Οι άνθρωποι που ασκούνται τακτικά τείνουν να έχουν χαμηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης υψηλής αρτηριακής πίεσης, ακόμα και όταν ζουν σε περιοχές όπου η ατμοσφαιρική ρύπανση βρίσκεται σε σχετικά υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με μία νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Circulation.

Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Κίνας μελέτησαν περισσότερους από 140.000 μη υπερτασικούς ενήλικες στην Ταϊβάν και τους παρακολούθησαν για περίπου πέντε χρόνια, κατηγοριοποιώντας τα επίπεδα εβδομαδιαίας σωματικής δραστηριότητάς τους σε αδρανή, μετρίως δραστήρια και πολύ δραστήρια. Επίσης, κατηγοριοποίησαν τα επίπεδα έκθεσης των συμμετεχόντων στα μικροσωματίδια PM2.5 –η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη ένδειξη ατμοσφαιρικής ρύπανσης– σε χαμηλά, μέτρια και υψηλά, ενώ η υψηλή αρτηριακή πίεση ορίστηκε στα 140/90 mm Hg.

Όπως δείχνουν τα ευρήματα, γενικά οι άνθρωποι που είναι πολύ δραστήριοι και εκτίθενται σε χαμηλά επίπεδα ρύπανσης είχαν χαμηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης υψηλής αρτηριακής πίεσης. Το αντίθετο παρατηρήθηκε στην περίπτωση εκείνων που χαρακτηρίστηκαν αδρανείς και εκτίθεντο σε πολύ μολυσμένο αέρα.

Πιο αναλυτικά, κάθε αύξηση στα επίπεδα των PM2.5 σχετίστηκε με αύξηση της τάξης του 38% στον κίνδυνο εμφάνισης υπέρτασης, ενώ κάθε αύξηση στα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας οδηγούσε σε κατά 6% χαμηλότερο κίνδυνο υπέρτασης, γεγονός που υποδεικνύει ότι η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι πιο αποτελεσματική για την πρόληψη της υψηλής αρτηριακής πίεσης.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι τα οφέλη από την τακτική σωματική άσκηση διατηρήθηκαν ανεξάρτητα από τα επίπεδα ρύπανσης. Ενδεικτικά, οι άνθρωποι που ασκούνταν μέτρια είχαν 4% χαμηλότερο κίνδυνο υψηλής αρτηριακής πίεσης από όσους δεν ασκούνταν, ενώ για όσους ασκούνταν σε υψηλά επίπεδα το αντίστοιχο ποσοστό έφτανε στο 13%.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μελέτη που αναλύει τις συνδυαστικές επιδράσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της τακτικής σωματικής δραστηριότητας στην υψηλή αρτηριακή πίεση. Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι η τακτική σωματική άσκηση είναι μια ασφαλής προσέγγιση για τους ανθρώπους που ζουν σε σχετικά μολυσμένες ατμοσφαιρικά περιοχές ώστε να αποτρέψουν την ανάπτυξη υψηλής αρτηριακής πίεσης. Η άσκηση θα πρέπει να προωθηθεί στις μολυσμένες περιοχές, καθώς τα ευρήματα τονίζουν, επίσης, τις σημαντικές συνέπειες της ρύπανσης στην αρτηριακή πίεση και το πόσο σημαντικός είναι ο έλεγχος των επιπέδων ρύπανσης για την αποτροπή της υπέρτασης», τονίζει ο Xiang Qian Lao, αναπληρωτής καθηγητής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου της Κίνας και συγγραφέας της μελέτης.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι τα ευρήματα της μελέτης είναι περιορισμένα και δεν μπορούν να γενικευθούν σε άλλους πληθυσμούς με υψηλότερη έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση, καθώς περιελάμβανε ανθρώπους που ζούσαν μόνο στην Ταϊβάν, περιοχή όπου ο αέρας είναι μετρίως μολυσμένος (η ετήσια συγκέντρωση PM2.5 ήταν 2,6 φορές πάνω από το συνιστώμενο όριο του Παγκόσμιο Οργανισμού Υγείας. Επίσης, οι ερευνητές δεν διέκριναν τη σωματική δραστηριότητα σε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξετάσουν αποκλειστικά το συσχετισμό των PM2.5 και της υπέρτασης σε σχέση με τη σωματική δραστηριότητα σε κλειστό ή σε ανοιχτό χώρο.

Διαβάστε επίσης

Πέντε λόγοι υγείας να βάλουμε φυτά εσωτερικού χώρου στο σπίτι μας

Kαρδιοπαθείς: Όλα όσα πρέπει να προσέχουν με τις υψηλές θερμοκρασίες

Υπέρταση: Με ποιο τρόπο τα μάτια μας προδίδουν τον κίνδυνο