, φλεγμονής ή βιωσιμότητας.

Ο Δρ. Ιωάννης Β. Βασιλειάδης είναι Ειδικός Καρδιολόγος, Σύμβουλος Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής Metropolitan GeneralΑπόρρητο Απόρρητο